Pohjola varainhoito

Pohjola varainhoito on yksi maan merkittävimmistä alan toimijoista, 130 henkilön vahvuisella varainhoidon organisaatiollaan.

Pohjolan asiakkailleen tarjoama varainhoitopalveluiden kirjo on erittäin kattava ja hyvämaineinen.

Firma onkin saavuttanut johtavan aseman varsinkin kotimaisten instituutioiden ja varakkaiden yksityishenkilöiden varainhoitajana.

Esimerkiksi vuonna 2008 Scandinavian Financial Researchin (www.sfrgroup.com) tutkimuksen mukaan Pohjolan markkinaosuus instituutioasiakkaiden varainhoidosta oli 24 prosenttia.

Yrityksen varainhoito-yksikön palvelut perustuvat joko…

  • täyden valtakirjan salkunhoitoon tai vaihtoehtoisesti
  • konsultatiiviseen salkunhoitoon.

Tämän ohella varainhoito hallitsee myös suurta osaa OP-Rahastoyhtiönomistamien rahastojen salkunhoidosta.

Rahastot ovatkin yksi vaihtoehtoinen väylä saada Pohjolan varainhallinnan palveluita oman varallisuudenhallinnan osaksi.

Pohjola varainhoito (www.pohjola.fi) toimii kansainvälisesti yhteistyössä 16 eri yhteistyökumppanin kanssa.

Näiden yhteistyökumppaneiden avulla firma voi tarjota asiakkaille erittäin kattavan rahastovalikoiman, niin instituutio- kuin yksityisasiakkaitakin varten ja räätälöityjä tarpeita silmälläpitäen.

Osana varallisuudenhoitoa tarjolla ovat myös eksoottisemmat varallisuuden hoidon ratkaisut, kuten:

  • pääomarahastoja,
  • kiinteistöpääomarahastoja, sekä
  • hedge rahastoja, jotka tyypillisesti pyrkivät absoluuttiseen tuottoon.

Kooltaan Pohjola varainhoito on, yhtiön oman ilmoituksen mukaan, 130 sijoitusalan ammattilaisen kokoinen, joiden hoidossa on asiakasvaroja kaikkiaan ollut (keskimäärin historiallisesti) yli 30 miljardin euron edestä.