POP Suomi rahasto

POP Suomi rahasto on Aktia Pankin tarjoama erikoissijoitusrahasto. Rahasto sijoittaa muihin sijoitusrahastoihin, lähinnä Aktia Capitalin hallinnoimiin sellaisiin, jotka sijoittavat Suomen osakemarkkinoille.

Rahaston esitteen mukaan erikoissijoitusrahasto voi EU:n sijoitusrahasto-direktiivistä poiketen sijoittaa aina 100% saakka hallinnoimansa varat yhden sijoitusrahaston osuuksiin.

Kyseisen direktiivin mukaan sen alaiset rahastot voivat sijoittaa vain 20 % saakka varoistaan toisen sijoitusrahastonrahasto-osuuksiin.

Sijoitusrahasto sijoittaa sääntöjensä puitteissa hallinnoimansa varallisuuden muihin rahasto-osuuksiin, käteisvaroja lukuunottamatta.

Erikoissijoitusrahaston vertailuindeksinä käytetään OMXH-Portfolio GI Index:ä.

Rahaston hallinnoiman varallisuuden arvostukseen vaikuttavat varsinkin sen omistamien rahastosijoitusten arvonmuutokset.

Rahaston sääntöjen mukaan POP Suomi sijoittaa ainoastaan euromääräisiin sijoituksiin, joten rahasto ei sisällä tältä osin valuuttariskiä suomalaiselle sijoittajalle tai rahastolle.

Voit lukea rahaston esitteen netissä osoitteesta www.aktia.fi.

Voit toisaalta myös vertailla rahaston tuottoa ja muita muuttujia samankaltaisiin rahastoihin Morningstar Suomi palvelussa, netti-osoitteessamorningstar.fi.