Pörssi Helsinki

Pörssi Helsinki käy kauppaa muun muassa listattujen yritysten osakkeilla, erilaisilla optioilla, warranteilla sekä joukkovelkakirjalainoilla.

Helsingin pörssi perustettiin aikanaan suomalaisen finanssitietämyksen nousun kultakautena, vuonna 1912, vuotta Helsingin Kauppakorkeakoulun perustamisen jälkeen.

Perustamisestaan alkaen aina 90-luvulle saakka, jolloin pörssi siirtyi sähköiseen kaupankäyntiin ( eikä siten tarvinnut enää kiinteitä kaupankäyntitiloja), pörssi toimi Helsingin Fabianinkadulla olevassa pörssitalossa, joka valmistui 1911-1912.

KUVA: Pörssitalo edustaa ns. kansallisromanttista arkkitehtuurista tyylisuuntaa ja sen suunnitteli aikanaan Lars Sonck.

Pörssissä käydään kauppaa yritysten osakkeilla, jotka on jaettu kolmeen luokkaan markkina-arvon perusteella:

  • Suuret yhtiöt (Large Cap)
  • Keskisuuret yhtiöt (Mid Cap)
  • Pienet yhtiöt (Small Cap)

Vuodesta 2006 OMX Helsinki kaupunkäynnissä on ollut tarjolla myösPohjoismainen lista, johon on samoilla perusteilla luokiteltuna myös niin ruotsalaiset kuin tanskalaiset yhtiötkin.

Helsingissä käytävän pörssikaupankäynnin yleistä kehitystä kuvaavina indekseinä käytetään ensisijaisesti…

  • OMXH-,
  • OMXH CAP- sekä
  • OMXH25-indeksejä.

Näistä OMXH-indeksissä muutos lasketaan kaikkien kauppojen yhteenlasketusta kurssikehityksestä.

OMXH25-indeksissä puolestaan huomioidaan ainoastaan 25 suurinta pörssissä noteerattua yritystä.

Helsingin osakepörssin kaupankäynti on jatkuvaa kauppaa arkipäivisin, poislukien pörssin noteeraamat lomat, kello 10:stä kello 18:20:een.

Tätä jatkuvaa kaupankäyntiä ennen tapahtuu ns. avaushuutokauppa ja jatkuvan kaupankäynnin jälkeen tapahtuu ns. päätöshuutokauppa, joka puolestaan päättyy klo 18:30.