PYN rahastoyhtiö

PYN rahastoyhtiö on kotimainen rahastoja hallinnoiva finanssialan yritys, jonka takaa löytyy salkunhoitaja Petri Deryng.

PYN on ollut toiminnassa vuodesta 1998 saakka, ja historiansa aikana sen tarjontaan kuuluivat pitkään Erikoissijoitusrahastot “Elite” sekä “Populus”. Nämä kaksi rahastoa sulautuivat yhdeksi, Aasian osakemarkkinoille hallinnoimansa varallisuuden sijoittavaksi rahastoksen loppuvuodesta 2013.

Rahoitusyhtiön Suomeen rekisteröidyt rahastot toimivat kasvurahastopohjaisesti, eivät siten jaa tuotto-osuuksia.

PYN rahastoihin sijoittavan kannalta oleellista ovat myös rahaston perimät palkkiot, ja tässä suhteessa firma käyttää ns. “High Water Mark” – periaatetta Eliten B-sarjan tuottopalkkion laskemisessa.

Tätä kirjoittaessa PYN:n perimät Elite rahaston palkkiot ovat:

Hallinnointipalkkio: 1%
Tuottosidonnainen palkkio: 12% (High Water Mark pohjainen B-sarjan omistajille)

Rahastoyhtiö, jonka toiminnan on hyväksynyt ja toimintaa valvoo kotimainen Finanssivalvonta, hallinnoi kesäkuun 2013 tietojen perusteella yhteensä noin EUR 195 miljoonan varallisuutta.

PYN Rahastoyhtiö – sijoitusstrategia

PYN panostaa Elite rahaston strategiassaan Kaukoidän osakemarkkinoilla noteerattuja yrityksiä, kohdemarkkinoihin lukeutuessa mm. Vietnam, Thaimaa, Etelä-Korea, Filippiinit, Singapore, Hong Kong, Malesia, Indonesia, ja Kiina.

Alueellisen sijoitusstrategien ohella rahaston salkunhoitaja, Petri Deryng, arvioi kutakin kohdeyrityksiä niiden suhteellisen arvon pohjalta, ja sijoitukset kohdistetaan tämän arvioinnin pohjalta aliarvostettuihin, usein isojen sijoittajatahojen huomion ulkopuolelle jääneisiin Kaukoidän yrityksiin, etenkin pieniin ja keskisuuriin firmoihin.

Deryngin sijoitusanalyysin pohjana ovat sijoituskohteiden arvionnin suhteen mm. P/E-suhdeluku, markkina-arvo/myynti, osinkojen kasvu, tuloksentekokyky, tase, ja osakkeen historiallinen arvostus.

Salkunhoitaja toimii henkilökohtaisesti Kaukoidän markkinapaikoilta käsin, tehden tämän arvostusanalyysin perustaksi myös yritysvierailuja, pitäen säännöllisesti yhteyttä kunkin sijoituskohteen toimivaan johtoon.

Koska PYN:n sijoitusstrategia on salkulle ominaisen analyysin pohjainen, sijoituspäätöksien pohjana on rahoitusyhtiön oma tutkimus ja analyysi, eivät esim. kolmansien osapuolien osta/myy/pidä suositukset.

Rahaston sijoitusstrategia tähtää tuottoon pitkällä aikavälillä, ja koska sijoitusmarkkinat ovat luonteeltaan pääosin kehittyviä talouksia, rahastojen lyhyen aikavälin tuotot saattavat heilua hyvinkin voimakkaasti peridista toiseen.

Tämä strategia on ollut PYN Elite rahaston historiassa erittäin toimiva, sillä esimerkiksi kesäkuun 2013 Morningstarin rankkausten perusteella PYN Elite oli toiseksi tuottoisin rahasto 10 vuoden sijoitusperiodilla tarkasteltuna (10v vuosittainen tuotto(%) 21,18), vertailurahastojen lukumäärän ollessa 13 182 kpl .

Ennenkuin harkitset sijoituksen tekemistä rahastoyhtiöön, sinun tulee tutustua yksityiskohtaisesti firman rahastojen sääntöihin, avaintietoesitteisiin, sekä muihin rahastojulkaisuihin, jotka löytyvät kaikki nettiosoitteesta www.pyn.fi.


Firman rahastoesitteiden mukaan suoraan PYN:n ohella sen rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa rahastoyhtiön myös firmoista: Aurator Varainhoito Oy, Confido Capital Oy, Head Asset Management Oy, Norchen Oy, OP-Private Tampere, ja OP-Private Turku.