Raaka aine rahasto

Raaka aine rahasto tyyppisiä sijoitusrahastoja tarjoavat Suomessa muun muassa OP Rahastoyhtiö, ICECAPITAL, sekä Danske Bank/Sampo Pankki.

Finanssitarkastuksen tietojen mukaan näiltä kolmelta rahastoyhtiöltä ovat tarjolla ainakin seuraavat rahastot jotka sijoittavat raaka-aineisiin:

  • OP-Raaka-aine -erikoissijoitusrahasto
  • Erikoissijoitusrahasto Danske Raaka-aine
  • Erikoissijoitusrahasto ICECAPITAL Commodity

Näiden raaka-aine markkinoille sijoittavien rahastojen tarkoituksena on hyötyä rahaston näkemyksestä vaikkapa…

  • raakaöljyn,
  • vehnän tai
  • metallien tyyppisten hyödykkeiden hinanmuutoksista

Raaka-ainemarkkinoille sijoittamista pidetään yleisesti suurempiriskisenäsijoituksena kuin osakemarkkinasijoituksia, johtuen mm. siitä, että raaka-ainemarkkinoiden johdannaiskaupassa on mahdollista käyttää marginaalitilien tuomaa velkavipua.

Tällaisen velkavivun käyttömahdollisuus sekä raaka-aine markkinat, joihin rahasto sijoittaa on aina määritelty rahaston säännöissä, jotka voi lukea rahaston sijoitusesitteestä.

Esimerkiksi Dansken raaka-aineisiin sijoittava rahasto ilmoitti strategiakseen hallinnoimistaan varoista keskimäärin 30 % olevan sijoitettuna energiaan ja 70 % muihin raaka-aineisiin, mukaanlukien maataloustuotteet, karjatuotteet, teollisuusmetallit ja jalometallit.

Likvidejä varoja tällaiset rahastot yleensä pitävät muissa rahastoissa, jotka puolestaan sijoittavat varansa korkoinstrumentteihin.

Raaka-aineisiin sijoittavien motiivina on varsin yleisesti portfolion sijoitusten hajautusstrategia, sillä raaka-ainemarkkinoiden tuotot korreloivat varsin huonosti osakemarkkinoiden tuottojen kanssa, tehden raaka-ainemarkkinoista varsin hyvän portfolion riskin hajautuksen välineen.


Voit vertailla näiden olemassa olevien Finanssivalvonnan alaisten raaka-aine rahastojen profiileja mm. Morningstar Suomi palvelun avulla, osoitteessa www.morningstar.fi.