Rahan sijoittaminen

Rahan sijoittaminen kannattaa miettiä strategian muotoon, jossa hahmotat niin riskinottotasosi, kuin myös millaisella aikajänteellä sijoituksia teet.

Yksi tärkeimpiä tekijöitä sijoitusstrategian muodostamisessa on se, millä aikavälillä sijoitat varat.

Esimerkiksi osakemarkkinasijoitusten yhteydessä varoitetaan rahastojen toimesta, että sijoittajalla tulisi olla vähintään 5 vuoden rahaston pitoaika ennen aikaisinta myyntiajankohtaa.

Tämän vuoksi kannattaa miettiä koska mahdollisesti tarvitset pääomaa takaisin näistä sijoituksista, koska se voi vaikuttaa siihen että joudut tilanteeseen jossa joudut myymään sijoitukset käteiseksi.

Pitkää pitoaikaa suositellaan varsinkin osakemarkkinoille koska lyhyellä aikavälillä osakemarkkinat ovat erittäinkin volatiileja, mutta pitemmällä aikavälillä niiden avulla on historiallisesti tehnyt parempaa tulosta kuin esimerkiksi sijoittamalla matalampi riskipitoisiin korkopapereihin.

Sijoitushorisontin lisäksi keskeinen ja liittyvä konsepti on se, miten kukin sijoittaja on halukas ottamaan riskejä sijoitustensa suhteen. Mitä riskipitoisempi sijoitus kuitenkin on, sitä pitempi pitoaika suositus sillä yleensä on.

Tämän riskin ja pitoajan yhteyden takia niille vanhemmille ihmisille joiden eläkeikä on lähellä, ei suositella osakemarkkinasijoituksia, johtuen siitä että vähempiriskisissä korkomarkkinatuotteissa on pääoman vakautta jota tarvitaan jotta pääoma säilyisi eläkepäiville saakka.

Sen sijaan mitä nuorempi henkilö yleensä säästää esimerkiksi eläkepäiviään varten, sitä enemmän tyypillisesti sijoitusneuvojat pyrkivät suosittelemaan korkeampiriskisiä osakesijoituksia osana portfoliota, joiden tuotto pitkällä aikavälillä on historiallisesti voittanut esim. korkopaperien tuotot keskimäärin.

Sijoitusvaihtoehtoihin kuuluvat myös vähemmän likvidejä kohteita kuten asuntosijoitukset, ja toisaalta eksoottisempia ja riski ja tuotto-odotus tason yläpäässä olevia finanssituotteita kuten johdannaiset ja johdannaisilla kauppaa käyvät hedge rahastot.

Usein ihmisillä on vaikeuksia hahmottaa oma finanssi tilanteensa ilman ulkopuolista apua. Tätä varten useilla pankeilla ja pankkien sivukonttoreilla on olemassa sijoitusneuvojat, joiden kanssa voit käydä läpi erilaiset vaihtoehdot sijoittamiseen jotka soveltuvat varallisuustilanteeseesi sekä elintilanteeseesi.

Näiden sijoitusneuvojien käyttö on yleensä ilmaista, mutta taka-ajatuksena pankilla on usein se, että käytät heidän tarjoamiaan finanssituotteita näiden sijoitus neuvojen jälkeisessä sijoitustoiminnassasi.

Kuluttajaliitolla on myös hyviä ajatuksia sijoittamisesta nettisivuillaan, joiden avulla voit päästä vauhtiin tällaisen sijoitusstrategian luonnin suhteen:

www.kuluttajaliitto.fi/index.phtml?s=263