Rahasto osuus

Rahasto osuus tarkoittaa osuutta sijoitusrahastosta, joka on jaettu yhtä suuriin osiin.

Käytännössä sijoitusrahasto itsessään on arvopaperisalkku, josta voit ostaa osuuden merkitsemällä rahasto-osuuksia.

Näiden rahasto-osuuksien arvo puolestaan määräytyy niiden sijoituskohteiden arvon perusteella.

Rahasto-osuuksia on kuitenkin useampaa tyyppiä, joista Suomessa käytössä ovat rahaston kasvu-ja tuotto-osuudet.

Näitä kahta eri tyyppiä merkitään yleensä rahastojen yhteydessä joko kasvu- (A) tai tuotto-osuus (B) merkinnällä.

Rahastotyyppien ero on siinä, että voit valita otatko rahastosijoituksesta pois vuotuista kassavirtaa tuotto-osuuden muodossa vai lisätäänkö tämä kertynyt tuotto rahasto-osuuden arvoon, jolloin kertynyt kasvu-osuuden tuotto realisoidaan rahasto-osuuden lunastuksen yhteydessä.

Rahasto osuuden muoto näkyy verotuksessa siten, että rahaston tuotto-osuus verotetaan vuosittain. Kasvuosuus puolestaan liitetään rahaston pääomaan ja verotetaan myynnin yhteydessä. Saman sijoitusrahaston tuotto-osuuksien vaihto kasvuosuuksiksi ja päinvastoin on verotonta toimintaa.

Kansainvälisesti sijoitusrahastoilla on kasvu-ja tuotto-osuus tyyppisten osuuksien ohella myös monia muita luokkia.

Usein eri sijoitusrahaston rahasto-osuuksien luokat heijastavat sitä, miten rahaston tuotot ja kulut jakautuvat.

Niinpä esimerkiksi kansainvälisissä rahastoissa voi olla esimerkiksi rahasto-osuus, jonka minimisijoitus on huomattavasti suurempi kuin muissa rahasto-osuuksissa, ja jonka hallinnointipalkkio ja muut kulut ovat pienemmät sijoittajalle.

Rahastojen monimuotoiset rahasto-osuudet ovat tarjolla myös sen vuoksi, että ne lisäävät sijoittajien mahdollisuuksia valita juuri omia tarpeitaan vastaava rahasto myös kulujen, kuten hallinnointipalkkioiden ja muiden kulujen kohdalta.

Leave a Comment