Rahasto säästäminen

Rahasto säästäminen on suosittu tapa laittaa sivuun säästöjä ammattimaisesti hallittuihin rahastoihin kustannustehokkaasti.

Lähes kaikilla rahastoyhtiöiden asiakkailla on mahdollisuus aloittaa rahastosäästäminen rahastoyhtiöiden rahastoihin.

Tällainen rahastosäästösopimus onnistuu usein jopa niin pienilläkin summilla kuin jo 20 eurolla kuussa, esimerkiksi Aktian rahastosäästämissopimuksissa.

Tällainen rahastosäästäminen on erittäin suosittua kansainvälisesti, ja sen avulla on yleensä tarkoitus että sijoitat säännöllisesti pitkän aikavälin tuottoa silmälläpitäen, läpi pörssikurssien nousut ja laskut.

Suosituimpiin rahastosäästämisen muotoihin kuuluvat erityisesti osakerahastoihin sekä yhdistelmärahastoihin säästäminen, joissa kurssiheilahtelut ovat lyhyellä aikavälillä suuria, mutta pitkän aikavälin tuotto-odotus on usein huomattavasti parempi kuin esimerkiksi vähempiriskisillä korkorahastoilla.

Usein laskevien kurssienkin aikana puhutaan ns. “dollar cost averaging” ilmiöstä, jossa sijoituksesi kokonaiskustannus tulee alhaisemmaksi kun säästät tasaisesti rahastoon myös aikana jolloin osakkeen hinta on ollut alhaisempi.

Useat tällaiset säästösopimukset ovat varsin vapaamuotoisia, kuten Seligson & Co rahastoyhtiön kanssa tehdyn säästösopimuksen kanssa.

Seligson & Co:lla rahastosäästäjä ei ole sidottu tiettyyn yhteen rahastoon eikä myöskään tiettyyn säästöohjelmaan.

Seligsonin kohdalla voit vaihtaa kohderahastoa aina halutessasi ja myös säästää useaan rahastoon samanaikaisesti ja heidän lähestymistapansa mahdollistaa myös sen, että voit tehd merkintöjä silloin kun ne parhaiten sinulle sopivat tietyn jäykän säästämisohjelman sijasta.


Näiden kahden rahastoyhtiön lisäksi rahastosäästäminen on mahdollista myös mm. Tapiolan, Evlin, sekä Nordean rahastoyhtiöiden kanssa.