Rahastojen arvot

Rahastojen arvot lasketaan tyypillisesti kullekin rahasto-osuudelle pankkipäivittäin, euroina, vähennettynä hallinnointi- ja säilytyspalkkioista.

Eri rahastoyhtiöillä voi kuitenkin olla erilaiset laskenta-ajankohdat rahasto-osuuksien arvoille, varsinkin, jos rahaston sijoituskohteisiin kuuluu eksoottisimpia instrumentteja, joiden arvoa ei noteerata julkisessa kaupankäynnissä.

Tyypillisesti rahaston arvot lasketaan markkina-arvoonsa sijoitusrahaston sääntöjen mukaisesti.

Rahaston nettovarallisuus, jota usein lyhennetään NAV merkinnöin (englanninkielisestä sanasta Net Asset Value), esittää rahaston varojen markkina-arvoa, vähennettynä rahaston veloilla, ja se ilmoitetaan usein per rahasto-osuus.

Useimpien rahastojen kohdalla rahasto-osuuden arvo lasketaan arkipäivittäin pörssikaupankäynnin loputtua tietyssä pörssissä, mutta on olemassa myös rahastoja jotka päivittävät NAV arvojaan useamman kerran vuorokaudessa.


Jos rahaston eri rahasto-osuus tyypeillä on erilaiset kulurakenteet, tämä ero tulee näkyviin NAV:n laskennassa ja rahasto-osuuksien arvossa.

Leave a Comment