Rahastojen rahasto

Rahastojen rahasto yksinkertaisesti sijoittaa sääntöjensä puitteissa muiden rahastojen osuuksiin, ja tarjoaa näin entistä parempaa hajautusta sijoittajalle.

Tällainen rahastosijoittaminen on myös kustannustehokas lähestymistapa sijoittaa yhdellä kertaa useampaa eri rahastoon.

Esimerkkinä tällaisesta muihin rahastoihin sijoittavasta rahastosta on Nordean Säästäjän Rahastot, jotka sijoittavat sääntöjensä puitteissamuihin Nordea-rahastoihin.

Näihin rahastoihin sijoittavalle tällaiset rahastot tarjoavat valmiin sijoitussalkun, hajautettuna…

  • omaisuuslajeittain,
  • toimialoittain,
  • sijoitustyyleittäin sekä
  • maantieteellisesti.

Nordean valikoimista löytyy tämän tyyppisiä muihin rahastoihin sijoittavia rahastoja useanlaisina, joko puhtaina korkorahastoinaosakerahastoina tai niiden yhdistelmänä, yhdistelmärahastona.

Yhdistelmärahastotyyppisestä rahastosta esimerkkinä voi toimia esimerkiksiNordea Säästö 25 rahasto, joka sijoittaa ensisijaisesti sääntöjensä puitteissa muihin Nordea-rahastoihin.

Rahaston hallinnoimat varat sijoitetaan peruspainoin: 25 % Nordean muihin osake- ja 75 % Nordean muihin korkorahastoihin siten, että mukaan otetaan kuhunkin markkinatilanteeseen parhaiten sopivat rahastot.


Muita rahastoyhtiöitä, joilta on tarjolla rahastoja, jotka sijoittavat toisiin rahastoihin ovat mm. FIM, EQ, sekä Ålandsbanken.