Rahastosäästäminen

Katsaus rahastosäästäminen sijoitusmuodon ominaisuuksista, riskeistä, ja soveltuvuudesta erilaisille sijoittajille.

Sijoitusmuotona rahastoihin säästäminen on yleensä kuvattu tavoitteelliseksi säästämiseksi, jossa minimissään tavoitteena on tuottaa yli pankkitileiltä saatavan tuoton, antaen suojaa inflaatiolta (keskuspankkien rahanpainannalta) ja säilyttäen rahan ostovoiman ajan yli.

Kaikkiin rahastoihin sisältyy riskiä, jota mitataan rahoitusmarkkinoilla tuoton volatiliteetin kautta. Koska markkinoilta löytyy satoja (esimerkiksi Morningstar listaa 956 kotimaista rahastoa) vaihtoehtoja rahastoihin säästämisen suhteen, voit valita näistä salkkuusi omaa sijoittajaprofiiliasi parhaiten vastaavat rahastot.

Parhaisten tämä sijoittajaprofiilin luonti onnistuu pankin tai sijoitusyhtiön asiakaspalvelija kanssa yhteistyössä, ja hän voi suositella parhaita tavoitteisiisi ja riskiprofiiliisi vastaavia rahastoja.

Voit säästää Suomessa rahaa osakerahastoihin, korkopapereista sisältäviin rahastoihin, sekä näiden yhdistelmänä oleviin rahastoihin. Pienimmät säästösijoitukset alkavat kymmenistä euroista, joka useimmiten vähennetään sopimuksen tekemisesi jälkeen kuukausittain (tai muuna sovittuna aikaperiodina) suoraan tililtäsi.

Vaikka säästösopimuksen tekohetkellä sovit myös kuinka suuren summan rahastoyhtiö ottaa rahastotilillesi kuukausittain, voit kunakin kuukautena tehdä tätä suuremman tai pienemmänkin kertasijoituksen (minimirajojen puitteissa).

Kun tutustut tarjolla oleviin rahastoihin, ota huomioon laskelmissasi aina rahaston perimät palkkiot ja maksut, joihin voivat kuulua merkintäpalkkio, lunastuspalkkio, sekä vuosittainen hallinnointipalkkio.

Eri rahastoyhtiöiden välillä on näissä kuluissa huomattaviakin eroja, joten sinun ei kannata jättää tätä kohtaa analyysissasi väliin, vaan mieluumminkin käyttää ylimääräistä aikaa rahastojen kustannusten vertailuun.

Kenelle rahastosäästäminen soveltuu?

Koska minimisummat rahastoihin säästämisessä ovat kotimaisissa oloissa niin pienet ja voit muuttaa kuukausittain säästämääsi summaa joustavasti, kuka tahansa voi aloittaa rahastosäästämisen osana kotitaloutensa rahanhallintaa.

Lisäturvaa rahastoihin säästämiseen tuo yleensä pankin asiakaspalvelijan kanssa suoritettu kartoitus, jossa selvitetään säästämisesi tavoitteet ja riskin karttamisen profiilisi.

Esimerkkejä rahastoihin säästämisen tavoitteista ovat mm. autonhankintaa varten säästäminen sekä eläkesäästäminen.

Koska aktiivisesti hallinnoiduissa rahastoissa niiden sijoitusstrategiasta huolehtii aina salkunhoitaja, säästämistä varten sijoittajan ei tarvitse henkilökohtaisesti perehtyä yksittäisiin osakkeisiin tai joukkovelkakirjoihin sijoituksena.

Tämän sijasta säästösijoittajan tulee olla samaa mieltä yleisestä sijoitusstrategiasta, sekä tyytyväinen siihen tapaan, miten tätä strategiaa toteutetaan.

Koska voit myös purkaa joustavasti rahastoihin tekemäsi sijoitukset elämäntilanteesi muuttuessa, voit pitää säästämiäsi rahasto-osuuksia varallisuuspuskurina esimerkiksi työttömyyden kauden aikana tai muun taloudellisesti yllättävän tilanteen suhteen.

Rahastosäästämisen riskit

Rahastoihin säästämiseen sisältyvät kaikki normaalin rahastosijoittamisen riskit, joten sinun kannattaa tutustua potentiaalisiin sijoituskohteisiin yksityiskohtaisesti, lukien rahaston esitteet ja säännöt, sekä tutustumalla sen historiallisiin tuottoihin ja markkinoilla oleviin vaihtoehtoihin, mm. Morningstar palvelun kautta.

Korko-, osake-, ja yhdistelmärahastoissa on riskieroja näiden rahastoluokkien välillä sekä rahastoluokkien sisällä erilaisten strategioiden suhteen.

Yleisellä tasolla vähiten riskiä (ja vastaavasti alimmat tuotto-odotukset) sisältyy lyhyen koron rahastoihin, kun taas osakerahastot ovat keskimäärin korkeimman riskin omaavia sijoitusrahastokohteita.

Esimerkiksi osakerahastoista löytyy laaja haitari erilaista riskiä, kuten kehittyvien maiden talouksiin sijoittavista osakerahastoista ja tietyille talouden sektoreille varallisuuden sijoittavista rahastoista.

Voit vähentää riskiä yhden tälläisen rahaston huonon tuoton tuomasta tappiosta hajauttamalla säästämistäsi useampaan rahastoon, useammille markkinoille, ja useampiin sijoitusluokkiin (korot, osakkeet, jne.).

Kaikkein riskisimmissä osakerahastoissa niiden strategia pyrkii korkeisiin riskikorjattuihin tuottoihin pitkällä aikavälillä, jonka takia useimpien osakerahastojen minimipitoajaksi suositellaan useampia vuosia.

Jos siten säästät vain lyhyen aikavälin hankintaa tai muuta menoa varten, sinun kannattaa harkita alemman riskin ja alemman tuoton volatiliteetin ratkaisuja rahastosäästöjen suhteen.

Rahastosäästämisen muuttaminen takaisin käteiseksi

Voit myydä säästämäsi rahasto-osuudet pois milloin tahansa, muuttaen varallisuuden takaisin käteiseksi. Kun annat toimeksiannon pankille tai teet rahasto-osuuksien myynnin verkkopankin kautta, kestää yleensä 1-2 pankkipäivää, ennenkuin rahastojen myynnistä saadut varat ovat pankkitililläsi.

Koska rahastojen tuotot voivat heilua lyhyellä aikavälillä voimakkaastikin, sinun kannattaa selvittää realistinen, omaan talouteesi suhteutettu sijoitushorisontti säästöillesi, ettet joudu lunastamaan niitä ennen tämän horisontin päättymistä.


Sijoitusneuvojien mukaan tyypillinen suomalainen asiakas toimii kuitenkin toisinpäin rahastoihin tekemiensä säästöjen suhteen: ilmoittaen tarvitsevansa rahansa jo vuoden kuluttua, mutta antaen säästöjen olla tilillä montakin vuotta.