Rahastot

Opas erilaisiin rahastot aiheisiin, mukaanlukien Aktia rahastot, rahastojen arvot, ja sijoitusneuvonta.

Sijoitusrahasto on ammattimaisesti hoidettu kollektiivinen sijoituskeino, joka kerää rahaa useammilta sijoittajilta, ja jossa rahat sijoitetaan erilaisiin sijoituskohteisiin.

Näitä sijoituskohteita voivat olla, riippuen rahastosta, esimerkiksi osakkeet, joukkovelkakirjat, rahamarkkina-instrumentit, ja monet muut arvopaperit.

Kullakin rahastolla on rahastonhoitaja, jonka tehtävänä on rahojen sijoittaminen rahaston sääntöjen puitteissa. Suomessa rahastojen toimintaa valvoo Finanssivalvonta (www.finanssivalvonta.fi).

Yksi maailman ensimmäisistä sijoitusrahastoista oli Yhdysvaltalainen Massachusetts Investors Trust, joka perustettiin vuonna 1924, ja jolla oli yhden vuoden toiminta-ajan jälkeen jo yli 200 rahasto-osuuden haltijaa.

Vuoden 1924 lopussa kaikkien maailman sijoitusrahastojen hallinnassa on arvioitu olleen alle $10 miljoonaa dollaria, kun vuoden 2008 alkupuolella vastaava luku oli arvoituna 26 tuhatta miljardia (eli 26 biljoonaa).

Suomessa Finanssivalvonnan alaisten rahastojen hallinnassa oli Finanssivalvonnan tilastojen mukaan kaikkiaan noin 59,7 miljardia euroa 30.4.2010.

Maailman ensimmäinen indeksirahasto oli Yhdysvaltalainen “First Index Investment Trust”, joka muodostettiin vuonna 1976 yhden alan uranuurtajista, John Boglen, toimesta. Indeksirahasto tunnetaan nykyisin nimellä “Vanguard 500 Index Fund”, ja se on yksi maailman isoimmista sarallaan.

Indeksirahasto on esimerkki passiivisesta sijoitusstrategiasta rahastojen suhteen, ja näiden rahastojen strategiana on sijoittaa tiettyjä pörssin muutosta kuvaavien indeksien koostumuksen mukaisesti, niin, että näiden rahastojen tuotot seuraavat täsmälleen näiden indeksien tuottoja.

Indeksirahastot kilpailevat usein toistensa kanssa oheispalveluilla ja hallintakulujen alhaisuudella, sillä rahaston tuotto on yleensä tehty niin, että se riippuu täysin kohdeindeksin tuotosta.

Toinen päätyyppi sijoitusrahastoja ovat aktiivisesti hallinnoidut rahastot, joissa rahastonhoitaja tekee sijoituspäätöksiä rahaston sääntöjen puitteissa, ja rahaston tuotto perustuu pääasiassa rahastonhoitajan kyvykkyydelle havaita tuottavia sijoituskohteita.

Näiden rahastojen suhteen menestyksekkäät rahastonhoitajat pystyvät usein veloittamaan paljonkin suurempia hallinnointipalkkioita kuin indeksirahastot.

Aktiivisten rahastojen tuottoa verrataan usein erilaisiin pörssin kehitystä kuvaaviin indekseihin, ja salkunhoitajan tavoitteeena on tyypillisesti vertailuindeksin voitto tarkasteluperiodilla.

Eri rahastotyypeistä puolestaan korkorahastot vastaavat esimerkiksi Yhdysvalloissa 18% osuudella kaikista maan rahastosijoituksista.

Korkorahastoja lajitellaan usein rahaston sijoitettavan korkopaperin juoksuajan mukaan, ja jaottelu on usein lyhyisiin, keskipitkiin, ja pitkiin korkopapereihin.

Korkorahastoissa on useita alalajeja, joista yksi ovat kuntien liikkeelle laskemiin korkopapereihin sijoittavat rahastot, joiden tuotto on maailmanlaajuisesti ottaen yleensä verotuksellisesti edullinen verrattuna moniin muihin velkapapereihin.

Korkorahastoista taas korkean tuoton “high yield” rahastot sijoittavat yleensä yritysten korkeampiriskisiin ja korkeamman tuotto-odotuksen joukkovelkakirjoihin, mukaanlukien ns. roskabondit.

Yhdysvalloissa olevista rahastoista suurta osaa näyttelevät osakerahastojen ohella myös ns. rahamarkkinarahastot, 26% osuudellaan sijoitetusta rahastovarallisuudesta.

Rahamarkkina-rahastot sisältävät useimmiten vähiten riskiä erilaisista rahastovaihtoehdoista, mutta myös alemmat tuotto-odotukset.

Verrattuna esimerkiksi CD (Certificates of Deposit) sijoituksiin, rahamarkkinasijoituset ovat erittäin likvidi sijoituskohde.

Suosittuihin rahastotyyppeihin kuuluvat myös rahastojen rahastot, jotka sääntöjensä puitteissa sijoittavat varojaan edelleen muihin sijoitusrahastoihin, usein mahdollisimman suuren diversifikaation saavuttamiseksi.

Sijoitukset rahastojen rahastoissa voivat tapahtua myös siten, että rahastonhoitaja pyrkii aktiivisella rahastojen valinnalla löytämään parhaimmat sijoituskohteet markkinoilta.

Hedge rahastot puolestaan ovat eri rahastotyypeistä sellaisia, että ne pyrkivät saavuttamaan mahdollisimman suurta absoluuttista tuottoa, eli niiden tuotto-odotusta ei ole sidottu tiettyyn vertailuindeksiin.

Näiden rahastojen sijoitusstrategia on usein myös perinteisistä rahastoista poikkeava, ja voi sisältää eksoottisiampiakin sijoituskohteita, kuten johdannaisia, velkavivun käytön, tai vaikkapa lyhyeksi myynnin käytön tuoton kasvattamiseen.

Suomessa sijoitusrahastojaan markkinoivia ja maahan rekisteröityjä sijoitusrahastoja valvoo Finanssivalvonta, jonka mukaan maassa toimivat muun muassa seuraavat sijoitusrahastoja tarjoavat rahastoyhtiöt (aakkosjärjestyksessä):

 • AJ Rahastoyhtiö
 • Aktia Rahastoyhtiö Oy
 • Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy
 • Altos Rahastoyhtiö Oy
 • Avenir Rahastoyhtiö Oy
 • Aventum Rahastoyhtiö Oy
 • B Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy
 • CFM Contango Rahastoyhtiö Oy
 • Cumulant Capital Rahastoyhtiö Oy
 • Dividend House Oy
 • E. Öhman J:or Rahastoyhtiö Suomi Oy
 • eQ Rahastoyhtiö Oy
 • Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy
 • Eufex Rahastohallinto Oy
 • Evli-Rahastoyhtiö Oy
 • FIM Varainhoito Oy
 • Finlandia Rahastoyhtiö Oy
 • Fondita Rahastoyhtiö Oy
 • Fourton Oy
 • Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy
 • Helsinki Capital Partners Rahastoyhtiö
 • ICECAPITAL Rahastoyhtiö Oy
 • JOM Rahastoyhtiö Oy
 • Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy
 • OP-Rahastoyhtiö Oy
 • PYN Rahastoyhtiö Oy
 • Sampo Rahastoyhtiö Oy
 • SEB Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy
 • Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj
 • SP-Rahastoyhtiö Oy
 • Taaleritehtaan Rahastoyhtiö Oy
 • Tapiola Varainhoito Oy
 • Titanium Rahastoyhtiö Oy
 • UB Rahastoyhtiö Oy
 • Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy

Danske Rahasto

Danske rahasto yhtiö tunnetaan Suomessa varsinkin instituutioiden, yritysten ja yhteisöjen rahastovarallisuuden hoitajana.

Danske Rahasto

Altos Rahasto

Altos rahasto yhtiö operoi erikoissijoitusrahastoja lippulaivanaan Altos Advantage erikoisrahasto.

Altos Rahasto

Alfred Berg Rahasto

Pohjoismainen Alfred Berg rahasto palvelu toimii Fortis pankin globaalissa organisaatiossa, ja sillä on noin 160 työntekijää Pohjoismaissa.

Alfred Berg Rahasto

Aktia Rahastot

Aktia rahastot ovat olleet tarjolla sijoittajille vuodesta 1987, pian sijoitusrahastolain voimaantulon jälkeen.

Aktia Rahastot

HEX rahastot

HEX rahastot eli nykyisin NASDAQ OMX rahastot, ovat sijoitusrahastoja jotka noteerataan OMX:n pörssikaupankäynnin kautta.

HEX rahastot

Handelsbanken rahastot

Handelsbanken rahastot tarjoavat konsernitasolla noin 100 sijoitusrahaston valikoiman, mukana indeksi-, osake-, korko-, yhdistelmärahastot, sekä rahastojen rahastot.

Handelsbanken Rahastot

Sampo Rahasto

Sampo rahasto vaihtoehtoihin kuuluvat korkorahastot, osakerahastot, ja yhdistelmärahastot.

Sampo Rahasto

Rahastot Nyt

Rahastot Nyt on Nordean palvelu, jonka kautta näet pankin rahastojen arvonkehityksen, riskitunnusluvut, rahaston suurimmat sijoitukset, toimiala- ja maajakaumat, ja Nordea-rahastojen vuosikertomukset.

Rahastot Nyt

Rahasto osuus

Rahasto osuus tarkoittaa osuutta sijoitusrahastosta, joka on jaettu yhtä suuriin osiin.

Rahasto osuus

Rahastojen arvot

Rahastojen arvot lasketaan tyypillisesti kullekin rahasto-osuudelle pankkipäivittäin, euroina, vähennettynä hallinnointi- ja säilytyspalkkioista.

Rahastojen arvot

Parhaat rahastot

Katsaus tapoihin löytää parhaat rahastot tarpeisiisi erilaisten nettipalvelujen avulla.

Parhaat rahastot

Odin Rahastot

Odin rahastot ovat olleet tarjolla sijoittajille vuodesta 1990, ja niiden hallintayhtiö on norjalaisen SpareBank 1 Gruppenin kokonaan omistama tytäryhtiö.

Odin Rahastot

Hedge rahasto

Hedge rahasto on sijoitusrahasto, joka pyrkii absoluuttisten tuottojen saamiseen sijoituskohteidensa avulla.

Hedge rahasto

FIM Rahastot

FIM rahastot ovat osa FIM pankkiiriliikkeen varainhoitopalveluja, ja rahastoja hoitavat yksi Suomen kokeneimmista salkunhoitajatiimeistä.

FIM Rahastot

EQ Rahastot

EQ rahastot tuotteita on tarjolla noin 25 oman sijoitusrahaston ja laajan yhteistyökumppaneiden rahastovalikoiman voimin.

EQ Rahastot

Eettiset rahastot

Eettiset rahastot joita kutsutaan usein myös sosiaalisesti vastuullisen sijoittamisen rahastoiksi, ovat osa “vihreää sijoittamista”.

Eettiset rahastot

Delta Rahastot

Delta rahastot eli OP-Delta sijoitusrahastot sijoittavat Helsingissä noteerattuihin, pääasiassa suurten ja keskisuurten yhtiöiden osakkeisiin.

Delta Rahastot

Arvo omaisuudenhoito

Arvo omaisuudenhoito on Sampo-pankin omistama, arvo-osakesijoittamiseen keskittynyt varainhoito-yritys.

Arvo omaisuudenhoito

Pääomaturvattu rahasto

Pääomaturvattu rahasto toimii siten, että kullekin rahasto-osuudelle luvataan ennalta määrätty vähimmäisarvo/takuutaso, joka on voimassa tiettynä ennalta määrättynä takuupäivänä tulevaisuudessa.

Pääomaturvattu rahasto

Osake rahasto

Osake rahasto sijoitus toiminta on sekä kustannustehokasta että usein myös erittäin helppoa.


Osake rahasto

Leave a Comment