Rahoitus pääaine

Rahoitus pääaine on yksi suosituimmista pääaineista Helsingin Kauppakorkeakoulussa, ja sen avulla sijoitutaan usein työelämässä rahoituksen alan asiantuntija toimiin mm. pankeissa ja pankkiiriliikkeissä sekä suuren kokoluokan muissa yrityksissä.

Rahoituksen pääaine opiskelijat käyvät saman tutkintokokonaisuuden läpi Aalto Yliopiston Kauppakorkeakoulussa kuin muutkin opiskelijat, ensin Kauppatieteiden Kandidaatin (KTK) tutkinnon, jonka jälkeen mahdollisesti Kauppatieteiden Maisterin (KTM) tutkinnon, ja edelleen mahdollisesti lisensiaatin sekä tohtorin tutkinnot rahoituksen alalla.

Kaikille pakollisia kursseja rahoituksen pääaine opiskelijoilla ovat kauppakorkeakoulun peruskurssit markkinoinnista, laskentatoimesta, kielistä jne. sekä peruskurssit rahoituksen alalta.

Rahoituksen pääaineopinnot mahdollistavat kuitenkin erittäin laajan erikoistumis skaalan pääaineen sisällä valinnaisten opintojen muodossa, joiden parissa voit erikoistua vaikkapa julkishallinnon rahoitukseen tai vaikkapa eksoottisiin johdannaisiin.

Usein rahoituksen alalla kannattaa lähteä loppua silmälläpitäen liikkeelle opintojen suunnittelussa. Jos tavoitteenasi on työpaikka pankkiiriliikkeessä, voit painottaa rahoituksen opintojasi rahoitusinstrumenttien hallintaan sekä kansantaloustieteen opiskeluun, usein niin pitkälle että siitä tulee sivuaine.

Ne joiden tavoitteet ovat enemmänkin rahoituksen konsultoinnin puolella, usein ottavat paljon valinnaisia kursseja laskentatoimesta, joka tuo varmuutta mm. yritysten arvonmääritysmenetelmiin, joista on apua asiantuntijatehtävissä.

Rahoituksen opinnot pääaineena ovat myös ala jolla katsotaan erittäin paljon sitä ensimmäisen työpaikan kohdalla, mitä olet tehnyt kesäkausina opintojen välillä. On erittäin suositeltavaa että panostat kesätyöpaikan saamiseen kohde-alasi yrityksestä myös opiskeluaikanasi, esim. kesäopiskelun sijasta, vaikka nopeampi valmistuminen houkuttelisikin ajatuksena.

Parhaiten “pisteitä” jatkoa ajatellen saa kansainvälisissä rahoitusalan yrityksistä kesäisin työskentelystä, sillä ala on erittäin kansainvälinen ja vaatii mm. usein hyvää englannin kielen taitoa ja kykyä työskennellä kansainvälisessä ympäristössä.

Haku varsinkin Lontoon pankkiiriliikkeiden kesäharjoittelija ohjelmiin alkaa jo edellisen vuoden puolella, joten välittömästi opintovuoden alkaessa kannattaa pitää silmällä kohdefirmojesi nettisivujen tietoa siitä, miten hakea kesäohjelmiin, ja missä ja miten heidän haastattelunsa näitä ohjelmia varten tapahtuu.

Traditionaalinen viisaus Aalto Yliopiston Kauppakorkeakoulun rahoituksen opiskelijoilla on usein se, että Pro Gradu työ kannattaa tehdä “tilauksesta” jollekin alan suomalaiselle yritykselle, jolla on halu teettää tälläistä tutkimustyötä.

Usein nämä gradut ovat kuitenkin anniltaan tyhjiä eivätkä luo lisäarvoa varsinkaan jos tarkoituksesi on hakea töitä muualta kuin gradun toimeksiantajalta valmistumisen jälkeen. Tätä silmälläpitäen on usein parempi miettiä aiheita joihin alasi firmat palkkaavat työtekijöitä asiantuntijatehtäviin, ja osaamisesi ja asiantuntemuksesi osoituksena tällöin toimii tekemäsi Pro Gradu työ.

Leave a Comment