Remonttilaina – edut ja vaarat

Katsaus remonttilaina muotoihin sekä tähän lainatyyppiin liittyviin tyypillisiin etuihin, riskeihin, sekä erityisesti huomioonotettaviin seikkoihin.

Remonttia varten otettavat kodinkunnostuslainat ovat tyypiltään henkilökohtaisia lainoja, joiden avulla pääset käyttämään lainattuja varojasi erilaisiin kodinparannusprojekteihin ja niiden rahoittamiseen, aina pienistä remonteista koko huoneiston tai asuinrakennuksen uusimisiin saakka.

Kuten kaikilla lainoilla kodin kunnostuslainoihin liittyy erilaisia mahdollisia haittapuolia.

Remonttilaina.

Esimerkiksi, jos sinulla on luottotiedoissa ongelmia, on todennäköistä, että sinulle tarjotaan tällaisia lainoja vain korkeilla koroilla korkoja ja maksuilla, jos se ylipäätään hyväksytään.

Ennen kuin haet remonttilainaa, sinun kannattaa punnita siihen liittyvät edut ja haitat selvittääksesi, sopivatko ne sinulle, ja toisaalta vertailla markkinoilla olevia lainavaihtoehtoja.

Suomessa remonttilaina on tarjolla luottomuotona muun muassa pankeilta ja rahoitusyhtiöltä kuten Osuuspankki, Nordea, S-Pankki, POP-pankki, Oma Säästöpankki, Santander Consumer Finance, BigBank, sekä Svea Bank.

Remonttilaina – edut ja hyödyt

Kodin kunnostusta varten otettavat lainat ovat tärkeä työkalu niille asunnonomistajille, joiden tarvitsee tehdä oleellisia tai kosmeettisia muutoksia asuintiloihinsa.

Lisäksi, mikäli saat markkinoilta lainaasi kiinteän koron takaisinmaksuajalle (yleensä lainassa on kiinteä korko plus markkinakorkoon siduttu lisä), ja kun voit lainata suuren kertasumman kerralla, tämä lainatyyppi saattaa olla suotuisa tapa tehdä maksuista helpommin hallittavia.

Auttaa rakentamaan luottotietojasi

Yksi tapa, jolla remonttilainaaminen hyödyttää pankkisuhteessasi, on että lainan takaisinmaksujen ajantasainen tekeminen auttaa luomaan luotettavuutta pankkisuhteeseesi, tehden mahdollisesti tulevista lainoista helpompia ottaa ja halvempia koroiltaan.

Suurten projektien rahoittaminen

Markkinoilta löytyy lainanantajia, jotka ovat valmiita lainaamaan kodin kunnostamista varten myös suurempia summia henkilökohtaisina lainoina, jopa 50 000+ euroon saakka ilman vakuuksia.

Kaikki eivät voi kuitenkaan saada suuria remonttilainoja ilman vakuuksia, varsinkin, jos lainantarpeesi ylittää 10 000 euroa ja haluat lainan suoraan pankiltasi.

Mutta, mikäli rahoittava yhtiö katsoo, että sinulla on varaa maksaa suuria kuukausittaisia lainan takaisinmaksuja, suurtenkin ilman vakuuksia olevien lainojen ottaminen voi olla suosiollinen vaihtoehto, sillä näissä lainoissa sinulla ei ole riskiä menettää vakuutta (esimerkiksi asuntoasi). Toisaalta tämä vakuudettomuus näkyy esimerkiksi korkeampina lainan korkoina.

Lisää kotisi arvoa

Remonttilaina on hyödyllinen myös sen kautta, että tällaisen projektin kautta voit nostaa kotisi arvoa huomattavastikin lyhyellä aikavälillä.

Mikäli olet aikeissa myydä asuntosi, tässä myyntiprosessissa voit saada takaisin huomattavan osan siitä rahasta tai ylikin, mitä olet projektiin käyttänyt – ja samalla saada kotisi erottumaan paremmin edukseen markkinoilla olevien asuntojen joukosta.

Remonttilaina – haitat ja riskit

Kodin kunnostamiseen otetut laina eivät ole kaikkia varten. Lainoihin liittyvät yksityiskohdat, mukaanlukien palkkiot, korkeat korot, ja korkoriski korkotason muutoksien myötä, voivat vaikuttaa kokonaisarvioon lainauksen kannattavuudesta ja aiheuttaa taloudellista stressiä.

Mahdolliset korkeat lisämaksut

Remonttilaina tarjoajia on Suomen markkinoilla useita vaihtoehtoja, eivätkä ne kaikki veloita samoja maksuja.

Siten lainaasi voi kuulua lisäkustannuksina mm. perustamismaksu, joka joko vähennetään sinulle tilitetystä kokonaissummasta tai lisätään lainapääomaasi.

Muita lainoihin liittyviä lisämaksuja ovat mahdollisesti perittävät erilaiset myöhästymismaksut ja ennakkomaksusakot. Vaikka nämä molemmat voidaan välttää, etenkin ennakkomaksusakko voi olla ongelmallinen ja vaikeuttaa rahan säästämistä, jos pystyt suorittamaan maksuja etuajassa.

Kun lasket lainan todellista vuosikorkoa, siihen vaikuttavat lainapääomalle maksettavan koron lisäksi myös nämä muut mahdolliset maksut ja perittävät palkkiot. Huonoilla luottotiedoilla varustetut asiakkaat joutuvat jo lähtökohtaisesti varautumaan maksamaan suurempia todellisia vuosikorkoja lainoilleen.

Vakuudelliset remonttilainat

Suomen markkinoilla on kahdenlaisia remonttilaina tyyppejä, joista osa, etenkin perinteisten pankkien kautta otettavat suuremmat lainat, vaativat vakuuden.

Mitä vakuutta rahoituslaitos vaatii tällaiseen lainaan vaihtelee, mutta tyypillisesti vakuutena käytetään asunto-omaisuutta, kuten esimerkiksi omaa asuntoa, sijoitusasuntoa tai mökkiä.

Myös muuta omaisuutta, kuten metsää, sijoituksia tai säästöjä, on yleensä mahdollista käyttää vakuutena remonttilaina luotoissa.

Tapauksissa, joissa kodin kunnostamiseen otettu laina on vakuudellinen, ja jos et pysty maksamaan lainaasi takaisin, lainanantaja voi takavarikoida vakuuksiasi maksaakseen erääntyneen saldon.

Siten, vaikka vakuudellisen lainan korko on alhaisempi, asiakkaan kannalta riskipotentiaali niissä on paljon suurempi, joka on otettava huomioon ennen lainasopimuksen allekirjoittamista.

Negatiivinen vaikutus muiden luottojen ottoon

Kun otat lainan remonttia varten pankistasi tai muulta rahoitusyhtiöltä, sillä on negatiivinen vaikutus suhteessa mahdollisuuksiin ottaa lisälainoja muita tarkoituksia varten.

Vaikka tekisitkin lainan takaisinmaksuja ajallaan, olemassa oleva luotto lisää huomattavasti olemassa olevaa lainat/tulot -suhdettasi. Toisin sanoen, mitä enemmän sinulla on olemassaolevia lainoja, sitä pienemmäksi pankki arvioi olemassaolevan kykysi selviytyä lisälainoista.

Milloin kannattaa ottaa remonttilaina?

Kodin kunnostamiseen otettaville lainoille on useita tärkeitä ajankohtia, jolloin sellaisen kannattaa yleensä ottaa. Yksi tällainen tapaus on, kun tarvitset nopeasti rahaa kattamaan kodin hätäkorjauksiin tarvittavat kustannukset.

Koska remonttilainoihin ei usein, varsinkaan pienemmissä summissa, liity vakuutta, pankki tai rahoituslaitos voi usein tehdä lainaasi liittyvän riskiarvion varsin nopeasti, joka tarkoittaa että myönteisen lainapäätöksen myötä myös rahat ovat nopeasti tililläsi.

Kodin kunnostamiseen käytettävä laina on myös kannattava vaihtoehto silloin, kun kyse on kertaluonteisesta kodinparannusprojektista, jossa tulevat remonttiin liittyvät menot ovat selkeät ja tiedät pystyväsi selviytymään takaisinmaksusta.

Jos kyseessä on käynnissä oleva projekti ilman täsmällistä remontin laskun loppusummaa, sinun kannattaa harkita myös muita lainavaihtoehtoja aina luottokorttisi rahoittamisen käyttämiseen asti.

Sinun kannattaa minimoida riskiä mahdollisen vakuuden menettämisestä. Vakuusvaade, joka liittyy varsinkin suurempiin pankeista otettaviin kodinkunnostuslainoihin, lisää riskiä siitä, että menetät omaisuuttasi, kuten kotisi, mikäli olet ottanut liian suuren lainan suhteessa kykyysi maksaa sitä takaisin.

Vaihtoehtoja remonttilainoille

Yleisimmät vaihtoehdot remonttilainaamiseen ovat luottokortit sekä säästöjesi käyttäminen projektin rahoittamiseen. Lisäksi, vaikka et olisikaan maksanut asuntolainaasi kokonaisuudessaan takaisin, asuntosi positiivinen velaton arvo voi toimia pankilta saatavan luoton vakuutena.

Näistä luottokorttien käyttäminen soveltuu parhaiten pienempien projektien rahoittamiseen. Vaikka luottorajasi kortillasi on kohtuullisen matala, saatat pystyä sen avulla ostamaan materiaaleja tai maksamaan suoritetuista töistä.

Luottokorttien luottovaran käyttöön liittyy usein remonttilainoja korkeampia korkoja ja erilaisia lisämaksuja, joten sinun kannattaa aina varmistaa, että pystyt maksamaan koko luottokortilla lainatun summan tai suurimman osan summasta kunkin maksukuun loppuun mennessä.

Säästöjen käyttö on yleensä kaikkein paras vaihtoehto remonttilainan ottoon, sillä omia varoja käyttämällä vältät kodin kunnostamiseen tarkoitettujen lainojen kohtuullisen suurilta koroilta ja mahdollisilta lisämaksuilta.

Varovaisuus remonttilainaamisessa

Remonttilaina on luottomuotona tärkeä työkalu monille ihmisille, jotka eivät muutoin pysty keräämään vaadittavia säästöjä projektiin tarkoitetussa aikataulussa.

Lainoihin liittyy kuitenkin merkittäviä riskitekijöitä, etenkin jos sinulla on vaikeuksia pysyä maksujen perässä tai jos tulet lainanneeksi liikaa.


Yleisellä tasolla sinun kannattaa punnita tarkkaan mahdollisia lainan ottamisen vaikutuksia taloudelliseen tilanteeseesi. Jo ennen kuin teet lainanantajien vertailuja ja tarkastelet sopimusten yksityiskohtia, sinun kannattaa tehdä taloudellinen tarkastus omasta velanottokyvystäsi varmistaaksesi, että luottojen käyttöaste ja velka-tulosuhde kestävät tätä lisävelkaa.