Richard Dennis

Richard Dennis on legendaarinen amerikkalainen treidaaja, jonka toi maailmanmaineeseen hänen “Turtle” treidaaja-koulutuksensa 1980-luvulla.

Dennis tunnettiin maineensa huipulla 1980-luvulla nimellä “Prince of the Pit”, ollessaan yksi historian menestyksekkäimmistä treidaajista.

Tämä maine perustui siihen, että hän oli lainannut varhaisen 1970-luvun aikana $1600, jonka hän muutti $200 miljoonan omaisuudeksi kymmenessä vuodessa hyödyketreidauksen avulla.

Ennen legendaarisen treidaajan mainettaan Richard aloitti finanssimaailmassa “runner” positiossa Chicago Mercantile Exchange hyödykepörssissä, 17 vuoden ikäisenä.

Muutaman vuoden sisällä tästä hän aloitti treidaamisen omaan lukuunsa Mid-America Commodities Exchange pörssissä, jossa mini-sopimuksilla tehtiin tuolloin kauppaa.

Kiertääkseen pörssin säännön 21-vuoden minimi-iästä kaupankäynnin suhteen, hän toimi omana runnerinaan ja palkkasi isänsä pörssin lattialle toteuttamaan hänen ideoimansa treidauspositiot. Dennis hankki kaupankäyntinsä ohella tutkinnon DePaul University yliopistosta, keskittyen opintojensa jälkeen täysin treidaamiseen.

Hän lainasi perheeltään $1600, jolla hän hankki kaupankäyntipaikan Mid-American Exchange pörssistä $1200 hintaan, joka jätti hänelle $400 trading pääomaksi. Treidaaminen tuotti nopeasti voittoja, ja vuonna 1970 pääoma oli noussut $3000 tasolle, ja vuonna 1973 pääoman määrä oli yli $100 000.

1974 oli ensimmäinen vuosi jolloin hän sai kansallista mainetta treidauspiireissä, tehden ensin $500 000 voiton soijafutuureilla yhden position avulla, ja nostaen voitot yli miljoonaan vuoden loppuun mennessä, 26 vuoden ikäisenä.

Toisin kuin suurin osa muista tuolloisista pörssisalissa kauppaa tehdeistä treidaajista, Dennis piti positioita pidempiä ajanjaksoja, yli lyhyen aikavälin fluktuaatioiden, usein käyttäen pyramidi-strategiaa lisäpositioiden avaamiseen.

Menestyksen myötä hän osti täyden jäsenyyden Chicago Board of Trade johdannaispörssissä 1970-luvun lopulla, perustaen asiakasvarallisuutta hoitavan yrityksen.

Hänen menestyksensä jatkui aina 1980-luvun lopulle, kunnes hän alkoi treidaamaan käyttämättä omia treidaussääntöjään, lopettaen asiakasvarojen hallinnoinnin vuosina 1987-88 tulleiden suurien tappioiden myötä.

Richard Dennis

Richard Dennis – Turtle treidaussysteemi

Dennis nousi maailmanmaineeseen 1980-luvun alussa, kun hän teki vedon treidaaja William Eckhardtin kanssa, että menestyksekkään treidauksen voi opettaa kenelle tahansa, ilman vaatimusta lahjakkuudesta alalle.

Vedon selvittämiseksi Dennis ja Eckhardt rekrytoivat 21 miestä ja 2 naista kahdessa ryhmässä, toinen joulukuussa 1983 ja toinen joulukuussa 1984. He antoivat ryhmälle nimen “Turtles” (“kilpikonnat”).

Nimi johti siitä kilpakonnafarmista, jonka Richard oli nähnyt Aasian matkallaan, ja uskoi treidaajien kouluttamisen olevan yhtä helppoa kuin kilpikonnien kasvattamisen Singaporessa.

Tämä koulutus kesti vain 2 viikkoa, sisältäen trendejä seuraavan treidausjärjestelmän, jossa positioita otettiin hyödykemarkkinoilla, valuutoissa, ja korkomarkkinoilla.

Turtle-systeemissä otettiin positioita, kun hinta nousi tietyn rajan yli, ja vastaavasti myytiin, kun hinta laski tietyn rajan ali, ns. breakout-strategiana.

Systeemiin kuului lukuisia riskinhallinnan ominaisuuksia, kuten positioiden määrän lisääminen (pyramidi) trendin kehittyessä oikeaan suuntaan, ja positioiden koon pienentäminen trendittömien tappioperiodien aikana.

Tammikuussa 1984, kun kahden viikon koulutusperiodi päättyi, Dennis antoi kullekin Turtle-oppilaalle kaupankäyntitilin systeemin toteuttamista varten. Kuukauden koeajan jälkeen hän antoi menestyneimmille oppilailleen $250 000 – $2 miljoonaa omaa rahaansa hallinnoitavaksi.

Kun kokeilu päättyi 5 vuotta myöhemmin, Turtle-oppilaat olivat ulkopuolelle annettujen tietojen valossa saavuttaneet yhteensä $175 miljoonaa voittoa systeemiä käyttämällä.

Oppilaat kirjoittivat non disclosure -sopimuksen koulutuksen päättymisen jälkeen, eikä tietoja systeemin sisällöstä tullut seuraavan kerran kuin vasta vuonna 1993, kun Jack D. Schwager teki Turtle-koulutuksesta ja Denniksestä profiilin kirjaansa “Markets Wizards”.

Tarkka Turtles trading järjestelmä paljastettiin yksityiskohtaisesti 2000-luvulla kahden kirjan avulla:


  • Michael Covel – “The Complete TurtleTrader: How 23 Novice Investors Became Overnight Millionaires” (2009) sekä
  • Curtis Faith – “Way of the Turtle: The Secret Methods that Turned Ordinary People into Legendary Traders” (2007).

Säännöt löytyvät myös netistä PDF-muodossa, Faithin (joka oli yksi Turtles ohjelmaan osallistuneista oppilaista) tehdessä niistä julkisia jo ennen kirjansa julkistamista.