Riskitön sijoittaminen

Riskitön sijoittaminen luokitellaan yleensä korkomarkkinoilla riskinluokituslaitosten perusteella, jossa parhaat ja riskittömimmät lainat ovat yleensä valtioiden, kuten Yhdysvaltojen takaamia.

Tällaiset lainat mm. Yhdysvaltojen toimesta mielletään vähiten riskipitoiseksi mm. akateemisissa yhteyksissä, koska lainan ja sen korkojen takaisinmaksun tukena on koko Yhdysvaltain verotusvoima kansalaisiltaan ja muu varallisuus.

Esimerkiksi Standard & Poors (S&P) luokittelee tällaisen joukkovelkakirja tunnuksella “AAA”, joka annetaan vain parhaimman laatuisille lainaajille, joiden tunnusmerkkejä ovat yleisesti luotettavuus ja vakaus.

Näitä AAA joukkovelkakirjoja riskittömämmäksi luetellaan vielä ns. valtioiden liikkeellelaskemat rahamarkkinalainat, joiden juoksuaika on alle 12 kuukautta.

On hyvä huomata että kaikkiin näihinkin sisältyy riskiä, mutta suhteessa muihin riskipitoisiin sijoituksiin, näitä pidetään noteeratuista arvopapereista myös akateemisissa laskelmissa riskittöminä.

Eräs riskittömän sijoituksen muoto on myös ns. arbitraasi, jossa lopputulos sijoitukselle on riskitön ja määräytyy vaikkapa markkinoiden arvopapereiden väärinhinnoittelun takia.

Esimerkkinä tällaisesta arbitraasitilanteesta on valuuttamarkkinoilla tehtävä triangeli arbitraasi.

Tällaisessa arbitraasissa, jota kutsutaan myös triangulaariseksi arbitraasiksi, sijoittaja hyötyy epätasapaino tilanteesta kolmen valuuttamarkkinan välillä: kombinaatiolla lähes yhtäaikaisia kauppoja joita tehdään näillä markkinoilla luo tilanteen, jossa voiton suuruudeksi muodostuu eri markkinoilla vallinneen väärinhinnoittelun suuruus.

Tällainen arbitraasi tarjoaa riskittömän tuoton teoriassa, mutta tällaisia tilaisuuksia tarjoutuu harvoin tietokoneistettujen hinnoittelujärjestelmien etsiessä tällaisia epätasapainoja jatkuvasti.

On olemassa myös erilaisia arbitraasiin eli riskittömiin tuottoihin pyrkiviä hedge rahastoja, jotka pyrkivät hyötymään tilanteissa joissa mm. fuusion yhteydessä on edelleen epävarmuutta että kauppa ei mene läpi mm. viranomaisten tarkastelun tuloksena, joka näkyy pörssihinnan anomalioina, joista nämä rahastot ottavat hyödyn.

Lyhytaikainen sijoitus


Katsaus alle vuoden pituisiin lyhytaikainen sijoitus vaihtoehtoihin, etenkin tarjolla oleviin raha-ja korkomarkkinoilta oleviin tuotteisiin.