Säästöpankki rahastot

Säästöpankki rahastot valikoimasta löytyy 17 erilaista sijoitusvaihtoehtoa, aina kehittyvien markkinoiden rahastoista kotimaisille markkinoille sijoittaviin rahastoihin saakka.

Yhteensä rahastoja on kuitenkin 27, jos mukaan lasketaan erilaiset luokat (A ja B) samasta rahastosta, tuotto-ja kasvu-osuusluokat.

Voit merkitä ja lunastaa haluamasi Säästöpankin sijoitusrahastoja kaikissa Suomesta löytyvistä Säästöpankin konttoreissa, tai vaihtoehtoisesti Säästöpankin verkkopankissasi.

Yksi mahdollinen vaihtoehto rahastoihin sijoittamiselle Säästöpankin kautta on rahastosäästäminen, johon voit tehdä sopimuksen suoraan verkkopankin kautta (tai lähimmässä pankin konttorissa).

Säästöpankin rahastoilla on useita etuja suhteessa suoraan osakkeisiin tai joukkovelkakirjoihin sijoittamiseen, mukaanlukien:

  • merkittävän hajautuksen saavuttaminen pienin kustannuksin
  • asiantunteva salkunhoito, pienemmin kustannuksin yksityispankkiiripalveluihin verrattuna
  • yksinkertaisuus ja helppous rahasto-osuuksien ostamisen ja myynnin suhteen
  • rahastojen arvon päivittäisen seurannan helppous suoraan netin kautta, jonka lisäksi saat vuosittain raportin sijoituksesti kehityksestä

Voit valita rahastoja korkorahastoista ja osakerahastoista, joiden välillä on huomattavia eroja sekä tuotto-odotusten sekä riskien suhteen. Se soveltuuko tietty rahasto juuri sinun riskinottohalukkuuteesi tai tuotto-toiveisiisi, voidaan kartoittaa esimerkiksi yhteistyössä Säästöpankin asiakaspalvelijan kanssa.

Alimmat riskit (ja samalla alimmat tuotto-odotukset) liittyvät yleensä lyhyen koron rahastoihin, ja niissä onkin tavoitteena yleisesti vain pankkitileiltä saatavan tuoton voittaminen. Suurimmat riskit liittyvät eksoottisiin osakerahastoihin, kuten kehittyville markkinoille hallinnoimansa varansa sijoittavat rahastot.

Voit hajauttaa sijoitussalkkusi oman riskinottohalukkuutesi mukaisella suhteella tietysti myös sekä osake-että korkorahastoihin.

Rahastojen sisältämistä riskeistä johtuen niissä on yleensä suositeltuja minimipitoaikoja, esimerkiksi osakerahastojen suhteen useampia vuosia.

Säästöpankki rahastot lista

Kun mietit vaihtoehtoja Säästöpankin sijoitusrahastojen välillä, sinun kannattaa tutustua tarkkaan rahaston Finanssivalvonnan vahvistamiin sääntöihin, kuin myös muihin rahaston esitteisiin, joista löytyy rahaston strategia ja miten onnistuneesti tätä strategiaa on historiallisesti toteutettu.

Samaan tapaan sinun kannattaa vertailla rahastoihin sijoittamisen kustannuksia, kuten hallinnointi- ja säilytyspalkkioita, sekä mahdollisia merkintä- ja lunastuspalkkioita, jotka kaikki vaikuttavat rahastosta saatavaan tuottoon.


Säästöpankki Amerikka
Säästöpankki Eurooppa
Säästöpankki High Yield
Säästöpankki Itämeri
Säästöpankki Kassa
Säästöpankki Kehittyvät Markkinat
Säästöpankki Korko Plus
Säästöpankki Kotimaa
Säästöpankki Lyhytkorko
Säästöpankki Maailma
Säästöpankki Osake Maailma
Säästöpankki Pääomaturva
Säästöpankki Pienyhtiöt
Säästöpankki Pitkäkorko
Säästöpankki Trendi
Säästöpankki Venäjä
Säästöpankki Yrityslaina