SEB Gyllenberg rahastot

SEB Gyllenberg rahastot (vuodesta 2011 pelkästään SEB rahastot) valikoima kattaa 17 erilaista Suomeen rekisteröityä sijoitusrahastoa.

Suurin osa rahastoista on SEB:n omien salkunhoitajien sijoituspäätöksien ohjaamia.

Osan rahastoista kohdalla salkunhallinta on ulkoistettu, varmistamaan paras mahdollinen asiantuntemus erikoisosaamista vaativilla alueilla sijoittamista, kun SEB:n omista resursseista tälläistä osaamista ei löydy.

SEB on pohjoismainen pankkikonserni, ja Suomeen rekisteröityjen rahastojen ohella voit valita sijoituskohteesi myös muista konsernin hallinnoimista rahastoista.

Kaiken kaikkiaan pankin ja sen rahastoyhtiön valikoima kattaa mm. toimialarahastot, pieniin ja keskisuuriin pörssilistattuihin yrityksiin sijoittavat rahastot, maailmanlaajuisesti sekä eri alueilla maailmaa sijoittavat rahastot.

Voit valita halutessasi rahaston SEB:n yhteistyökumppanien rahastotuotteista, jotka kattavat kategorioina useita sijoittamisen alueita, joista ei löydy SEB:n omaa osaamista tai rahastoa.

Tässä suhteessa tarjolla on SEB:n ohella lähes 30:nen eri omaisuudenhoitoyhtiön tuotteita, joista voit kysyä lisätietoja SEB asiakaspalvelijasi kautta.

Valikoima kattaa esimerkiksi varainhoitajat ABS, AllianceBernstein, Barings, BlackRock, East Capital, Fidelity, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, Muzinich & Co., Pictet sekä Schroders.

Olet kuitenkin näitä SEB:n yhteistyökumppanirahastoja hankkimalla edelleen vain SEB:n asiakas, ja ostamasi rahastot näkyvät raporteissasi ja Salkunselaus tai Extra-palvelussasi.

Rahastoihin, kuten osake-ja korkorahastoihin sijoittaminen on tehty SEB:n toimesta mahdollisimman helpoksi, siten että voit aloittaa rahastosäästämisen pienelläkin pääomalla: EUR 500 minimisijoituksena (ellei rahaston suhteen ole mainittu muuta summaa) tai EUR 80 / kerta, jos teet rahastosäästösopimuksen pankin kanssa (ei koke Suomen ulkopuolelle rekisteröityjä tai SEB yhteistyökumppaneiden rahastoja).

SEB Gyllenberg rahastojen riskit

Kun harkitset SEB tai sen yhteistyökumppaneiden rahastoihin sijoittamista, sinun kannattaa tutustua yksityiskohtaisesti kunkin ehdokasrahaston sääntöihin, esitteeseen, ja muuhun tarjolla olevaan materiaaliin.

Saat lisätietoa kunkin rahaston sisältämistä riskeistä (ja tuotto-odotuksista) myös keskustelemalla suoraan SEB:n sijoitusasiantuntijoiden kanssa.

Keskimäärin suurimmat riskit rahastovaihtoehdoista sisältyvät osakerahastoihin, ja niidenkin sisällä on suuria eroja esimerkiksi kotimaahan sijoittavien ja kehittyville markkinoille sijoittavien rahastojen välillä.

Pienin riski (ja samoin pienin tuotto-odotus) löytyy keskimäärin lyhyen koron rahastoista, jotka sijoittavat hallinnoidun varallisuutensa alle 1 v. rahamarkkinoille, tavoitteenaan yleensä vain pankkitileiltä saatavan tuoton voittaminen.

Voit oman riskinsietokykysi mukaisen sijoitusportfolion yhdistelemällä erilaisia rahastosijoituksia, esimerkiksi ottamalla portfolioosi sekä korko-että osakerahastoja.

SEB Gyllenberg rahastot ostaminen ja myyminen

Voit tehdä SEB:n rahastojen osuuksien merkintöjä ja myyntejä jokaisena pankkipäivänä viikon läpi. Helpoiten merkintä / myynti tapahtuu, jos soitat suoraan pankin sijoitusneuvojille tai ilmaiseen asiakaspalvelunumeroon.

Rahastomerkinnät ja -myynnit voi suorittaa myös suoraan SEB salkunselauspalvelussa.

Huomaa kuitenkin, että ennen rahastomerkinnän tekemistä sinulla täytyy olla voimassa oleva, allekirjoitettu asiakassopimus SEB:n kanssa.

Kertaminimimerkintänä on useimmissa SEB:n sijoitusrahastoissa 500 EUR, ellei rahaston säännöissä määrätä toisin. Kun merkitset rahasto-osuutta, mainitse aina erikseen, haluatko merkitä A- vai B-osuuksia (eli tuotto tai kasvuosuuksia).

Jos teet rahastosäästämissopimuksen SEB:n kanssa, näissä sijoituksissa minimi on pienempi, 80 EUR kuukaudessa.

Voit vaihtaa rahastoja milloin tahansa toiseen vaihtoehtoon, ottamalla yhteyttä pankin sijoitusneuvojille tai ilmaiseen asiakaspalvelunumeroon. Tällaiseen rahaston vaihtuun tulee mukaan aina erilaisia kustannuksia ja palkkioita.

SEB Gyllenberg rahastot lista

Osakerahastot

SEB Finlandia
SEB Finland Small Cap
SEB European Equity
SEB European Index
SEB Global Equity Multimanager
SEB North America Index

Vipurahastot

SEB Finland Momentum

Yhdistelmärahastot

SEB Finland Optimum
SEB European Optimum

Eettiset rahastot

SEB Ethical Forum

Rahastojen rahastot

SEB 20
SEB 50
SEB 80

Korkorahastot

Obligaatio- ja yrityslainarahastot

SEB Corporate Bond ex Financials
SEB Euro Bond
SEB Global High Yield

Lyhyen koron rahastot


SEB Money Manager
SEB Money Manager Plus