Seligson & Co

Seligson & Co on varainhoitoon keskittynyt suomalainen sijoituspalvelu-yhtiö, jonka asiakaskunta koostuu pääasiassa suomalaisista ja ruotsalaisista sijoittajista.

Yritys, joka on pääosin henkilöstönsä omistuksessa, pyrkii toiminnassaan minimoimaan sijoitusten tuottoa rasittavia kustannuksia, joka tarkoittaa mm. sitä, että Seligson on täysin riippumaton suhteessa yksittäisiin arvopaperivälittäjiin.

Seligson, joka on ollut toiminnassa vuodesta 1997, on jakautunut kahteen pääasialliseen osioon, joista toisessa hoidetaan sijoitusneuvonta, ja toisessa sijoitusrahastot.

Mikäli haluat hoitaa varallisuuden hoitosi Seligsonin kautta, tarjolla on kolme pääasiallista varainhoidon muotoa:

  • Varainhoitorahasto Pharos, joka on muodostettu hyvin hajautetuksi arvopaperisalkuksi, tasapainottaen sijoituksia korko- ja osakemarkkinoiden välillä.
  • Sijoitusneuvonta, sekä räätälöidysti yksittäisille asiakkaille, kuin myös valmiiksi rakennettuina kustannustehokkaina neuvontapakettina.
  • Valtakirjavarainhoito, joka on suunnattu isompien varallisuuserien hoitoon, ja tapahtuu siten, että yhdessä mietityn sijoitusstrategian toimeksiannot toteutetaan Seligsonin varainhoitajan toimesta.

Varainhoidon palvelujen sijasta voit sijoittaa suoraan Seligsonin rahastoihin.

Seligsonin osakerahastoja on sekä passiivisia indeksi- ja korirahastoja, kuin myös aktiivisia rahastoja, joissa salkunhoitaja pyrkii sijoituspäätöksillään voittamaan vertailuindeksinsä.

Tarjolla on myös korkorahastoja, jotka on rakennettu siten, että voit valita omaa riskinsietokykyäsi parhaiten vastaavan rahaston, joissa allokaatio on rakennettu käyttäen korkomarkkinoita aina rahamarkkinarahastoista yritysriskiä sisältäviin yrityslainoihin saakka.

Parhain tapa tutustua Seligsonin koko palveluiden laajuuteen, sekä varainhoidon että rahastojen suhteen on firman virallinen nettisivusto, osoitteessa www.seligson.fi.

Sivustolta löytyvät mm. yksityiskohtaiset tiedot kunkin rahaston sijoitusstrategiasta, varainhoidon eri vaihtoehtojen kuvaukset, sekä informaatio siitä, kuinka ottaa yhteyttä Seligsonin asiakaspalveluun.