Seligson rahasto

Seligson rahasto mahdollisuuksiin kuuluvat niin passiiviset indeksi- ja korirahastot kuin aktiiviset rahastotkin, joissa salkunhoitaja vaikuttaa tuoton muodostumiseen sijoituspäätöksillään.

Näissä aktiivisissa rahastoissa nämä aktiiviset salkunhoitajan päätökset pyrkivät ensisijaisesti tuottamaan niin hyvää tulosta, että rahasto voittaa indeksin johon rahaston tuottoa vertaillaan.

Passiivisten rahastojen ideana on tarjota kustannustehokkaita tapoja hajauttaa sijoitussalkku, ja jonka päälle on helppo lisätä portfolion osaksi myös aktiivisesti hallinnoituja rahastoja.

Näistä rahastoista esimerkkejä ovat indeksirahastot, joissa rahaston sijoitusten sisältö on määrätty passiivisesti sen mukaan mitä tietty seurattava indeksi pitää sisällään.

Seligsonin rahastoista sellaiset jotka luokitellaan aktiivisiksi luonteeltaa toimivat usein sellaisilla maantieteellisillä alueilla tai toimi-aloilla, joiden markkinat ovat osittain kehittymättömiä ja näin asiakassijoittajilla on usein vähemmän näkemystä näistä markkinoista kuin salkkua hoitavalla alueen tai toimi-alan asiantuntijalla.

Seligson tarjoaa myös korkorahastoja, joiden valikoima on myös Seligsoninmukaan rakennettu kustannustehokkuutta ajatellen.

Seligson tarjoaa rahastoja korkomarkkinoille niin vähäriskisiin rahamarkkinoihin keskittyviin rahastoihin, kuin myös rahastoihin jotka sijoittavat korkeampiriskisiin yritysjoukkolainoihin sääntöjensä puitteissa.

Seligsonin Suomessa markkinoitavat rahastot ovat Rahoitustarkastuksen valvonnan alaisia. RATA:n mukaan näihin rahastoihin kuuluvat:

 • Erikoissijoitusrahasto Phoebus
 • Sijoitusrahasto Phoenix
 • Sijoitusrahasto Russian Prosperity Fund Euro
 • Sijoitusrahasto Seligson & Co APS Far East
 • Sijoitusrahasto Seligson & Co Euro Corporate Bond -indeksirahasto
 • Sijoitusrahasto Seligson & Co Euro Obligaatioindeksirahasto
 • Sijoitusrahasto Seligson & Co Eurooppa -indeksirahasto
 • Sijoitusrahasto Seligson & Co Global Top 25 Brands
 • Sijoitusrahasto Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals
 • Sijoitusrahasto Seligson & Co Japani -indeksirahasto
 • Sijoitusrahasto Seligson & Co OMX Helsinki 25 -indeksiosuusrahasto
 • Sijoitusrahasto Seligson & Co Pharos
 • Sijoitusrahasto Seligson & Co Pohjois-Amerikka -indeksirahasto
 • Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA
 • Sijoitusrahasto Seligson & Co Suomi -indeksirahasto