Seligson rahastot

Seligson rahastot vaihtoehtoihin kuuluu indeksirahastoja sekä aktiivisesti hallinnoituja osakerahastoja ja korkorahastoja.

Rahastoyhtiönä Seligson & Co on tunnettu etenkin kustannustehokkaista ja selkeistä rahastotuotteistaan, painotuksena passiivisesti hallinnoidut indeksirahastot, joita on kaikkiaan 8 kpl (yhteensä rahastoja on 14 kpl).

Passiivisesti hallinnoiduissa osakerahastoissa tavoitteena on vain seurata tietyn markkinoiden kehitystä edustavan indeksin tuottoja, kustannusedullisesti ja tarjoten yksinkertaisen tavan hajauttaa sijoitussalkun yksittäisistä osakkeista johtuvaa ei-systemaattista riskiä.

Näiden indeksejä seuraavien rahastojen suosio perustuu niihin 1970-luvulta tehtyihin tutkimuksiin, joiden mukaan indeksejä seuraavat rahastot voittavat pitkällä aikavälillä tuotoillaan 80 % aktiivisesti hallinnoiduista rahastoista.

Myös korkorahastoista löytyy passiivisesti hallinnoituja, sijoituksiltaan ja tuotoiltaan läpinäkyviä sekä kustannustehokkaita vaihtoehtoja.

Näiden vastakohtana olevissa aktiivisesti hallinnoiduissa rahastoissa salkunhoitaja pyrkii valitsemaan sijoituskohteensa siten, että sijoitusrahaston tuotto ylittää vertailuindeksinsä tuoton tarkasteluajankohtana.

Seligsonin aktiivisesti hallinnoiduissa rahastoissa on myös painotettu kustannustehokkuutta, ja niissä vältetään esimerkiksi turhien kaupankäyntikulujen tuottamista, käyttämällä strategioita, joissa salkun kiertonopeus on alhainen.

Kuhunkin Seligsonin aktiivisesti hallinnoituun rahastoon kuuluu tuottosidonnaisia palkkoita, joka nousee perustasoltaan vasta, kun salkunhoitaja onnistuu salkunhoidon tavoitteissaan. Tämä kompensaatiorakenne yhtenäistää sijoittajan ja salkunhoitajan kannustimet.

Seligsonin korkorahastot ovat luonteeltaan passiivisesti hallinnoituja, mutta ne eivät ole kuitenkaan indeksirahastoja.

Kukin näistä sijoitusrahastoista on rakennettu siten, että voit niiden avulla joustavasti säätää sijoitussalkkusi korkoriskiä ja tuotto-odotusta mm. valtionlainojen ja yritysten liikkeellelaskemien korkopapereiden avulla.

Ennenkuin teet rahastosijoituksen Seligsonin vaihtoehtoihin, sinun kannattaa tutustua yksityiskohtaisesti tarjolla oleviin rahastoesitteisiin ja rahastojen sääntöihin, ymmärtääksesi kunkin käyttämän strategian, odotetut riskit ja tuotot, sekä tämän strategian toteutuksen historiallisen menestyksen.

Jos suunnittelet rahastosäästämistä, Seligson suosittelee tätä tarkoitusta varten heidän yhdistelmärahastoaan, varainhoitorahasto Pharosta, joka sijoittaa hallinnoimansa varallisuuden sekä osake- että korkomarkkinoille.

Seligson rahastot lista

Passiiviset osakerahastot

Eurooppa Indeksirahasto
Pohjois-Amerikka Indeksirahasto
Aasia Indeksirahasto
Kehittyvät markkinat
Global Top 25 Brands
Global Top 25 Pharmaceuticals
Suomi Indeksirahasto
OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto

Aktiiviset osakerahastot

Phoenix
Phoebus
Russian Prosperity Fund Euro

Korkorahastot

Rahamarkkinarahasto AAA
Euro-obligaatio
Euro Corporate Bond

Yhdistelmärahastot


Pharos