SICAV sijoitusrahasto

SICAV sijoitusrahasto on tyypiltään vaihtuvapääomainen sijoitusrahasto, joita on varsinkin Luxemburgissa.

Muut alueet joilta vastaavanlaisia sijoitusrahastoja löytyy ovat mm. USA sekä Ranska.

SICAV on lyhennys ranskankielisestä nimestä tämän tyyppisille rahastoille, eli Société d´Investissement à Capital Variable.

SICAV tyyppisen rahaston hallinnoiman varallisuuden omistaa osakeyhtiö, toisin kuin asia on vaikkapa suomalaisissa sijoitusrahastoissa.

Rahastosijoittajat puolestaan omistavat tämän osakeyhtiön osakkeet. Kun sijoittajat merkitsevät tai lunastavat tämän yhtiön osakkeita, sen osakepääoma muuttuu, josta nimi vaihtuvapääomainen sijoitusrahasto.

Näiden osakkeiden hinta riippuu suoraan siitä, minkä suuruinen rahaston hallinnoiman varallisuuden arvo on.

A SICAV rahastossa on hallitus, jonka tehtävänä on valvoa rahaston toimintaa.

Jokaisella yksittäisellä osakkeenomistajalla on äänestysoikeus sekä oikeus olla läsnä vuosittaisessa osakkeenomistajien kokouksessa.

Termiä Société d’investissement à Capital Variable käytetään ensisijaisesti Ranskassa, Luxemburgissa sekä Italiassa, jossa tällaisia vaihtuvapääomaisia rahastoja kutsutaan paikallisella kielellä Societa’ di Investimento a Capital Variable nimellä.

SICAV rahastoja tarjotaan EU alueella yhä useammin yli rajojen menevällä markkinoinnilla UCITS direktiivin alaisesti.