Sijoittaminen kirja

Sijoittaminen kirja julkaisujen parhaimmistoa joka on saatavana Suomen kielellä.

Ammattimainen sijoittaminen
Kirjoittajat: Martikainen, Minna, Kallunki, Juha-Pekka, ja Niemelä, Jaakko.

Tämä kirja on kirjoitettu siitä lähtökohdasta, että Suomalaisten tarve sijoitustoiminnan informaatiolle on kasvanut varallisuuden kasvun myötä.

Kun perinteinen Suomalainen tapa pitää rahat pankkitalletuksissa tuottaa usein suhteessa huonosti moniin vaihtoehtoisiin sijoituksiin, on nähtävissä uusien sijoituskohteiden löydön halukkuuden kasvu.

Kirja on kirjoitettu kuvaamaan sitä miten ammattimainen sijoittaminen toimii sijoitusprosessina vaihe vaiheelta, pyrkien seuraamaan aidon ammattimaisen sijoittajan päätöksentekoa ja ajatuksenkulkua, tekijöidensä mukaan.

Kirjaa on päivitetty vastaamaan uusien finanssituotteiden muokkaamaa sijoitusympäristöä, ja siitä on tehty useampia painoksia ja päivitettyjä versioita.

Kirja sisältää useita esimerkkejä joiden avulla pyritään selventämään sitä, minkälaisia kriittisiä muuttujia sijoittajan tulisi ottaa huomioon päätöksenteossaan.

Kirjan tekijät suosittelevat kirjaa niin itsenäisesti sijoittaville kuin ammattimaisesti toimiville sijoitusneuvojillekin.

Miten sijoitan rahastoihin
Kirjoittajat: Puttonen, Vesa sekä Repo, Eljas.

Vesa Puttonen, rahoituksen professori Helsingin Kauppakorkeassa, on koonnut “Miten Sijoitan Rahastoihin?” kirjaan ohjeita siitä, millaisia rahastoja on olemassa ja miten niihin sijoittamiseen aloittelevan sijoittajan tulisi lähestyä.

Rahastosijoittaminen sijoitusmuotona on lisääntynyt voimakkaasti ja esimerkiksi vuonna 2007 rahastovarallisuus oli jo yli 70 miljardia euroa.

Kirja käy läpi erilaisten rahastojen tuomaa rahastovalikoimaa joihin liitty niin lähes riskittömät korkorahastot kuin eksoottisemmat rahastot jotka saattavat esimerkiksi sijoittaa kehittyviin kansantalouksiin.

Kirja on tehty nimenomaan niille, jotka pyrkivät ymmärtämään rahastosijoittamisen perusteita, ei ammattimaisesti jo toimiville sijoittajille.

Kirja käsittelee mm. rahastojen valintaa, tunnuslukujen merkitys rahastojen valinnassa, rahastojen palkkioita ja kuluja, ja sitä, onko järkevää sijoittaa rahastoihin joiden johtavana periaatteena on rahaston hallinnoimien varojen aktiivinen hoito, ei sijoitus passiivisesti indeksien mukaisesti.

Kirja käsittelee myös Internetissä olevien resurssien hyödyntämistä rahastosijoittamisessa.