Sijoittaminen nyt

Katsaus ajattomiin sijoittaminen nyt periaatteisiin, joilla voit lähestyä markkinoille rahan laittamista kaikissa olosuhteissa.

Kun mietit vaihtoehtoja sijoittamiselle, perusasioihin, jotka sinun kannattaa käydä läpi, kuuluvat hyvän riski-ja tuotto-odotuksiasi vastaavan sijoituskohteen löytäminen ja erilaiset sijoitusstrategiat, kuten hajautus.

Vaikka olisitkin jo sijoittanut varallisuutesi markkinoille, sinun kannattaa aika ajoin laittaa sivuun aikaa taloutesi perusteiden miettimiseksi. Voit ottaa esiin pankkitilitietosi ja välittäjältä saamasi tilitiedot, kooten kaikki tiedot tarkastelun alle.

Kun olet selvillä tämänhetkisestä taloudellisesta tilanteestasi, voit alkaa miettiä taloudellisia tavoitteitasi.

Mitkä ovat esimerkiksi säästämistavoitteesi? Ovatko ne pitkän aikavälin tavoitteita (esimerkiksi eläkesäästäminen) vai lyhyen aikavälin tavoitteita (kuten asunnon oston käsirahaa varten)?

Tavoitteittesi luonne määrittelee myös oman persoonallisen riskinsietokykysi. Jos rahantarpeesi on luonteeltaan lyhytaikainen, yleensä konservatiivisemmat ja vähäriskisemmät sijoituskohteet ovat tällaiseen tilanteeseen soveltuvimpia.

Jos taas säästät pitkän aikavälin tavoitteita varten, saatat olla valmis ottamaan myös enemmän riskiä sijoitussalkkuusi. Muista kuitenkin että riskinsietokyky on erittäin yksilöllinen asia, ja juontaa juurensa mm. iästäsi ja henkilökohtaisista säästötavoitteistasi.

Siten naapurisi tai lähisukulaisesi agressiivinen tai ylikonservatiivinen sijoitusstrategia ei välttämättä ole myös sinulle sopiva vaihtoehto.

Sijoittaminen nyt – itsearviointi

Oman säästötavoitteidesi ja riskinsietokykysi kartoittamisen lisäksi sinun kannattaa miettiä kuinka paljon olet valmis tekemään töitä sijoitusportfoliosi eteen.

Jos tarkoituksenasi on sijoittaa yksittäisiin osakkeisiin, ota huomioon se, kuinka paljon asiantuntemusta vaativaa ja aikaa vievää on lukea kunkin yhtiön tilinpäätöstietoja ja osavuosi-ja vuosikatsauksia.

Tämän takia useat sijoittamista aloittelevat aloittavat sijoittamalla kustannuksiltaan pienimpiin indeksirahastoihin, jotka tarjoavat hyvän hajautuksen ja markkinoiden keskimääräisen (tai indeksin mukaisen) tuoton.

Ajan myötä, mahdollisesti lisäkouluttamalla itseään markkinoiden toiminnasta, sijoittajat voivat harkita strategian vaihtamista aktiivisempaan suuntaan, esimerkiksi yksittäisiä osakkeita hajautettuun salkkuun valitsemalla.

Minimissään sinun tulee kuitenkin käyttää aikaa välittäjäsi, sijoitusyhtiösi, tai sijoitusneuvojasi luotettavuuden tarkastamiseen. Sinun kannattaa käyttää kaikkia, varsinkin netin tietoväyliä taustojen ja luotettavuuden selvittämiseen.

Rahastojen suhteen varmistu, että kyseessä on luotettava sijoitusrahasto. Esimerkiksi Suomeen rekisteröidyt sijoitusrahastot ja niiden rahastoyhtiöt rekisteröi Finanssivalvonta, joka myös seuraa näiden yhtiöiden ja niiden rahastojen toiminnan lainmukaisuutta rekisteröinnin jälkeen.

Kaikkien investointien suhteen sinun tulee varmistua siitä, että olet lukenut ja ymmärtänyt kaiken sijoittamiseen liittyvän materiaalin, mukaanlukien vastuunvapauslausekkeet. Esimerkiksi Sijoitusrahastolaki luo edellytyksiä kotimaisille rahastoyhtiöille minimitiedonannon suhteen.

Älä epäröi kysyä lisäkysymyksiä sijoitusneuvojaltasi, rahastoyhtiön edustajaltasi, tai pankin asiakaspalvelijaltasi, jos et ymmärrä jotain tiettyä kohtaa potentiaalisen sijoituskohteen toiminnasta tai muusta sijoittamiseen liittyvästä seikasta.

Muista myös aina että tahot jotka myyvät sijoitustuotteita tekevät rahaa niin tekemällä. Siten sinun kannattaa myös tällaisten neuvonantajien lisäksi luoda omat mielipiteesi ja kantaa oma vastuusi erilaisten sijoitussuositusten soveltuvuudesta.

Hyvä nyrkkisääntö sijoittamisessa on olla sijoittamatta mihinkään sijoitustuotteeseen, jota et ymmärrä.

Sijoittaminen nyt – sijoitusstrategiat

Ennenkuin sijoitat rahasi markkinoille, varmistu että sinulla on riittävästi varallisuutta päivittäisiin menoihin ja että et turhaan pidä vaikkapa luottobalanssia korkeakorkoisella luottokortilla tai kulutusluoton kaltaisella limiittitilillä.

Mitä aikaisemmin aloitat säästämisen tavoitteitasi kohti, sitä pienempiä summia sinun tarvitsee laittaa sivuun kuukausittain saavuttaaksesi ne.

Historiallisesti parhaimmat keskimääräiset sijoitustuotot pitkällä aikavälillä ovat tulleet osakkeista, mutta ei ole takeita siitä, että saavutat voittoja osakkeisiin sijoittamalla.

Markkinat voivat mennä ylös ja alas hyvinkin voimakkaasti lyhyellä aikavälillä. Siten varsinkin osakesijoituksissa suositellaan pidempiä sijoitushorisontteja, minimissään useita vuosia.

Riippumatta siitä, mille markkinoille rahasi sijoitat, sijoittamisen riskin alentaminen sijoituksia hajauttamalla on erittäin järkevää. Tämä hajauttaminen esimerkiksi osakemarkkinoilla useisiin (vähän tai negatiivisesti korreloiviin) osakkeisiin vähentää riskiäsi yhden tietyn yhtiön menestymisen suhteen.

Tämä hajauttaminen tapahtuu yleensä siten, että sijoituskorisi vaikkapa osakkeiden suhteen sisältää useita osakkeita eri toimialoilla ja mahdollisesti myös eri maantieteellisillä alueilla.

Hajautusta tuo kokonaissalkkuusi myös allokaatio, jossa päätät, miten paljon sijoituksistasi on vaikkapa korkomarkkinoilla, miten paljon osakkeissa, ja muissa arvopapereissa.

Yksi helpoin tapa tehdä tälläinen hajautus on sijoittaa sijoitusrahastoihin, jotka ovat toteuttaneet tämän hajautuksen kustannustehokkaasti puolestasi.

Sijoitusrahastojen suhteen sinun kannattaa vertailla varsinkin näiden rahastojen perimiä palkkioita ja muita maksuja, sillä niissä on huomattaviakin eroja.


Halvimpia rahastoista ovat maksuiltaan ja palkkioiltaan keskimäärin ns. indeksirahastot, jotka on rakennettu passiivisesti seuraamaan tiettyjä indeksejä. Näiden indeksirahastojen on historiallisesti (pitkällä aikavälillä) osoitettu voittavan noin 80 % aktiivisesti hallinnoiduista rahastoista.