Sijoittaminen

Informaatiota sijoittaminen aiheisiin suomen kielellä kansainvälisistä ja suomalaisista sijoitusaiheista.

Nykyään sijoitusmahdollisuuksien kirjo tavalliselle sijoittajalle on parempi kuin koskaan ennen, aina kultasijoituksista johdannaisiin, ulkomaisiin osakesijoituksiin, ja suurempiin yksittäisiin sijoituksiin esimerkiksi enkelisijoittaja-pääomasijoituksen muodossa startup-yrityksiin.

Pörssisäätiön tekemä esittelyvideo internetin avulla tapahtuvasta sijoittamisesta.

Samoin euron käyttöönotto on helpottanut euroalueen sisällä tehtävien sijoitusten vertailumahdollisuuksia valuuttariskin poistuttua, ja samoin on vaikuttanut myös lainsäädännön harmonisointi, joka on vähentänyt poliittista riskiä.

Netin käytön laajentuessa myös suomen kielellä tarjolla oleva sijoitus-informaation määrä on kasvanut voimakkaasti.

Valuutanvaihto lentokenttä

Valuutanvaihto lentokenttä on usein vähemmän kannattavaa kuin esim. valuutanvaihto kaupunkien keskustoissa tai valuutan nosto pankkiautomaatilta.

Valuutanvaihto lentokenttä

Osake sijoittaminen

Osake sijoittaminen on osa pääomamarkkina toimintaa, jonka osana ovat niin osakemarkkinat sekä velkakirjamarkkinat, kuin johdannaismarkkinatkin.

Osake sijoittaminen

Osake osinko

Osake osinko on yrityksen osakkeenomistajille jaettava tuloksen osuus. Yritys saattaa myös pitää tuloksen kokonaisuudessaan tai ostaa omia osakkeitaan takaisin vaihtoehtoisesti.

Osake osinko

Osake rahasto

Osake rahasto sijoitus toiminta on sekä kustannustehokasta että usein myös erittäin helppoa.

Osake rahasto

Treidaus

Treidaus tarkoittaa osakkeiden, valuuttojen, hyödykkeiden, johdannaisten, tai vaikkapa velkakirjojen kaupankäyntiä tavoitteena tuottaa voittoa.

Treidaus

Valuutta arvo

Valuutta arvo määräytyy ns. interbank kaupankäynnissä, johon osallistuvat suurimmat pankit sekä yritykset kautta maailman.

Valuutta arvo

Kauppakorkeakoulu Helsinki

Kauppakorkeakoulu Helsinki on mahdollisuuksiin kuuluvat itse asiassa sekä Helsingin Kauppakorkeakoulu että Svenska Handelshögskolan.

Kauppakorkeakoulu Helsinki

Yrityskaupan rahoitus

On monta tapaa hoitaa yrityskaupan rahoitus. Yleisimmät tavat ovat yrityskaupan rahoitus ostavan yrityksen osakkeilla ja toisaalta yritys joukkovelkakirjojen myynti kaupan rahoittamiseksi.

Yrityskaupan rahoitus

Rahoitus pääaine

Rahoitus pääaine on yksi suosituimmista pääaineista Helsingin Kauppakorkeakoulussa, ja sen avulla sijoitutaan usein työelämässä rahoituksen alan asiantuntija toimiin.

Rahoitus pääaine

Investointipankkiiri

Investointipankkiiri toimii osana rahoitusmarkkinoita siten, että työnkuvaan kuuluvat perinteisen pankkitoiminnan ulkopuolella olevat eksoottisemmat rahoituksen alueet.

Investointipankkiiri

Valuutta vaihto

Valuutta vaihto on parasta miettiä hyvissä ajoin ennen matkaa ulkomaille, sillä eri tavoissa vaihtaa valuuttaa on huomattavia eroja hinnassa.

Valuutta vaihto

Päivätreidaaja

Päivätreidaaja on yleensä osake-, johdannais-, tai valuutta-markkinoilla toimiva sijoittaja, jonka näkemysten otot markkinoista ovat maksimissaan kaupankäyntipäivän mittaisia.

Päivätreidaaja

Swing treidaaminen

Swing treidaaminen on sijoitus strategia finanssimarkkinoilla, jossa sijoitushorisontti on tyypillisesti muutamasta päivästä muutamaan viikkoon.

Swing treidaaminen

Trendi treidaus

Trendi treidaus on yksi suosituimmista treidaamisen strategioista, ja sen avulla sijoittaja ottaa yleensä position, jonka perusteella tyypillinen sijoituksen pitoaika on viikkoja.

Trendi treidaus

Arvopohjainen sijoittaminen

Arvopohjainen sijoittaminen eli “value investing” pyrkii löytämään tilanteita, joissa ostettavan assetin todellinen arvo on huomattavasti korkeampi kuin mitä markkinoilla oleva markkina-hinta on.

Arvopohjainen sijoittaminen

Valuuttasijoittaminen

Valuuttasijoittaminen on yksi nopeimmin kasvavista sijoittamisen alueista, johtuen mm. siitä että sijoittajien ulottuville on tullut ns. mini-sijoitustilejä valuuttaan.

Valuuttasijoittaminen

Öljyyn sijoittaminen

Öljyyn sijoittaminen on mahdollista mm. ETF rahastojen, sijoitusrahastojen, sekä öljyjohdannaisten avulla.

Öljyyn sijoittaminen

MB Rahasto

MB Rahasto on yksityinen sijoitusrahasto, joka sijoittaa mbo-järjestelyihin, yksityistämisiin, toimialajärjestelyihin sekä kasvun rahoittamiseen.

MB Rahasto

Lyhyen koron rahasto

Lyhyen koron rahasto on tyypiltään sellainen, että sen puitteissa tyypillisesti sijoitetaan ns. rahamarkkinakorkopapereihin, joiden juoksuaika on alle 12 kuukautta.

Lyhyen koron rahasto

Kulta sijoittaminen

Kulta sijoittaminen voi tapahtua monella tavalla, mukaanlukien kulta rahastojen kautta, kulta ETF:ien kautta, sekä sijoittamalla suoraan kulta johdannaismarkkinoille.

Kulta sijoittaminen

Kulta rahasto

Kulta rahasto sijoitusrahastoja on tarjolla Suomessa Rahoitustarkastuksen alaisilta rahastoyhtiöiltä mm. Danske Bank/Sampo Pankilta.

Kulta rahasto

Korko rahasto

Korko rahasto on sijoitusrahasto jonka pääasiallisia sijoituskohteita ovat erilaiset korkopaperit, riippuen rahaston säännöistä.

Korko rahasto

Kontra rahasto

Kontra rahasto tyyppisiä sijoitusrahastoja, joita käytetään hyötymään markkinoiden kurssilaskusta tai suojaamaan osakesalkku markkinoiden laskusta, tarjoaa Suomessa Danske Bank/Sampo Pankki.

Kontra rahasto

Kompassi Rahasto

Kompassi rahasto on Sampo Pankin hallinnoima sekarahasto tyyppi, joita on olemassa eri osake ja velkakirja painotuksilla.

Kompassi Rahasto

Kiinteistö sijoittaminen

Kiinteistö sijoittaminen ja asuntoinvestointien parhaisiin Suomalaisiin tietolähteisiin kuuluvat mm. Kiinteistötalouden Instituutti sekä Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI.

Kiinteistö sijoittaminen

Kasvu rahasto

Kasvu rahasto on rahastotyyppinä tyypillisesti sellainen joka sijoittaa alueellisesti rajoitetusti kasvuyhtiöihin osakemarkkinoilla.

Kasvu rahasto

Itämeri Rahasto

Itämeri rahasto on Säästöpankin sijoitusrahasto, jonka sijoitusalueena ovat pääasiassa Pohjoismaiden ja Baltian osakemarkkinat.

Itämeri Rahasto

Itä Eurooppa rahasto

Itä Eurooppa rahasto tyyppisiä rahastoja on tarjolla Suomessa mm. Nordealta, OP:lta, ja Sammolta/Danske Bankilta.

Itä Eurooppa rahasto

Ilmatar Rahasto

Ilmatar rahasto on kansainvälinen hedge rahasto joka sijoittaa pääasiassa Itä-Eurooppaan ja entisen Neuvostoliiton alueelle.

Ilmatar Rahasto

FIM Rahasto

FIM rahasto toiminta kattaa rahastot vähäriskisistä korkorahastoista korkeariskisiin absoluuttista tuottoa hakeviin hedge rahastoihin.

FIM Rahasto

Eurooppa Rahasto

Eurooppa rahasto tyyppisiä on Suomessa useita, mm. Aktia Rahastoyhtiöltä, Alfred Berg Rahastoyhtiöltä, sekä Aventum Rahastoyhtiöltä.

Eurooppa Rahasto

Euro Sijoitusrahasto

Euro sijoitusrahasto on OP ryhmän hallinnoima rahasto joka sijoittaa lyhytaikaisiin (juoksuaika alle 12 kk) euromääräisiin korkoa tuottaviin kohteisiin.

Euro Sijoitusrahasto

ETF sijoittaminen

ETF sijoittaminen tulee lyhennyksestä sanoille Exchange Traded Fund, jotka ovat yleensä rahastoja jotka seuraavat tiettyä indeksiä, mutta joilla voidaan käydä kauppaa kuin osakkeilla.

ETF sijoittaminen

Energia rahasto

Energia rahasto tyyppisiä kapean alan sijoitusrahastoja on olemassa Morninstar palvelun mukaan 39 erilaista rahastoa lokakuussa 2008.

Energia rahasto

Elite Rahasto

Elite rahasto on erikoissijoitusrahasto joka sijoittaa pääasiassa Kauko-Aasiaan ja lähinnä Thaimaaseen.

Elite Rahasto

Eettinen rahasto

Eettinen rahasto on tyyppinä sellainen, joka pyrkii sijoittamaan rahaston varat kohteisiin jotka ottavat huomioon toimintansa sosiaaliset- ja ympäristövaikutukset.

Eettinen rahasto

Dollariin sijoittaminen

Dollariin sijoittaminen on mahdollista tehdä erilaisia väyliä pitkin, mukaanlukien mini-valuutta tilit sekä CFD markkinat.

Dollariin sijoittaminen

Delta Rahasto

Delta rahasto on rahasto joka sijoittaa hallinnoimansa varat kotimaisille, suomalaisille osakemarkkinoille.

Delta Rahasto

Celeres Rahasto

Celeres rahasto toiminta tapahtuu nykyään uuden nimen alla, Aventum rahastot.

Celeres Rahasto

Asunto sijoittaminen

On monta tapaa lähestyä asunto sijoittaminen sijoitusmuotona, mukaanlukien asuntojen vuokrauksen, kunnostus ja myyntitoiminnan, sekä liikekiinteistöihin sijoittamisen.

Asunto sijoittaminen

Arvopaperi sijoittaminen

Arvopaperi sijoittaminen on sijoittamisen perusopas, jonka ovat kirjoittaneet Jussi Nikkinen, Timo Rothovius, sekä Petri Sahlström.

Arvopaperi sijoittaminen

Ammattimainen sijoittaminen

Ammattimainen sijoittaminen on Juha-Pekka Kallungin sekä Minna Martikaisen kirjoittama kirja ammattimaisesta lähestymistavasta sijoituksiin.

Ammattimainen sijoittaminen

Amerikka rahasto

Amerikka rahasto tyyppejä on Suomessa saatavilla ainakin Nordean, Osuuspankin, sekä Seligson & Co pankkiiriliikkeen kautta.

Amerikka rahasto

Aktia Rahasto

Aktia rahasto yhtiöllä on olemassa rahastoja kategorioihin korko-, yhdistelmä- ja osakerahastot.

Aktia Rahasto

Absoluuttisen tuoton rahasto

Absoluuttisen tuoton rahasto pyrkii tuottoon joka ei ole sidottu vertailulukuihin, niinkuin relatiivisen tuoton rahastot ovat.

Absoluuttisen tuoton rahasto

Yrityksen arvon määritys

Yrityksen arvon määritys metodeja on useita, mukaanlukien diskontattu kassavirta metodi sekä vertailuluku metodi.

Yrityksen arvon määritys

Forex treidaus

Forex treidaus on yksi merkittävämmistä sijoitus sekä investointimarkkinoista maailmassa.

Forex treidaus

Rahasto kurssit

Rahasto kurssit ovat tarkistettavissa internetin ylitse sellaisista palveluista kuin Kauppalehden nettipalvelu sekä Morningstar Suomi.

Rahasto kurssit

Rahasto keskustelu

Rahasto keskustelu sivustoihin kuuluvat mm. Talouselämä sekä Kauppalehti.

Rahasto keskustelu

Rahan sijoittaminen

Rahan sijoittaminen kannattaa miettiä strategian muotoon, jossa hahmotat niin riskinottotasosi, kuin myös millaisella aikajänteellä sijoituksia teet.

Rahan sijoittaminen

Raaka aine rahasto

Raaka aine rahasto tyyppisiä sijoitusrahastoja tarjoavat Suomessa muun muassa OP Rahastoyhtiö, ICECAPITAL, sekä Danske Bank/Sampo Pankki.

Raaka aine rahasto

Pörssi sijoittaminen

Pörssi sijoittaminen on mahdollista Suomessa helpoiten Helsingin Pörssin kautta, mutta välittäjien ja erilaisten rahastojen kautta sijoittaja voi myös sijoittaa pörsseihin ympäri maailmaa.

Pörssi sijoittaminen

POP Suomi Rahasto

POP Suomi rahasto on Aktia Pankin tarjoama erikoissijoitusrahasto joka sijoittaa muihin sijoitusrahastoihin lähinnä Aktia Capitalin hallinnoimiin sellaisiin jotka sijoittavat Suomen osakemarkkinoille.

POP Suomi Rahasto

Pitkän koron rahasto

Pitkän koron rahasto on rahastotyyppinä sellainen joka sijoittaa sääntöjensä puitteissa pääasiassa korkopapereihin, joiden juoksuaika on yli 12 kuukautta.

Pitkän koron rahasto

Paras rahasto

Paras rahasto eri rahastotyypeille on mahdollista selvittää erilaisten rahastoja rankkaavien palveluiden avulla.

Paras rahasto

Pääomaturvattu rahasto

Pääomaturvattu rahasto toimii siten, että kullekin rahasto-osuudelle luvataan ennalta määrätty vähimmäisarvo/takuutaso, joka on voimassa tiettynä ennalta määrättynä takuupäivänä tulevaisuudessa.

Pääomaturvattu rahasto

OP Rahasto

OP rahasto valikoimaan kuuluvat lokakuun 2008 tietojen mukaan niin lyhyt korko, pitkä korko, yhdistelmä, osake, kuin hedge rahastotkin.

OP Rahasto

Sijoittaminen USA

Sijoittaminen USA markkinoille on helppoa varsinkin rahastojen kautta, mutta voit tehdä myös suoria sijoituksia Yhdysvaltain markkinoille.

Sijoittaminen USA

Sijoittaminen ulkomaille

Sijoittaminen ulkomaille on mahdollista helpoiten ulkomaille sijoittavien rahastojen kautta, mutta voit tehdä myös suoria sijoituksia erilaisiin omaisuuseriin ulkomailla.

Sijoittaminen ulkomaille

Sijoittaminen netissä

Sijoittaminen netissä resursseihin kuuluvat mm. Bloomberg sekä Morningstar.

Sijoittaminen netissä

Sijoittaminen kirja

Sijoittaminen kirja julkaisujen parhaimmistoa joka on saatavana Suomen kielellä.

Sijoittaminen kirja

SICAV sijoitusrahasto

SICAV sijoitusrahasto on tyypiltään vaihtuvapääomainen sijoitusrahasto, joita on varsinkin Luxemburgissa.

SICAV sijoitusrahasto

Seligson Rahasto

Seligson rahasto mahdollisuuksiin kuuluvat niin passiiviset indeksi- ja korirahastot kuin aktiiviset rahastotkin, joissa salkunhoitaja vaikuttaa tuoton muodostumiseen sijoituspäätöksillään.

Seligson Rahasto

Riskitön sijoittaminen

Riskitön sijoittaminen luokitellaan yleensä korkomarkkinoilla riskinluokituslaitosten perusteella, jossa parhaat ja riskittömimmät lainat ovat yleensä valtioiden, kuten Yhdysvaltojen takaamia.

Riskitön sijoittaminen

Rahastojen rahasto

Rahastojen rahasto yksinkertaisesti sijoittaa sääntöjensä puitteissa muiden rahastojen osuuksiin, ja tarjoaa näin entistä parempaa hajautusta sijoittajalle.

Rahastojen rahasto

Rahasto vertailu

Rahasto vertailu palveluita on tarjolla internetissä mm. Morningstarin Suomen ja Taloussanomien Eufex palveluiden avulla.

Rahasto vertailu

Rahasto säästäminen

Rahasto säästäminen on suosittu tapa laittaa sivuun säästöjä ammattimaisesti hallittuihin rahastoihin kustannustehokkaasti.

Rahasto säästäminen

Rahanvaihto

Vinkkejä rahanvaihto yrityksiin ja toimintoihin ulkomailla ja kotimaassa.

Rahanvaihto

Hajauttaminen rahastojen avulla

Hajauttaminen rahastojen avulla on erittäin suosittu tapa sijoittaa hajauttamisstrategian perusteella, ja rahastojen avulla voi saada erittäin hajautetun salkun.

Hajauttaminen rahastojen avulla

Optiot osana sijoitusstrategiaa

Optiot osana sijoitusstrategiaa antavat mm. mahdollisuuden hyötyä kurssinousuista ja laskuista varsin pienellä sijoituspääomalla.

Optiot osana sijoitusstrategiaa

Tuotto osake

Tuotto osake on tyypillisesti pörssissä noteerattu osake, joka on historallisesti maksanut korkeita osinkotuottoja omistajilleen.

Tuotto osake

Tukholman pörssi

Tukholman pörssi perustettiin vuonna 1863 ja se on suurin Pohjoismaissa olevista osakepörsseistä.

Tukholman pörssi

Pörssi Helsinki

Pörssi Helsinki käy kauppaa muun muassa listattujen yritysten osakkeilla, erilaisilla optioilla, warranteilla sekä joukkovelkakirjalainoilla.

Pörssi Helsinki

Osake välitys

Osake välitys toimintaa Helsingin Osakepörssissä tekevät mm. eQ Pankki Oyj sekä United Bankers Securities Limited.

Osake välitys

Osake split

Osake split tai osakkeiden jakaminen on toimi lisää olemassaolevien yrityksen osakkeiden lukumäärää, julkisesti noteeratuille yrityksille.

Osake split

New Yorkin pörssi

New Yorkin pörssi on maailman suurin osakepörssi volyymilla mitattuna.

New Yorkin pörssi

Lontoon pörssi

Lontoon pörssi on Lontoossa, Isossa-Britanniassa toimiva osakepörssi, jonka suurimpiin omistajiin kuuluvat Borse Dubai sekä Qatarin valtion omistama investointiyhtiö.

Lontoon pörssi

Helsingin pörssi rahastot

Helsingin pörssi rahastot informaatiota löytyy internetistä niin kurssikehityksen suhteen kuin myös palveluina joissa voi verrata näiden rahastojen tuottoja.

Helsingin pörssi rahastot

Defensiivinen osake

Defensiivinen osake on osake, jonka riski on ns. beta kertoimella laskettuna keskimääräistä alhaisempi.

Defensiivinen osake

Vipu rahasto

Vipu rahasto on sijoitusrahasto joka pyrkii lisäämään rahaston tuottoa esim. johdannaisten avulla.

Vipu rahasto

Vietnam rahasto

Vietnam rahasto on sijoitusrahastona sellainen jonka pääasiallinen sijoituskohde ovat joko Vietnamilaiset osake- tai korkomarkkinat.

Vietnam rahasto

Varojen sijoittaminen

Yleisimpiä strategioita varojen sijoittaminen prosessissa on varallisuuden hajauttaminen erilaisiin varallisuusluokkiin.

Varojen sijoittaminen

Valuutta sijoittaminen

Valuutta sijoittaminen on mahdollista tehdä joko erilaisten valuuttoihin sijoittavien rahastojen kautta tai itsenäisesti suoraan valuuttamarkkinoille.

Valuutta sijoittaminen

Ukraina rahasto

Ukraina rahasto tyyppisiä Ukrainan osake- tai korkomarkkinoille sijoittavia rahastoja on tarjolla Suomeen rekisteröidyiltä rahastoyhtiöiltä ainakin FIM:ltä sekä Danska Bank/Sampo Pankilta.

Ukraina rahasto

Suomi rahasto

Suomi rahasto tyyppisiä Suomeen sijoittavia sijoitusrahastoja on tarjolla esim. Aktialta, Aventumilta, sekä Carnegielta.

Suomi rahasto

SP Rahasto

SP rahasto yhtiö tarjoaa erilaisia rahastoja mukaanlukien korkorahastot, osakerahastot, yhdistelmärahastot, sekä erikoisrahastot.

SP Rahasto

Sijoitusrahastoyhdistys

Suomen Sijoitusrahastoyhdistys toimii sijoitusrahastojen edunvalvonnan yhdistyksenä sekä myös tiedottaa rahastotoiminnasta sijoittajille.

Sijoitusrahastoyhdistys

Sijoitusrahasto Sampo

Sijoitusrahasto Sampo mahdollisuuksiiin kuuluu ainakin 79 erilaista rahastoa.

Sijoitusrahasto Sampo

Säästäminen ja sijoittaminen

Katsaus säästäminen ja sijoittaminen konsepteihin vaihtoehtoisina muotoina tallettaa rahaa ja toisaalta hakea niille tuottoa.

Säästäminen ja sijoittaminen

Leave a Comment