Sijoituskulta

Sijoituskulta on ollut ihmiskunnan historian aikana yksi suosituimmista tavoista suojautua inflaatiolta ja säilyttää varallisuuden ostovoima.

Kaikista tarjolla olevista arvometalleista juuri kulta on nykyään suosituin sijoittamisen kohde, muiden vaihtoehtojen muodostuessa mm. platinasta, hopeasta, kuparista, sekä palladiumista.

Kullan viehätys muodostuu sen harvinaisuudesta ja fyysisistä ominaisuuksista, jotka edistävät sen käyttöä varallisuuden säilytysmuotona.

Sen harvinaisuuden ja arvokkuuden takia kultaa ei tarvitse ostaa paljoakaan suurenkaan omaisuuden säilyttämismuodoksi, ja kulta ei esimerkiksi ruostu säilytyksessä, joten se pitää olomuotonsa vuosikymmenestä toiseen ilman erityistä hoitoa.

Fyysisen kullan ostamisen lisäksi kultaan voi sijoittaa erilaisten rahastojen ja muiden finanssituotteiden kautta, jolloin tuotto ja sijoituksen hintakehitys on johdettu fyysisen kullan hinnan vaihteluista.

Suosituimpiin tällaisiin vaihtoehtoisiin kultaan sijoittamisen muotoihin kuuluvat etenkin erilaiset rahastot, jotka sijoittavat hallinnoimansa varat edelleen joko suoraan fyysiseen kultaan, tai erilaisiin kulta-johdannaisiin, riippuen rahaston säännöistä.

Itsenäisesti fyysistä kultaa ostaessa on hyvä muistaa, että sijoittamiseen saattaa tällöin liittyä erilaisia varastointikustannuksia, jos kultaa varastoidaan esimerkiksi pankkiholvin tallelokerossa.

Rahastojen kautta fyysiseen kultaan sijoitettaessa nämä fyysisen kullan varastointikustannukset ovat usein pienemmät, ja tyypillisesti lukeutuvat suoraan kuukautiseen rahaston hallinnointipalkkioon.


Suomessa fyysistä kultaa myy muun muassa Tavex Kulta & Valuutta (www.tavex.fi), jonka valikoimista löytyy sekä kultaharkkoja että kultakolikoita, pienempiä ja suurempia sijoituksia silmälläpitäen.