Sijoitusneuvoja

Sijoitusneuvoja on usein pankkien yhteydessä toimiva sijoituksiin liittyviä neuvoja yksityisille ja yrityksille tarjoava neuvonantaja.

Sijoituksia tarjoava neuvonantaja on tyypillisesti finanssi-alan ammattilainen, jonka asiakaskuntaan saattavat kuulua yksityisten ja yritysten lisäksi myös kunnalliset ja muut julkiset tahot.

Neuvonantoon kuuluu tyypillisesti laaja kirjo sijoitusalaa koskevaa ohjeistusta, mukaanlukien neuvonnan suhteessa eläkesäästämiseen, henkivakuutuksiin, ja asuntosäästämiseen.

Useimmiten tähän neuvontaan kuuluu ohjeistuksen antamista sijoitusportfolion rakentamisen suhteen, siten, että hajautettu sijoitussalkku koostuu mm. osinkotuloista ja pääoman kasvusta, hyväksyttävällä riskitasolla.

Yksittäisiin sijoitustuotteisiin, joihin neuvojat saattavat ohjata asiakkaitaan kuuluvat mm. osakkeet, joukkovelkakirjat, rahastot, ja vakuutustuotteet.

Neuvojan kompensaatio saattaa olla rakennettu usealla eri tavalla, mahdollisesti riippuen siitä, mitä palveluita asiakas haluaa käyttää.

Näihin kompensaatio muotoihin voi kuulua esimerkiksi komissiot myydyistä sijoitustuotteista sekä kiinteät asiakkaan maksamat palkkiot käytetystä ajasta, tai yhdistelmät näistä.

Riippumattomiksi sijoitusneuvojiksi kutsutaan sellaisia sijoitusneuvojia, jotka eivät ole sidottuja esim. vain tiettyjen pankkien tai rahastojen tuotteisiin, vaan jotka voivat suositella asiakkailleen kaikista markkinoilla olevista sijoitus tuotteista.

Sijoitusneuvojista yksi muoto on myös varainhoitaja, jolloin neuvojen ohella neuvoja ottaa hoitaakseen asiakkaan varallisuutta, jolloin kompensaatio on liitetty hallinnassa olevan varallisuuden tuottoon.