Sosiaaliluotto

Sosiaaliluotto on noin 20:ssä kunnassa tarjolla olevia, yllättävien talousongelmien hoitoon ja ylivelkaantumisen ehkäisemiseen tarkoitettuja lainoja.

Sosiaalista luototusta on ollut kotimaassa tarjolla vuodesta 2002, jolloin Laki sosiaalisesta luototuksesta 1133/2002 astui voimaan.

Tällainen lainananto kuntien toimesta on kirjattu myös nykyisen hallituksen ohjelmaan, jossa sen tarkoitukseksi on määritelty kuntien asukkaiden yllättävien talousongelmien yhdeksi vaihtoehtoiseksi hoitotavaksi.

Julkisia palveluja, jotka ovat käsitteinä lähellä sosiaalista luototusta ovat toimeentulotuki sekä sosiaalihuolto.

Riippuen kuntalaisen taloudellisesta asemasta, myös nämä muut julkiset tukitavat saattavat tulla kyseeseen raha-ongelmista selviytymiseen.

Kenellä sosiaalista luottoa myönnetään?

Sosiaalista luottoa voi hakea, mikäli asuu kuntalaisena yhdessä noin 20:stä luottoa myöntävistä kunnista.

Kunta voi ottaa luotonantonsa piiriin kuntalaisia, joilla ei ole pienituloisuudestaan tai vähävaraisuudestaan johtuen muita mahdollisuuksia saada kohtuuehtoista luottoa.

Luotonannon harkinnassaan kunta edellyttää kuitenkin, että kuntalaisella on kyky suoriutua luoton takaisinmaksusta, ja että luoton saamisen myötä todennäköisyys taloudellisesta syrjäytymisestä ja ylivelkaantumisesta pienenee huomattavasti.

Hallitusohjelmassa kuntia kehotetaan lisäksi painottamaan luotonantojaan tapauksiin, joissa talousongelmat ovat tapahtuneet yllättävästi.

Sosiaali-ja terveysministeriön julkaisemassa listassa perusteltuja syitä saada sosiaalista luottoa sisältää:

 • talouden hallintaan saattaminen
 • velkakierteen katkaiseminen
 • kodin hankinnat
 • kuntoutuminen
 • työllistymisen edistäminen
 • asumisen turvaaminen
 • sosiaalisen kriisin ylittäminen

STM:n ohjeistuksen mukaan kuntalaisen saamassa luotossa ei välttämättä ole korkoa, mutta siitä voidaan kuitenkin periä kohtuullinen vuotuinen korko, enintään kuitenkin korkolain (633/1982) 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko.

Mistä voit hakea sosiaaliluotto palvelua?

Tätä kirjoittaessa 23 kunnassa Suomessa oli käytössä sosiaalisen luototuksen ohjelma:

 • Alavus, Askola, Espoo,
 • Helsinki, Hyvinkää, Hämeenlinna,
 • Ilomantsi,
 • Jyväskylä, Järvenpää,
 • Kemi, Kemijärvi, Kuopio,
 • Lahti, Lappeenranta,
 • Mikkeli,
 • Oulu,
 • Pori, Pudasjärvi,
 • Rauma, Riihimäki, Rovaniemi,
 • Tuusula, ja
 • Vantaa.

Mikäli asut kunnassa, jossa tällainen ohjelma on käynnissä, voit saada lisätietoa luoton hakemisesta kuntasi sosiaalivirastosta.

Ennenkuin luottoa myönnetään kunnan toimesta, sosiaalivirasto selvittää mahdollisuutesi saada toimeentulotukea. Lisäksi kunnan tulee tarvittaessa järjestää taloudellista neuvontaa ja ohjausta sosiaalisen luoton hakijalle ja saajalle.

Tilastotietojen perusteella sosiaalisia luottoja myönnettiin esimerkiksi vuonna 2010 kaikkiaan 780 henkilölle, joista naisia oli 414 ja miehiä 366.


Vuonna 2010 myönnettyjen luottojen keskimääräinen suuruus oli noin 4 000 euroa.