Suomen Teollisuussijoitus

Suomen Teollisuussijoitus (Tesi) on valtion omistama pääomasijoitusyhtiö, joka sijoittaa sekä pääomasijoitusrahastoihin että suoraan erilaisiin kasvuyrityksiin.

Yhtiön oma pääoma, noin 996 miljoonaa euroa, on tullut sijoitusyhtiön hallintaan valtion omaisuuden myynnistä kertyneistä varoista sekä sijoitustuotoista vuosien yli.

Sijoitusstrategiana tämän sijoitusomaisuuden hallinnassa on panostaminen suomalaisen yritystoiminnan kasvuun ja kansainvälistymiseen.

Teollisuussijoitus toimii myös valtion poliittisten tavoitteiden edistäjänä, pyrkien edistämään yleisellä tasolla maan yritystoimintaa, työllisyyttä, ja talouden kasvua.

Yhtiö, joka aloitti toimintansa vuonna 1995, sijoittaa kaikkiin toimialoihin, tyypillisesti yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa, ja sääntöjensä puitteissa enintään puolella sijoitettavasta pääomasta ja omistuksesta.

Teollisuussijoitus toimi sijoittajana vuonna 2018 suoraan tai rahastojen kautta 769 yrityksessä (kun esimerkiksi vuonna 2001 yhtiö oli sijoittanut 318:sta kohteeseen).

Yrityssijoituksiin yhtiön portfoliossa kuuluvat (2019) esimerkiksi SuperPark, Nosto, Verto Analytics, Touhula Varhaiskasvatus, sekä Flowplayer.

Voit seurata sijoitusyhtiön tekemiä yrityksiin tekemiä sijoituksia ja niiden tilaa yhtiön virallisten nettisivujen kautta, jossa sijoituskohteet on yksilöity, osoitteessa:

www.teollisuussijoitus.fi/portfolio/yritykset/

Samoilta sivuilta löytyy myös Teollisuussijoituksen vuosikertomus, sekä suomeksi että englannin kielellä.

Yhtiön toimipaikka sijaitsee Helsingissä, osoitteessa Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki.

Voit pitää silmällä Tesin toimintaa ja ajankohtaisia sijoituskohteita yhtiön virallisen Twitter-tilin kautta.

Twitter-tili, osoitteessa twitter.com/TesiFII, päivittyy usein tiedoilla yhtiön omista sijoituksista sekä Suomen että kansainvälisen pääomasijoittamisen tilasta.

Leave a Comment