Swing treidaaminen

Swing treidaaminen on sijoitus strategia finanssimarkkinoilla, jossa sijoitushorisontti on tyypillisesti muutamasta päivästä muutamaan viikkoon.

Jos treidaaminen tapahtuu pääsääntöisesti päivän sisällä, puhutaan yleensä päivätreidaamisesta, ja jos horisonttina on yli muutaman viikon periodi pääsääntöisesti, puhutaan silloin trendi treidaamisesta.

Swing treidaajien strategiat tämän maksimissaan muutaman viikon periodin sisällä näkemyksen ottoon ovat hyvin vaihtelevat.

Erittäin yleinen lähestymistapa on teknisen analyysin käyttö, jossa treidaaja käyttää historialliset hintatiedot käyttöön analyysissään siitä, mitä hän ennakoi seuraavaksi tapahtuvan swing treidauksen horisontin sisällä.

Tekninen analyysi nojaa voimakkaasti siihen ideaan, että markkinat kulkevat tietyissä trendeissä niin päivän sisäisesti, muutaman viikon horisontilla, kuin myös pitempinä trendeinä.

Toinen keskeinen oletus on että historia toistaa itseään. Siten useat teknisen analyysin koulukunnat pyrkivät mm. löytämään historiallisesti merkittäviä kuvioita graafeissa, jotka ennakoivat tietyn tyyppistä markkina-reaktiota eteenpäin mentäessa.

Graafeista joita Swing treidaajat yleensä käyttävät on hyvä huomata että ne eivät tyypillisesti ole vaikkapa päivän loppuhintojen avulla tehtyjä, vaan pikemminkin graafeista, joiden hintapisteen ovat otettu markkinoiden päätöshinnoista vaikkapa joka viides minuutti kaupankäynnin aikana.

Tekninen analyysi näinkin nopea tempoisessa kaupankäynnissä nojaa usein myös matemaattisiin malleihin, joissa yritetään löytää vaikkapa kaupankäynnin volyymin perusteella tilanteita jotka ennakoivat kurssien heilahdusta toiseen suuntaan keinottelijoiden sulkiessaan positioita voiton ottamiseksi.

Toinen merkittävistä treidaus stragioista Swing aikaperiodille on fundamentaalinen analyysi, jolla pyritään löytämään osto tai myynti ajankohtia lähes kaikesta muusta informaatiosta kuin historiallisista finanssituotteen noteerauksista.

Tässä tyylisuunnassa merkittävä ala-jaos on ns “event treidaus”, jossa otetaan positioita ennen merkittäviä tiedon julkistuksia, kuten esimerkiksi tuloksen julkistamista tai kauppataseen julkistamista valtion tasolla (joka on merkittävä uutinen valuuttamarkkinoille).

Koska treidaaminen tässä aikahorisontissa on niin nopeaa, on huomattava painoarvo usein laitettu erilaisille lähestymistavoille riskinhallintaan. Riskin hallinta merkitsee tyypillisesti vaikkapa maksimi portfolion riskiä, riskin hallintaa per positio, sekä suunnitelmat mitä tehdä silloin kun portfolio menettää suuren osan arvostaan riskien toteutuessa.

Merkittävä osa riskien hallintaa on usein myös ns. positioiden korrelaation hallinta, joka tarkoittaa sen tarkkailua, miten portfolion sijoitusten tuotot korreloivat keskenään. Jos korrelaatio on lähes täydellinen, on kyseessä käytännössä kaksi positiota samaa sijoitusta, jolloin myös riskin hallinnan tulisi huomata riskit tästä tuplaantuneesta sijoituksesta samanlaiseen finanssituotteeseen.

Riskien hallinta johtaa usein myös siihen, että Swing treidaajat sulkevat ottamansa position päivänsisäisesti, koska positiolle määritelty maksimitappio, kurssin liikkuessa sijoittajaa vastaan, toteutuu.

Tekninen analyysi

Tekninen analyysi on sijoittamisen apuna usein käytetty aputekniikka, jolla pyritään ennustamaan hintojen muutoksen suuntaa perustuen historialliseen markkina-informaatioon, etenkin hintaan ja volyymiin.

Leave a Comment