Tekes rahoitus

Tekes rahoitus tarjoaa rahoitusta etenkin kansainvälisille markkinoille tähtääville pienille ja keskisuurille yrityksille.

Organisaation rahoitusprojektit on suunnattu toisaalta myös kotimaisiin tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteihin, yrityksille, tutkimusorganisaatioille, ja julkisten palveluiden tarjoajille.

Kotimaiset yritykset, sekä suuret että pienemmät firmat, voit saada rahoitusta etenkin tutkimukseen, tuotteiden, palveluiden, osaamisen ja/tai menetelmien kehittämiseen.

Useissa Tekesin rahoittamissa projekteissa on kyse myös erilaisista pilottiprojekteista ja testiympäristöistä.

Koska Tekesin tärkein rahoittamisen painopiste on kasvuyritysten kansainvälistymisen edistäminen, firmasi parhaat edyllytykset saada luottoa organisaatiolta on nimenomaan tällä alueella.

Yrityksesi voi hakea rahoitusta kansainvälistymiseen jo hyvissä ajoin ennen tällaisen laajentumisen aloittamista, sillä Tekes voi tukea firmasi kv. kasvun suunnittelua ja valmistelua, sekä pilottiprojekteja, joissa päämääränä on kv. kasvupotentiaalin ja asiakastarpeen selvittäminen.

Jos yrityksesi on osa Kasvuväylä-projektia, voit saada Tekes rahoitusta myös tätä kautta.

Oma kategoriansa Tekesin toimintaa ovat Nuorten innovatiivisten yritysten rahoitus (NIY), joissa tukeminen liittyy yritystoiminnan kasvuun ja kansainvälistymiseen. Tällaista rahoitusta saadaksesi sinun täytyy konsultoida etukäteen Tekesin NIY-rahoitus asiantuntijan kanssa.

Rahoittamista ja sen suuruutta arvioidessaan Tekes arvioi mm. projektisi uutuusarvoa, markkinaetäisyyttä, sekä yrityksesi kokoa.

On hyvä kuitenkin huomata, että et voi hakea rahoitusta tavanomaiseen liiketoimintaan tai sen jatkuvaan kehittämiseen.

Lisäksi hyväksyttyjen projektien suhteen firmasi täytyy pystyä osoittamaan, että se pystyy kattamaan projektissa olevan omarahoitusosuuden, sekä hyödyntämään projektin tuomia tuloksia liiketoiminnassaan.

Tekes rahoitus suuryrityksille

Samaan tapaan kuin kasvuyritysten kohdalla, myöskään suuryritykset eivät voi hakea rahoitusta tavanomaisen liiketoimintansa pyörittämiseen tai jatkuvaan kehittämiseen Tekesiltä.

Sen sijaan suuryritysten toiminta Tekesin kanssa liittyy useimmiten niihin tutkimus-ja kehitysprojekteihin, joilla luodaan pohjaa liiketoiminnan ja elinkeinon uudistumiselle, etenkin kansainvälistymisen ja pk-yritysten sekä tutkimusorganisaatioiden kanssa tehdyn yhteistyön suhteen.

Suurimpiin tukikohteisiin suuryritysten suhteen kuuluvat:

  • palvelut ja liiketoimintakonseptit
  • koetuotannot ja demonstraatiot
  • toimintatavat ja johtaminen
  • tuotteet ja menetelmät

Ennen suuryritysten projektien rahoittamista Tekesin asiantuntijat punnitsevat kunkin projektin sen yksilöllisten ansioiden perusteella, mutta myös kokonaisuutena suhteessa rahoitettavaan yritykseen ja sen liiketoimintaan.


Yksittäisiin arvioinnin kohteisiin kuuluvat tavoitellun innovaation markkinatarve, uutuusarvo, kilpailutilanne, ja mahdollinen asiakashyöty, sekä se, kuinka Tekesin rahoitus voi vaikuttaa projektiin.