Teknisen analyysin käyttö sijoitusten ajoittamisessa

Sijoituksien tekemisessä on kaksi keskeistä vaihetta, sijoituskohteiden analysointi sekä sijoitusten tekemisen ajoittaminen.

Jos toimit futuuri-tai johdannaismarkkinoilla, sijoitusten ajoittaminen on näistä poikkeuksellisen tärkeä vaihe, johtuen johdannaismarkkinoilla tarjolla olevien suurten vipuvaikutusten (pienellä pääomalla voi tehdä suurikokoisia sijoituksia) ansiosta.

Koska nämä vipuvaikutuksen voimistavat sekä pääomalle tulevia voittoja että tappioita, sijoituksen ja treidaamisen ajoittaminen saa keskeisen roolin.

Jos ajoitus on väärä, treidaaja voi olla oikeassa yleistrendin suhteen, mutta silti hävitä merkittävän osan pääomastaan. Siten osakemarkkinoilta tuttu “osta ja pidä” strategia ei usein päde johdannaismarkkinakaupankäyntiin.

Siten vipuvaikutusta käyttävillä markkinoilla – valuutat, korkomarkkinat, hyödykemarkkinat, jne. – toimivat sijoittajat ja treidaajat panostavatkin sijoitustensa ajoittamiseen, käyttäen normaalisti tähän tarkoitukseen teknistä analyysiä, vaikka tekisikin perusanalyysinsä fundamentaalisten tekijöiden pohjalta.

Tämä teknisen analyysin hyödyntäminen ajoittamiseen perustuu useaan tekijään, mutta varsinkin siihen, että tekninen analyysi joustaa helposti kaikille markkinoille ja kaikille aikaperiodeille.

Joustavuuden vuoksi treidaaja voi käyttää teknistä analyysiä useisiin eri markkinoihin samanaikaisesti, kun taas fundamentaalista analyysiä ajoitukseensa hyödyntävä treidaaja joutuu keskittämään asiantuntemuksensa yleensä vain yhteen sijoituskohteeseen tai joukkoon sijoituskohteita, kuten arvometalleihin.

Koska tekninen treidaaja voi käyttää analyysiään samanaikaisesti suureen määrään erilaisia markkinoita, hän voi käyttää hyväkseen näill äeri markkinoilla samanaikaisesti ilmaantuvia sijoitusmahdollisuuksia, kun taas fundamentaalisia tekijöitä hyödyntävä treidaaja joutuu keskittymällä yhteen sijoituskohteeseen olemaan usein pitkäänkin sivussa trendittömiltä markkinoilta.

Teknisen analyysin tuoma laajempi näkemys eri markkinoihin on hyödyllinen myös laajemman markkinoiden tuntemisen ja yleisen sijoitusmarkkinatilanteen arvioimisen suhteen.

Voit käyttää teknistä analyysiä hyväksi sijoitusten ajoittamiseen kaikilla eri sijoitusmarkkinoilla ja kaikilla eri sijoitusperiodeilla, aina ns. tick-datasta kuukausidataan ja vuosidataan saakka. Samat teknisen analyysin periaatteet toimivat kaikille näille kohteille.

Teknisen analyysin käyttö joustaa myös taloudellisiin indikaattoreihin, pitkän aikavälin datan hyödyntämisen ansiosta. Esimerkiksi valtion lainapapereita sekä osakemarkkinoiden laajoja yleisindeksejä pidetään usein ennakoivina indikaattoreina varsinaisille valtiontalouden muuttujille, joten teknisen analyysin avulla voidaan ennakoida korko-ja osakemarkkinoiden pitkien aikasarjojen kautta myös näitä yleistekijöitä.

Samaan tapaan hyödykemarkkinoiden muutokset toimivat usein ennakoivina indikaattoreina valtion talouden inflaatiotekijöille. Käyttämällä teknistä analyysiä hyödykemarkkinoiden yleisindikaattoreiden tai tiettyjen hyödykkeiden markkinahintojen muutoksiin (pitkissä aikasarjoissa), voidaan ennakoida myös valtion talouksien inflaatiotasojen tulevaa kehitystä.


Siten tekninen analyysi tuo ulottuvuuden finanssimarkkinoiden oheen myös reaalimaailmassa tehtävien sijoitusten ajoittamiseen, jossa voidaan ennakoida valtion talouden muutoksia useiden keskeisten tekijöiden, kuten inflaation ja taloudellisen kehityksen, suhteen.