Traficom katsastusvalvonta

Traficom katsastusvalvonta on osa vuoden 2019 alkuun saakka liikenteen turvallisuusvirasto Trafi-nimen alla toimineen valtion viraston toimintaa.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom valvoo osana toimintaansa Suomen katsastustoimipaikkoja ja katsastuksia saavat suorittaa vain ne, joille Traficom on myöntänyt katsastusluvan (toimiluvan).

Traficom tarjoaa lisäksi laajan tietokannan katsastuksiin liittyvää informaatiota nettisivuillaan.

Valvonnan alaiset katsastusasemat tekevät etenkin ajoneuvojen …

rekisteröinti-,
määräaikais-,
valvonta-,
muutos- ja
kytkentäkatsastuksia…

…mutta lisäksi ajoneuvojen yksittäishyväksyntöjä.

Katsastustoiminta, jonka perusteita Traficom valvoo, pohjautuu joukkoon ajoneuvotekniikasta säädettyjä Euroopan Unionin sisäisiä sekä kansallisia lakeja ja asetuksia.

Autojen katsastuksen arvosteluperusteet.

Nämä lait ja asetukset on lueteltu Traficomin virallisilla nettisivuilla, osoitteessa:

www.traficom.fi/fi/saadokset

Trafi itsessään ei harjoita katsastustoimintaa, eikä neuvo varsinaisesti kansalaisia katsastusten yksityiskohdissa.

Tätä informointipuolta hoitavat katsastustoimipaikat itse, neuvoen hallintolain 8 §:n mukaisesti kansalaisia ajoneuvojen katsastusta koskevissa asioissa.

Voit kuitenkin lukea lakien ja ohjeiden lisäksi myös määräaikaiskatsastuksen yleisiä ohjeistuksia Trafin nettisivuilta.

Trafi on tehnyt esimerkiksi dokumentin, joka käy läpi ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksen arvosteluperusteista.

Dokumentti (PDF muodossa) on tarjolla osoitteessa:

www.traficom.fi/sites/default/files/media/regulation/FI%20Ajoneuvojen%20m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4aikaiskatsastuksen%20arvosteluperusteet.pdf

Dokumentin tarkoituksena on yhtäältä yhdenmukaistaa korkealaatuista tarkastustyötä sekä varmistaa, että työn tuloksena syntyy oikeudenmukaisia ja tasapuolisia katsastuspäätöksiä.