Treidaus

Treidaus tarkoittaa osakkeiden, valuuttojen, hyödykkeiden, johdannaisten, tai vaikkapa velkakirjojen kaupankäyntiä tavoitteena tuottaa voittoa.

Usein treidaaminen ja sijoittaminen erotetaan aloina toisistaan, ainakin treidereiden puolelta.

Treidaaminen määritellään usein aktiiviseksi kaupankäynniksi erilaisissa pörssissä noteeratuilla tuotteilla, kun taas sijoittamisen skaala voi olla paljon laajempi, sisältäen myös pörssien ulkopuoliset sijoituskohteet, ja se voi olla luonteeltaan paljon passiivisempaa.

Vaikka treideri joutuu tavallisesti tarkkailemaan noteerauksia ja pörssitoimintaa vähintään päivätasolla, voi toiminta kuitenkin olla melko passiivista, varsinkin jos treidaajalla on tietokone systeemi joka varoittaa jos hintatasot jolla on tarkoitus tehdä jotain, lähestyvät.

Kaikkein passiivisimpiin treidaamisen tyyleihin kuuluu ns. trendin seuraus, jossa varsinkin teknisen analyysin avulla treidaaja pyrkii sijoittamaan pitkien trendien, joko ylös tai alas, alkupäässä sijoituskohteeseen, joko myymällä lyhyeksi tai ostamalla pitkäksi.

Paljon hektisempiä strategioita ovat lyhyemmän aikavälin swing treidaaminen sekä päivätreidaaminen.

Päivätreiderit ostavat ja myyvät pörssissä kohde-etuuksia tai johdannaisia tavoitteenaan tehdä näillä positioilla rahaa päivän sisäisesti. Usein päivätreiderit eivät kanna positioitaan yli yön esimerkiksi pörssissä.

Swing treidaaminen on hieman pitemmällä aikajänteellä näkemyksen ottamista, tyypillisesti muutamasta päivästä muutamaan viikkoon.

Maailman kuuluisimpiin treidaajiin kuuluvat muun muassa Jim Rogers, George Soros, Jim Simons, Paul Tudor Jones, Richard Dennis, sekä Louis Bacon Moore.

Useimmille huipputreidereille yhteistä on se, miten he painottavat rahan ja riskin hallinnoinnin tärkeyttä. Tämä tarkoittaa käytännössä sellaisten päätösten etukäteen ajattelua kuten miten paljon riskeeraan per position, miten paljon kokonaispääomastani saa olla riskeerattuna kokonaisuudessaan, ja miten vähennän riskiä tappiollisen kauden aikana?

Internetissä on paljon materiaalia erilaisista riskinhallinta järjestelmistä, varsinkin englanninkielellä (hakusana englanniksi on “money management”).

Riskien hallinnan systeemin lisäksi tarvitset tulokselliseen treidaus systeemiin sen ytimen, eli säännöt mm. siitä, mille markkinoille sijoitat, miten havaitset position otto signaalit, ja mitä täytyy tapahtua jotta lopetat ottamasi positiot?

On olemassa kaksi perussysteemiä joita treidaajat usein käyttävät, joko erikseen tai erilaisina yhdistelminä molemmista. Näiden systeemien nimet ovat fundamentaalinen analyysi sekä tekninen analyysi.

On helpompi aloittaa teknisen analyysin määrittelystä, sillä se analysoi lähinnä historiallisia noteerattuja hintoja, ja joskus myös historiallisia volyymi ja avoin vastuu lukuja.

Fundamentaalinen analyysi taas analysoi lähes kaikkea muuta muttei näitä historiallisia hinta, volyymi, ja avoin vastuu tietoja. Tyypillisiä analyysikohteita fundamentaali analyysille ovat esim. tilinpäätöstiedot sekä kansantalouden kirjanpidon luvut, kuten BKT ja inflaatio.

Koska molempien lähestymistapojen kautta systeemin kehittäminen on työlästä, on olemassa myös myyjiä, jotka ovat erikoistuneet valmiiden systeemien kehittelyyn ja edelleen myyntiin. Hyvä paikka tutkia esim. erilaisia teknisen forex treidaamisen systeemejä on Chuck Le Beaun System Trader’s Club.

Tekninen analyysi ohjelma

Datan suuresta määrästä johtuen tekninen analyysi ohjelma on monen treidaajan perustyökalu, sekä graafien että puhtaan numerodatan analysointiin.

Treidaus opas

Katsaus parhaisiin treidaus opas kirjoihin, tietolähteisiin, sekä erilaisiin tapoihin opiskella kaupankäyntiä finanssimarkkinoilla.

Sijoitusohjelma


Katsaus sijoitusohjelma vaihtoehtoihin, sekä välittäjien tarjoamiin vaihtoehtoihin, että suosituimpiin kolmansien osapuolien ohjelmistoihin.

Leave a Comment