UB HR rahasto

UB HR rahasto on suomalaisiin pörssiyhtiöihin sijoittava rahasto, jonka sijoituskohteet valitaan yritystön henkilöstöpolitiikka mielessä.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rahaston varallisuus sijoitetaan merkittävässä määrin vain niihin pörssissä listattuihin yrityksiin, joilla on aktiivinen henkilöstörahasto.

Se, mitkä yritykset soveltuvat rahaston salkkuun, valitaan sijoitusneuvoston ehdotusten pohjalta salkunhoitajan toimesta. Tähän sijoitusneuvostoon kuuluvat jäsenet valitaan yhteistyössä UB Rahastoyhtiö Oy:n ja Suomen henkilöstörahastojen yhdistys r.y.:n toimesta.

Vaikka strategia onkin erikoinen, rahasto pyrkii voittamaan (pitkällä aikavälillä) suomalaisten pörssilistattujen firmojen keskimääräisen tuoton, ilman virallista vertailuindeksiä.

Mikäli harkitset sijoittamista UB:n hallinnoimaan rahastoon, ota huomioon tuotto-odotuksen (tuotto-tavoitteen) lisäksi myös rahaston ilmoittama riskitaso, joka on tätä kirjoittaessa korkein mahdollinen (tasona 7, vaihteluvälillä 1-7, jossa 1 on vähäriskisin rahasto), perustuen rahaston historiatietoihin, ja voi muuttua eteenpäin mentäessä.

Tämän riskipitoisuuden takia UB suosittelee rahastoon sijoittajille pitkiä sijoituksen pitoaikoja, minimissään yli 5 vuotta. Voit tehdä toki merkintöjä ja lunastuksia kaikkina pankkipäivinä halutessasi, suosituksesta huolimatta.

Sinun tuleekin tutustua rahaston esitteeseen yksityiskohtaisesti, ymmärtääksesi sen sijoitusstrategian, riskien hallinnan, ja sijoittamiseen liittyvät kokonaiskustannukset.

Rahasto, joka aloitti toimintansa 30. huhtikuuta 2004, perii (tätä kirjoittaessa) palkkioina:

Merkintäpalkkio 1 %
Lunastuspalkkio 1 %
Hallinnointipalkkio 0,775 % (vuotuinen maksu)
Juoksevat kulut 0,78 % (vuotuinen maksu)

UB HR Suomi -rahaston salkunhoidosta vastaavat UB Omaisuudenhoito Oy:n Real Assets -tiimi, johon kuuluvat Aki Kostiander ja Pekka Niemelä.