USDCHF valuuttapari treidauksessa

USDCHF on yksi yleisimmin treidatuista valuuttapareista maailman FX-markkinoilla, edustaen kaupankäyntivolyymiltään kuudenneksi suurinta valuuttaparia Bank of International Settlementsin tutkimusten mukaan.

Tämä suosio liittyy Yhdysvaltain ja Sveitsin väliseen merkittävään kauppa- ja sijoitustoimintaan, kuin myös Sveitsin frangin pitkäaikaiseen globaaliin maineeseen ns. turvasatamavaluuttana.

20 Sveitsin frangin seteli.

Sveitsi on merkittävä kohde yhdysvaltalaisille suorille kansainvälisille pääomasijoituksille. Yhdysvallat onkin lähimenneisyydessä ollut kolmanneksi tärkein suorien pääomasijoitusten alkuperämaa Sveitsille.

Yhdysvallat on puolestaan Sveitsin tärkein suorien ulkomaisten pääomasijoitusten (FDI) kohdemaa, vastaten noin viidenneksesta Sveitsin FDI-pääomavirroista, ollen volyymiltään suuremmat kuin sveitsiläiset suorat pääomasijoitukset Saksaan, Ranskaan, Italiaan, ja Britanniaan yhteenlaskettuna.

Sveitsi onkin tätä nykyä Yhdysvaltain kuudenneksi suurin ulkomainen sijoitusten alkuperämaa.

Lisäksi Yhdysvallat on Sveitsin toiseksi suurin kauppakumppani Saksan jälkeen, vastaten 10% osuudesta Sveitsin ulkomaankaupasta.

Sveitsi on Yhdysvaltain 17. suurin kauppakumppani, joka tarkoittaa noin 1,4% osuutta Yhdysvaltain kaikesta ulkomaankaupasta.

Yhdessä nämä kaksi maata vaihtavat keskimäärin yli US$50 miljardin arvosta hyödykkeitä ja palveluita vuositasolla.

Sveitsin frangi, joka otettiin käyttöön vuonna 1850, on pitkään omannut maineen turvasatamavaluuttana kansainvälisten sijoittajien keskuudessa. Tämä johtuu mm. siitä, että Sveitsin talous on vakaa ja konservatiivisesti hallinnoitu, kuin myös maan historiasta pankkisalaisuuslakien suhteen, jotka turvaavat sijoittajien tilien yksityisyyden.

Kaikkien näiden tekijöiden seurauksena Sveitsin frangi on perinteisesti ollut vähäinen volatiliteetiltaan, tehden siitä yhden halutuimmista ja kaupankäyntivolyymeiltään merkittävimmistä valuutoista planeetalla.

Sveitsin ulkomaisille sijoittajille tarjoamien suotuisten taloudellisten sääntelyiden sekä maan alhaisen inflaatiopyrkimysten ohella frangin alhainen volatiliteetti on historiallisesti johtunut osittain Sveitsin keskuspankin aktiivisesta toiminnasta valuuttamarkkinoilla, jossa se on valuuttaostoilla ja -myynneillä pyrki pitämään valuuttansa ulkoisen arvon euroa vastaan 1,20 tasoa vahvempana.

Tämän keskuspankin tekemän valuuttasidoksen johdosta USDCHF valuuttaparina seurasi arvoltaan usein EURUSD valuuttakurssia.

Sveitsin keskuspankki hylkäsi sidoksen euron arvoon tammikuussa 2015. Liike tapahtui ennakoiden Euroopan keskuspankin (EKP) laajamittaisia toimia, jolla se alkoi ostaa suuressa mittakaavassa joukkovelkakirjoja osana euroalueen löysän rahapolitiikan toimia.

EKP:n joukkovelkakirjojen osto-ohjelman nähtiin kasvattavan kysyntää turvasatamavaluutoille kuten Sveitsin frangi, tehden aikaisemmasta Sveitsin keskuspankin EUR/CHF tavoite-arvosta mahdottoman puolustaa markkinoilla.

Kun EUR/CHF tavoite-arvo hylättiin Sveitsin keskuspankin toimesta, tämä johti frangin ulkoisen arvon nousuun euroa vastaan, joka tuli yllätyksenä useimmille treidaajille.

Edelleen Sveitsin keskuspankkien toimien seurauksena frangimarkkinat kokivat äärimmäisen lyhytaikaisen likviditeettikriisin, voimakasta volatiliteettiä, kuin myös jälkiseuraamuksia maan osakemarkkinoille ja Sveitsin keskeisille vienti- ja turismitoimialoille.

Vaikka frangi on pysynyt melko vakaana muutoksen aiheuttamien lyhytaikaisten ongelmien jälkeen, liike muutti treidaajien näkemyksiä kaupankäynnistä valuutalla, sekä valuuttatreidaamisen likviditeettiriskeistä yleisemmälläkin tasolla.

Lisäksi epäilyt Sveitsin frangin tulevaisuudenstatuksesta turvasatamavaluuttana ovat lisääntyneet sen myötä, kun Yhdysvaltain hallitus aloitti agressiivisen kampanjan sveitsiläisiä pankkikonserneja vastaan, näiden piiloteltua amerikkalaisten veronmaksajien tietoja Sveitsissä sijaitsevista pankkitileistä.

Kehitysten vanavedessä USD/CHF valuuttakurssi saattaa joutua voimakkaidenkin spekulatiivisten muutosten kohteeksi.

Sveitsin kansantalouden historialliset voimakkaat taloudelliset ja kaupalliset siteet euroalueen maihin varmistavat kuitenkin sen, että frangin arvo tulee todennäköisesti olemaan myös jatkossa seuraamaan voimakkaasti euron ulkoisen arvon muutoksia.

Valuuttana Sveitsin frangi (valuuttakoodi “CHF”), jota Sveitsin keskuspankki laskee liikkeeseen, on yksi harvoista itsenäisistä länsi-eurooppalaisista valuutoista, valuuttayksikkönä, joka ei kuulu euroalueeseen, ja jota pidetään laajalti sijoittajien suosimana turvasatamavaluuttana.

Sveitsin frangi otettiin käyttöön maan virallisena valuuttana vuonna 1850.

Kansantaloutena Sveitsi on planeetan 40. suurin, sisältäen monipuolisen valikoiman taloudellista aktiviteettia, etenkin teollista tuotantoa, finanssipalveluita, sekä palvelutalouden yrityksiä.

Frangi on valuuttana jaettu “rappen” nimisiin alayksiköihin, kunkin rappenin ollessa 1/100 frangia.

Sveitsin frangin käytössä olevat setelit ovat liikkeellä nimellisarvoissa 10, 20, 50, 100, 200, ja 1000 frangia, kolikkojen nimellisarvojen ollessa 5, 10, ja 20 rappenia, sekä ½, 1, 2, ja 5 frangia.


Sveitsin frangia käyttää virallisena valuuttana maan itsensä ohella vain Lichtenstein.