USDMXN valuuttapari treidauksessa

Kaikista kehittyvien markkinoiden valuuttapareista Yhdysvaltain dollaria (USD) vastaan Meksikon peso (MXN) kuuluu tärkeimpiin ja voimakkaimmin treidattuihin.

Bank of International Settlements (BIS) organisaation kolmivuotisen tutkimuksen mukaan USD/MXN valuuttapari edusti noin 2,1 % osuutta kaikesta päivittäisestä valuuttakaupankäynnistä vuonna 2016.

1000 Meksikon pesoa seteli.

Tämä volyymi asettaa treidausvolyymillä mitattuna USDMXN valuuttaparin hieman jälkeen dollaria vastaan treidattuja valuuttoja kuten Kanadan dollari tai Kiinan yuan, joiden kummankin volyymiosuus on noin 4 %.

USDMXN on kuitenkin kaupankäyntivolyymillä mitattuna edellä useita muita tärkeitä kehittyvien markkinoiden valuuttapareja Amerikan dollaria vastaan, kuten Singaporen dollaria, Uuden-Seelannin dollaria, Etelä-Korean wonia, sekä Hong Kongin dollaria.

USDMXN valuuttaparille ei ole olemassa mitään tiettyä, laajasti hyväksyttyä lempinimeä treidaajien keskuudessa. Esimerkiksi USDCAD valuuttaparia kutsutaan lempinimellä “loonie” ja GBPUSD lempinimellä “cable”.

Yhdysvaltain dollarikaupalle Meksikon pesoa vastaan tulee kuitenkin ajoittain erilaisia lyhytaikaisia kaupankäyntinimiä, kuten Donald Trumpin presidentiksi valinnan jälkeen “Trump Trade”, johtuen Trumpin politiikan painotuksista Amerikon Meksikon kanssa käytävään kauppaan.

Yhdysvallat ja Meksiko ovat maantieteellisistä ja historiallisista syistä johtuen erittäin läheisiä kaupankäyntikumppaneita Suomen ja Ruotsin tapaan.

Bruttokansantuotteella mitattuna Yhdysvallat on vuonna 2017 tarkasteltuna maailman suurin yksittäinen talous, kun taas Meksiko on samalla mittarilla tarkasteltuna maailman 12. suurin talous.

Amerikkalaisten vientialueena Meksiko on toiseksi suurin vientimarkkina ja kolmanneksi suurin maahantuonnin lähde. Yhteensä näiden kahden maan välinen kaupankäynti hyödykkeillä ja palveluilla ylitti US$590 miljardin tason vuonna 2014.

Yhdysvaltain ja Meksikon välinen tavarakaupankäynti on luonteeltaan erittäin intensiivistä ja integroitunutta.

Meksikon päävientituotteisiin Yhdysvaltoihin kuuluvat sähkölaitteet, autot, öljy, teollisuuslaitteet, moottorit ja pumput, sekä lääketieteelliset ja tekniset laitteet.

Tärkeimpiä Yhdysvaltain vientituotteita Meksikoon ovat esimerkiksi sähkölaitteet, teollisuuslaitteet, moottorit ja pumput, sekä autot ja muovituotteet.

Yhdysvaltain kansantaloutta pidetään yleisesti maailman kaikkein monipuolisempana, josta löytyy laajan skaalan toimintaa etenkin teollisen, perushyödykkeiden, ja finanssisektorin aloilla.

Meksiko on puolestaan kehittyvä markkinatalous, jolla on hyvin toimiva teollinen sektori. Maa on kuitenkin vahvasti riippuvainen öljyntuotannostaan ja vientitoiminnastaan.

Suuren osan Yhdysvaltain ja Meksikon valuuttojen kaupankäynnin historiasta Meksikon peso oli sidottu arvoltaan kiinteästi Yhdysvaltain dollarin arvoon.

Tämä järjestely muuttui vähitellen vuodesta 1976 alkaen, kun Meksiko siirtyi käyttämään hallitun kelluvan valuuttakurssin järjestelmää dollaria vastaan. Muutoksen seurauksena USDMXN kurssi devalvoitui nopeasti 12,50 tasolta 20,50 tasolle.

Hallitun kelluvan valuuttakurssin järjestelmä pysyi voimassa aina vuoteen 1982, kun, kasvavan taloudellisen epätasapainon painostamana, Meksikon hallitus esitteli uuden kaksoiskurssijärjestelmän.

Kaksoiskurssijärjestelmä esitteli markkinoille systeemin, jossa “etuoikeutettua” valuuttakurssia käytettiin keskeisten vientituotteiden kaupankäynnissä sekä varoille, joiden tarkoituksena oli Meksikon ulkoisen julkisen ja yksityisen sektorin velan maksut ja lyhennykset.

“Etuoikeutetun” kurssin ohella maa käytti “yleistä” valuuttakurssia, joka oli käytössä muihin transaktioihin, jotka eivät kuuluneet “etuoikeutetun” valuuttakurssin käyttöalueisiin.

Alunperin “etuoikeutettu” USDMXN valuuttakurssi asetettiin 50 tasolle, jota myöhemmin devalvoitiin 70 tasolle. “Yleinen” valuuttakurssi oli puolestaan kelluva kurssi, jonka tason määräsivät markkinavoimat (valuuttojen kysyntä ja tarjonta).

Vuoden 1982 loppuun mennessä Meksikon keskuspankki oli kuitenkin jo uudestaan valuuttakriisissä maan valuuttavarantojen huvetessa, joutuen muuttamaan järjestelmää uudemman kerran, tällä kertaa toteuttaen kontrolloidun kelluvan valuuttakurssin ja vapaasti kelluvan kurssin hybridisysteemiä.

Kontrolloitu USDMXN valuuttakurssi, joka alunperin asetettiin 95 tasolle, oli käytössä yksityisiä vientikauppoja ja teollisuuslaitosten sijoituksia varten, hallituksen ja yksityisen valuuttavelkojen maksuille, sekä ulkomaisille tuontituotteiden kaupoille.

Vapaasti kelluvaa USDMXN kurssia käytettiin puolestaan kaikkiin muihin transaktioihin, mukaanlukien treidaajien kaupankäynti valuuttaparilla.

Kontrolloitu valuuttakurssijärjestelmä oli voimassa aina vuoteen 1985 saakka, jolloin maa otti uudestaan käyttöön hallitun kelluvan kurssin.

Tämän järjestelmän puitteissa Meksikon keskuspankki pyrki löytämään peson ulkoiselle kurssille tasapainon kysynnän ja tarjonnan perusteella, jossa kontrolloidun markkinan ja valuuttakauppojen kasut tehtiin kahden arvopäivän kuluessa. Järjestelmän käytön aikana USDMXN kurssi devalvoitui 282 tasolta aina 3073 tasolle saakka.

Vuonna 1991 Meksikon keskuspankki muutti järjestelmää yhdistääkseen vapaasti kelluvan ja kontrolloidun valuuttakurssin systeemit, asettamalla valuuttakurssirajat, joiden puitteissa USDMXN oli määrä liikkua, ja jota laajennettiin rajoitetusti päiväkohtaisesti.

Samanaikaisesti keskuspankki esitteli “FIX” valuuttakurssijärjestelmän, jonka puitteissa kauppaa käyvät osapuolet pystyivät valitsemaan käyttämäkseen kurssiksi joko virallisen referenssiarvon tai omavalintaisen, sopimuksen mukaisen valuuttakurssin.

Meksiko toi markkinoille vuonna 1993 uuden “New Peso” valuutan, joka vastasi arvoltaan 1000 yksikköä vanhaa pesoa. Tätä seuranneena vuotena, kansainvälisten markkinoiden muutosten painostamana ja spekulatiivisten hyökkäysten seuraamuksena, maa otti käyttöön valuuttansa vapaan kellunnan, joka toi USDMXN kurssin 4,8875 tasolle.

Tästä eteenpäin Meksiko on hyödyntänyt vapaasti kelluvien valuuttakurssien järjestelmää, joka on johtanut Meksikon peson vaiheittaiseen heikkenemiseen Yhdysvaltain dollaria vastaan.

USD/MXN valuuttakurssiin muutoksiin ovat viime vuosina vaikuttaneet voimakkaasti etenkin muutokset ja odotetut muutokset Yhdysvaltain kauppapolitiikassa suhteessa Meksikoon.

Vapaasti kelluvien järjestelmä on tehnyt Meksikon pesosta erittäin suositun treidaajien suosiman “eksoottisen” valuutan, ollen maailman 11. eniten treidattu valuutta vuonna 2017. USDMXN valuuttaparin ohella likvideimmät peson valuuttaparit ovat GBP/MXN, EUR/MXN, sekä CAD/MXN.

Meksikon keskuspankin, Banco de Mexicon (joka tunnetaan myös nimellä “Banxico”), liikkeellelaskemaa Meksikon pesoa (valuuttakoodi MXN) ei käytetä valuuttana juurikaan Meksikon ulkopuolella, poikkeuksena joukko raja-alueita Guatemalan ja Belizen puolella.

Historialtaan Meksikon peso juontaa juurensa espanjalaisperäisestä valuutasta, josta käytetään myös nimeä espanjalainen dollari.

Koska Meksiko ja muut espanjankieliset Amerikan mantereen maat olivat tärkeitä lähteitä kolikoissa käytetylle hopealle, useat varhaiset espanjalaiset kolikot, jotka olivat käytössä Amerikan mantereella, olivat lyötyjä juuri Meksikossa.

Meksiko otti maana käyttöön ensimmäiset setelit vuonna 1823, pian sen jälkeen, kun maa itsenäistyi Espanjan alaisuudesta. Keskuspankki, Banco de México, luotiin virallisesti syyskuun 1, 1925.

Meksikon peso on jaettu 100 “centavos” yksikköön. Seteleinä maa käyttää arvoja Mex$20, Mex$50, Mex$100, Mex$200, Mex$500, Mex$1000; Coins: 50¢, Mex$1, Mex$2, Mex$5, Mex$10, sekä Mex$20.