Valtion luoma ASP lainan korkokatto

Suomen valtio on luonut lainsäädännöllä ASP-järjestelmän puitteissa ASP lainan korkokatto -konseptin, jossa lainanottajalle maksetaan korkotukea tietyn kynnyskoron yli.

Valtion tarjoama korkotuki on nimensä mukaisesti tukea lainan takaisinmaksulle, mutta ei luo varsinaisesti korkokattoa korkojen nousua vastaan.

Tämä johtuu siitä, että ASP-lain mukaan valtio alkaa maksamaan korkotukea, mikäli ASP-lainasi korko ylittää 3,8 prosentin kynnyksen, mutta korkotukea maksetaan vain 70 prosenttia tämän kynnyksen ylimenevästä osasta.

Lisäksi valtio myöntää tätä korkotukea vain ensimmäiselle kymmenelle vuodelle lainan ensimmäisestä nostosta alkaen. Pisimmillään ASP-laina voi olla 25 vuoden pituinen.

Tätä vastoin perinteisissä (ei-ASP) asuntolainoissa varmuutta lainan korkotasoon voidaan luoda ottamalla pankista kiinteä korko koko laina-ajaksi, yleensä jopa 25 vuodelle.

Kiinteisiin korkoihin saattaa liittyä pankeilla tosin erikoisvaatimuksia, kuten esimerkiksi Osuuspankilla se, että kiinteät korot ovat mahdollisia vain omistaja-asiakkaiden asuntolainoissa.

Lisäksi ASP-lainoituksessa ei voida käyttää korkosuojauksia, toisin kuin perinteisissä (ei-ASP) asuntolainoissa.

Esimerkiksi Nordeassa asuntolainan korkosuojaus, korkokatto, on mahdollista tehdä 3–10 vuodeksi lainaajan tarpeiden mukaan, 12 kk EURIBOR viitekoroille.

Laina-aika voi korkosuojauksessa olla tätä suojausta pidempi, mutta korkokatto on tehokas tapa suojautua lisäkustannuksilta, koska koroilla on eniten merkitystä juuri laina-ajan alussa, jolloin laina on suurimmillaan.

Valtion maksaman korkotuen yksityiskohdat

Valtion korkoihin myöntämä tuki näkyy 10 ensimmäisen lainan takaisinmaksuvuoden aikana siten, että pankki laskuttaa sinulta korkoa, josta on suoraan vähennetty korkotuen osuus.

Tuen tilitys valtiolta pankeille tapahtuu puolestaan Valtiovarainministeriön alaisen Valtiokonttorin kautta kaksi kertaa vuodessa (31.5. ja 30.11)

On mahdollista, että et näe korkotuen vaikutusta koko laina-aikanasi, sillä niinä periodeina, jolloin ASP-lainasi korko jää alle 3,8 prosentin, maksat koron kokonaisuudessaan itse.

Korkotukiaikaan liittyy myös laissa määriteltyjä rajoituksia lainan takaisinmaksun suhteen.

Yksi näistä on se, että korkotukiaikana voit saada lainan maksamiseen enintään kaksi lyhennysvapaata vuotta.


Korkotuki päättyy silloin, kun myyt asuntosi ja maksat lainan pois. Jos myyt asunnosta määräosan, tulee sinun lyhentää ASP-korkotukilainaa samassa suhteessa.