Valtiontakaus ASP vs muut asuntolainat

Katsaus siihen, millainen valtiontakaus ASP järjestelmässä on verrattaessa sitä tarjolla oleviin muiden asuntolainojen valtiontakauksiin.

Suomen puitteissa kuka tahansa rakentaessaan omakotitalon tai ottaessaan asunnon ostamista varten lainaa, voi hakea valtiontakausta lainalleen.

Valtiontakaus myönnetään pankin asuntolainapäätöksen yhteydessä, eikä sitä tarvitse hakea erikseen.

Ehtona valtiontakauksen saamiselle on kuitenkin, että ostettava asunto on tulossa omaan pääasialliseen asuinkäyttöön tai perheen pääasialliseksi asunnoksi.

Valtiontakauksen määrä ja takausmaksut

Valtion takaamien omistusasuntolainojen suuruus saa normaalisti maksimissaan olla 85 % asunnon hankintahinnasta, mutta ASP-järjestelmän puitteissa valtiontakauksen kohteena olevan lainan suuruus voi olla 90 % hankintahinnasta.

Valtiontakaus voi normaalisti olla suuruudeltaan maksimissaan 20 % asuntolainasta, tosin ASP-lainojen suhteen 25 %, kuitenkin molemmissa tapauksissa enintään 50 000 euroa asuntoa kohti.

Lisäksi valtiointakaus on mahdollista saada pisimmillään 25 vuoden takaisinmaksu-ajan pituisille lainoille.

Takausmaksu valtiontakauksesta lainan tai sen ensimmäisen erän nostamisen yhteydessä on 2,5 prosenttia takauksesta. Tätä takausmaksua ei peritä, mikäli valtio maksaa lainalle myös korkotukea. Siten ASP-lainojen valtiontakauksesta ei peritä tätä takausmaksua.

Valtiontakaus kun vaihdat asuntoa

Tapauksissa, joissa valtiontakauksen kohteena olevan asuntolainan saajalla on asuntoa vaihtaessaan jäljellä vanhaa lainaa, on mahdollista ottaa uutena lainana vain välirahan verran ja käyttää vanha laina sellaisenaan uuden asunnon hankintaan.

Omistusasuntolainaksi valtiontakauksen suhteen katsotaan tällöin myös vanha asuntolaina, joka vain käytetään uuden asunnon hankintaan. Näin lainansaajana saat takauksen koko uuden asunnon rahoittamiseen tarvittavalle lainalle.

Tällainen järjestely edellyttää, että maksat lainansaajana takausmaksun myös vanhan lainan omistusasuntolainaksi luokiteltavalta osalta.

Omistusasuntolainan osuus vanhan ja uuden lainan yhteismäärästä voi kuitenkin olla enintään vain 85 prosenttia tilalle hankitun asunnon hankintahinnasta, myös ASP-järjestelmän puitteissa.

Valtiontakaus ASP-lainalle – yhteenveto

Voit saada halutessasi ASP-lainalle valtiontakauksen, joka on maksuton palvelu.

Tämän takauksen ottamisesta lainalle on sovittava kirjallisesti ennen asunnon kaupantekoa käytävien lainaneuvottelun yhteydessä.

Valtion takaamaa lainaa voidaan ottaa enintään 90 prosentin edestä asunnon hankintahinnasta.

Voit saada valtiontakauksen tarpeen tullen myös niin sanotulle ASP-lisälainalle, kun varsinainen ASP-laina ei riitä kattamaan ensiasunnon hankintahintaa.

Kummassakin lainassa takaus voi olla maksimissaan 25 prosenttia lainasta.

Vaikka ASP-lainalle takaus on ilmainen palvelu, lisälainan kohdalla valtiontakauksesta peritään takausmaksu.

Asuntokohtainen takauksen (ASP-laina ja mahdollinen lisälaina) enimmäismäärä on 50 000 euroa.

Jos valtiontakauksellinen ASP-rahoitus siirretään uuteen kohteeseen, valtion takaamaa lainaa voi olla enimmillään 85 prosenttia asunnon hankintahinnasta. Takaus voi tällöin olla enintään 20 prosenttia lainasta.