Valuutta sijoittaminen

Valuutta sijoittaminen on mahdollista tehdä joko erilaisten valuuttoihin sijoittavien rahastojen kautta tai itsenäisesti suoraan valuuttamarkkinoille.

Näistä rahastojen kautta valuuttoihin sijoittaminen on kasvattanut suosiotaan varsinkin sen takia, että näiden rahastojen kautta voi helposti rahasto-osuuksia ostamalla hajauttaa portfoliotaan valuuttamarkkinoille.

Toisaalta samalla myös saa tälle osalle rahoilleen ammattimaisen hoitajan, jolla on kokemusta valuuttamarkkinakaupankäynnistä.

Tällaisia rahastoja löytyy varsinkin Morningstar.fi palvelun haun avulla, ja niiden saatavuudesta Suomalaiselle sijoittajalle voit tiedustella välittäjältäsi joka toimii välikätenä rahastosijoituksissasi.

Vuosituhannen alusta asti suora sijoittaminen valuuttamarkkinoille on kasvattanut rajusti suosiotaan, pääasiassa internetin tuomien työvälineiden ansiosta.

Finanssituotteiden kehitystyö on tuonut myös uusia tuotteita piensijoittajien ulottuville valuuttasijoitusten suhteen, kuten mini-valuutta tilit, joilla voit aloittaa valuutta sijoittamisen pienilläkin pääomilla.

Yksi mahdollisista tavoista ottaa näkemystä valuuttamarkkinoilla on myös ns CFD (Contracts for Difference) johdannaissijoitukset, joiden kaupankäyntihinnat myötäilevät markkinahintoja interbank valuuttamarkkinoilla erittäin tarkasti.

CFD välittäjistä Suomessa toimii esimerkiksi CMC, jolla on nettisivut tähän valuuttakaupankäyntiin osoitteessa cmcmarkets.fi.

Firman oman markkinamateriaalin mukaan CMC Markets oli itse asiassa maailman ensimmäinen yritys, joka otti käyttöön online-valuuttakaupan, ja sen tekemien tutkimusten mukaan yritys myös tarjoaa markkinoiden pienimmän kurssieron valuuttakaupassaan myös piensijoittajille.

CMC:n kautta tarjottavien valuuttaparien lista on tarjolla osoitteessa:

cmcmarkets.fi/repository/documents/cmcmarketsuk_forex_product_list_en_GB.pdf