Vanha raha

Vanha raha keräilykohteena on lisääntyvässä määrin kasvanut yli vuosien.

Varsinkin vanhan rahan arvo sijoituskohteena on monia kiinnostava aihe-alue. Tätä sijoittamisen aluetta, harvinaisiin vanhoihin kolikoihin ja seteleihin ja muihin rahana käytettyihin vaihdon välineisiin, kutsutaan numismatiikaksi, joka sisältää käsitteenä myös vanhan rahan tutkimisen.

Moderni vanhojen rahojen keräily ja sijoitustoiminta on varsin sofistikoitunutta toimintaa, ja sisältää isojen volyymien ostoja ja myyntejä, kolmansien osapuolten arviointi toiminnan, ylläpidettyjä hinnoittelutaulukoita jotka ovat ostettavissa, elektronisen kaupankäynnin, sekä kasvavan määrän osanottajia näillä markkinoilla.

Numismatiikka on tullut suosituksi toiminnaksi varsinkin varakkaampien sijoittajien keskuudessa, samaan tapaan kuin arvokkaiden taulujen, antiikkiesineiden, sekä arvokivien keräily.

Yksittäiset harvinaiset keräilykolikot saattavat esimerkiksi nousta vaikkapa Christiesin huutokauppakamarin järjestämässä huutokaupassa seitsennumeroisiin lukuihin hinnoiltaan varsin yleisesti.

Pääpaino harvinaisten vanhojen rahojen keräilyssä on kuitenkin edullisemmissa kohteissa, joiden lukumäärä on myös usein suurempi.

Vanhoihin harvinaisiin rahoihin sijoittaminen on usein historian aikana toiminut inflaation suojana sijoittajille ja usein niiden hintojen nousu on korreloinut hintojen nousua arvometallien kaupankäynnissä korkean inflaation aikana.

Esimerkkinä tälläisestä ajanjaksosta historiallisesti mainitaan usein 1920-luku, jolloin hyperinflaatio tuhosi Saksan markan arvon, ja suuri osa ihmisten jäljelle jääneestä varallisuudesta suojattiin tuolloin numismaattisten sijoitusten avulla.

On hyvä kuitenkin muistaa, että vanhat rahat sijoituskohteena ovat yhtä altttita hinnanmuutoksille kuin muutkin olemassa olevat sijoituskohteet, ja hintoihin vaikuttavat kysyntä ja tarjonta erilaisille numismaattisille keräilykohteille.

Useimmat aloittavat vanhoihin rahoihin sijoittamisen suhteen hyvän neuvojan avulla, ja lähestyvät sijoittamista tälläisille markkinoille pitkän aikavälin sijoituksena, eivät lyhyen aikavälin spekulatiivisena sijoituskohteena.


Hyviä tietolähteitä suomen kielellä numismatiikasta on tarjolla mm. seuraavista lähteistä:

  • www.numismaatikko.fi (Suomen Numismaatikkoliitto)
  • www.snynumis.fi/neuvonta/mita.htm (Suomen Numismaattinen Yhdistys)
  • www.rahamuseo.fi (Suomen Pankin Rahamuseo)

Leave a Comment