Varainhoito

Varainhoito on varakkaille yksityishenkilöille useimmiten suunnattu palvelu, joka yhdistää elementtejä taloudellisesta suunnittelusta sekä investointien hallinnasta.

Yksityinen varallisuuden hoito terminä käsittää usein erittäin pitkälle räätälöidyn palvelun, jonka piiriin pääsylle on asetettu minimivarallisuus rajoja pankkien ja varainhallinta yritysten toimesta.

Palvelun räätälöidään varainhallinta yhtiön toimesta yleensä asiakkaan sijoitustavoitteiden kartoittamisen kautta, joka tarkoittaa käytännössä varsinkin riski-sietokyvyn, sijoituskohteiden, ja sijoitushorisontin määrittelyä.

Varainhallintaa on usean tasoisia, siten, että asiakas voi olla sijoitus-ja varainhallinnassa erittäinkin aktiivisesti mukana, tai toisaalta hän voi jättää varainhallinnan pitkälle sijoitusyhtiön edustajan harteille, yhteisesti sovittujen tavoitteiden ja määritteiden mukaisina tehtäviksi.

Sijoitusneuvonta, jonka varainhallinta käsittää, sisältää usein myös esimerkiksi säätiöiden kautta tehtävää varallisuuden turvaamista, sekä myös johdannaisten käyttöä osakevarallisuuden suojauksessa.

Yksityisellä varainhallinnalla on pitkä perinne eurooppalaisessa pankkitoiminnassa, ja toiminta sai alkunsa taloudellisen suunnittelun keinojen määrän kasvun myötä.

Pankeille varainhallinta on ollut kasvavaa toiminta-alaa aina 1900-luvun puolestavälistä varakkaiden ihmisten lukumäärän ollessa voimakkaassa kasvussa.

Ennen varainhallinnan asiakaspalvelijaan yhteydenottoa on hyvä jo etukäteen kartoittaa omia tavoitteita sijoittamisen ja varainhallinnan alueella.

Tässä suhteessa yksi tärkeimmistä kartoittamisen alueista on varainhallinnan aikahorisontin määrittely, ja se, miten varallisuuden siirron halutaan tapahtuvan sukupolvelta toiselle.

Toinen tärkeä osa-alue varallisuuden hoidon suunnittelussa on tavoitteena olevien tuotto-odotusten taso, joka vaikuttaa siihen, miten erilaiset potentiaaliset sijoitusportfoliot kootaan asiakkaalle.

Isoimmilla varainhallinnan firmoilla on eri tasoisia palveluja, joissa varsinkin räätälöinnin määrä kasvaa vaaditun varallisuuden ja korkeamman palvelutason myötä.

Koska varallisuuden hoidon palvelut ja niiden määritelmä riippuu pitkälti palvelun tarjoavasta yrityksestä, sinun tulee ottaa yhteyttä suoraan näihin tahoihin yksityiskohtien suhteen.

Suomen suosituimpiin varallisuuden hoito yrityksiin kuuluvat:

  • Pohjola
  • FIM
  • EQ
  • Tapiola
  • Aurator

Monet kauppakorkeakoulut, mukaanlukien Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, tarjoavat erilaisia MBA-tasoisia kursseja varallisuudenhallinnasta, joihin voi usein osallistua (kurssimaksua vastaan) olematta virallisesti kirjoilla korkeakoulussa.

Pohjola Varainhoito

Pohjola varainhoito on yksi maan merkittävimmistä alan toimijoista, 130 henkilön vahvuisella varainhoidon organisaatiollaan.

Pohjola Varainhoito 

Tapiola Varainhoito

Tapiola varainhoito on asiakasvarallisuuden määrällä mitattuna yksi Suomen suurimmista varainhoitajista.

Tapiola Varainhoito

Oma raha

Oma raha ja oman talouden suunnittelu on mahdollista hoitaa yksin esimerkiksi erilaisten tietokoneistettujen apuohjelmien avulla, tai erilaisten neuvojien, kuten sijoitusneuvojien avulla.

Oma raha

FIM Varainhoito

FIM varainhoito on saavuttanut merkittävän aseman sekä Suomen yksilöllisen varainhoidon että rahastovarainhoidon alueilla.

FIM Varainhoito

EQ Varainhoito

EQ Varainhoito on noin 35 työntekijän pankkiiriliike, jonka omistavat yhtiön avainhenkilöstö sekä Georg, Henrik ja Carl Gustaf Ehrnrooth.

EQ Varainhoito

Aurator Varainhoito

Aurator varainhoito tarjoaa täyden valtakirjan omaisuudenhoitoa, asiakaskunnan koostuessa niin yksityishenkilöistä, yhteisöistä, kuin yrityksistäkin.

Aurator Varainhoito

Seligson & Co

Seligson & Co on varainhoitoon keskittynyt suomalainen sijoituspalvelu yhtiö, jonka asiakaskunta koostuu pääasiassa suomalaisista ja ruotsalaisista sijoittajista.

Seligson & Co

Öhman Pankkiiriliike

Öhman Pankkiiriliike on osa ruotsalais-omisteista konsernia, johon kuuluvat myös Öhman Varainhoito sekä Öhman Rahastoyhtiö.

Öhman Pankkiiriliike

Visio Varainhoito

Visio varainhoito on vuonna 2009 perustettu varainhoitoyhtiö, joka toimii Helsingistä käsin.

Visio Varainhoito

Elina Varainhoito

Elina varainhoito on Yale – Harvard – strategiaan erikoistunut finanssialan yritys, joka tarjoaa palveluja yksityissijoittajille ja instituutioille.

Elina Varainhoito

Sijoitusneuvoja

Sijoitusneuvoja on usein pankkien yhteydessä toimiva sijoituksiin liittyviä neuvoja yksityisille ja yrityksille tarjoava neuvonantaja.

Sijoitusneuvoja

EQ Pankki

EQ Pankki on kotimainen rahoitusalalla toimiva yritys, joka tunnetaan varsinkin Suomen ensimmäisenä osakkeiden internet välitystä harjoittaneena firmana.


EQ Pankki