Varojen sijoittaminen

Yleisimpiä strategioita varojen sijoittaminen prosessissa on varallisuuden hajauttaminen erilaisiin varallisuusluokkiin.

Aikana ennen sijoitusrahastoja piensijoittajalla saattoi olla vaikeuksia hajauttaa omaisuutensa finanssimarkkinoille, sillä hajauttaminen vaatii usein erilaisten finanssituotteiden korrelaatioiden tuntemista sekä salkun aktiivista hallinnointia.

Nyt kun sijoitusrahastot ovat yleisiä, tällainen tehokas sijoitussalkun hajauttaminen on erittäin helppoa jopa pienille omaisuus erille.

Tehokkaaseen hajauttamiseen vaaditaan omaisuuden jakamista tasaisesti huonosti toistensa kanssa korreloivien omaisuuserien, kuten erilaisten osakkeiden kanssa.

Ben Graham, joka kirjoitti suositun sijoitusoppaan “The Intelligent Investor”, joka on yksi Warren Buffettin suosittelemia ja käyttämiä teoksia, suosittelee että riittävä hajautus saavutetaan noin 10:stä 30:nen erilaisen osakkeen avulla.

Sijoitusrahastojen avulla omaisuuden on helppo jakaa niin maantieteellisesti eri alueille kuin erilaisiin taloudellisen aktiviteetin sektoreille, kuten esimerkiksi rahastoihin jotka sijoittavat kiinteistöyhtiöihin tai teknologia osakkeisiin, tai toisaalta korkopapereihin.

Jos haluaa tehdä tämänkin hajoituksen helposti, nykyään voi helposti ostaa myös ns. fund of funds sijoitusrahastoja, jotka ostavat hallinnoimillaan varannoilla muiden rahastojen osuuksia, jolloin hajautuksesta tulee erittäin laaja.

Jos ei halua ryhtyä rahastosijoittajaksi, voi koko hajautusstrategian miettiä myös suorien sijoitusten avulla esimerkiksi erilaisiin osakkeisiin, korkopapereihin, ja vaikkapa asunto-omaisuuteen.

Tässä suhteessa kirja “Fire Your Stock Analyst”, jonka on kirjoittanut Harry Domash, suosittelee että sinun tulisi maksimissaan sijoittaa enintään 25% omaisuudestasi samaan omaisuuslajityyppiiin kuin vaikkapa teknologia-osakkeisiin.