Velkavivun käyttö osana valuuttakaupankäyntiä

Velkavipu (englanninkielisessä termistössä “leverage”) tarjoaa huomattavia mahdollisuuksia valuuttatreidaajille, mutta se on myös merkittävän potentiaalisen riskilisän tuoja.

Samalla kun sijoittaja pystyy käyttämään velkavivulla lainaamiaan pääomia lisäämään potentiaalisia voittoja, velkavipu voi samalla myös lisätä potentiaalisten tappioiden suuruutta.

Käyttääkseen velkavipua tehokkaasti, treidaajan tulee sekä oppia velkavivun käytön perusteet että kehittää strategia velkavivun tuomien kustannusten ja hyötyjen hallinnointiin.

Kuten muidenkin treidaukseen liittyvien osatekijöiden suhteen, treidaajan täytyy pitää tunteensa kurissa käyttäessään velkavipua.

Sijoittaja voi omata houkuttelevan tunteen niistä mahdollisista korkeista tuotoista, joita velkavipu mahdollistaa, mutta hänen täytyy samalla myös tiedostaa, että tämä lähestymistapa voi luoda merkittäviä tappioita.

On olemassa useita markkinapaikkoja, joissa sijoittaja voi potentiaalisesti hyödyntää velkavipua voittojen suuruuden kasvattamiseen, mukaanlukien osakemarkkinat ja kiinteistösijoitukset, mutta valuuttamarkkinat ovat aivan oma lukunsa maksimaalisen velkavivun suuruutensa ansiosta.

Valuuttamarkkinoilla on mahdollista käyttää poikkeuksellisen suuria määriä velkavipua, koska kyseessä ovat maailman likvideimmät ja suurimmat finanssimarkkinat.

Näiden osatekijöiden seurauksena valuuttoja käyttävät sijoittajat voivat melko vaivattomasti ottaa ja sulkea suuriakin valuuttapositioita.

Tämän joustavuuden ansiosta treidaajilla on poikkeuksellinen kyky hallita riskiään suhteessa potentiaalisiin tappioihin ja voittoihin, jonka myötä meklarifirmat myöntävät asiakkailleen merkittäviä määriä velkavipua strategioidensa toteuttamiseen.

Kun lainaat velkavipupääomaa meklarifirmaltasi, voit potentiaalisesti ottaa positioita, jotka ovat esimerkiksi 10 kertaisesti, 20 kertaisesti, tai jopa 50 kertaisesti alkupääomasi suuruisia.

Esimerkiksi EUR 10 000 alkupääomalla tällaisilla velkavivuilla voi ottaa positioita (esimerkkivelkavipujen mukaisesti) suuruuksiltaan EUR 100 000, EUR 200 000, tai jopa EUR 500 000.

Tällainen velkavivun käyttö tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia poikkeuksellisen suurten tuottojen saamiseen, mutta velkavipu tuo mukanaan samalla merkittävän määrän riskiä suurista tappioista.

Jos esimerkiksi meklarifirma tarjoaa 10 kertaisen velkavivun käyttömahdollisuuden, voit ottaa EUR 100 000 kokoisen position vain EUR 10 000 alkupääomalla. Mikä kyseisen position arvo nousee EUR 110 000 tasolle, se on EUR 10 000 voitolla. Vaikka positio on noussut arvoltaan vain 10%, sen tuotto alkupääomalle on 100%.

Jos toisaalta saman EUR 100 000 position arvo laskee EUR 90 000 tasolle, tämä tarkoittaa EUR 10 000 tappiota sekä 100% alkupääoman menetystä.

Kuten esimerkiksi voi nopeasti päätellä, ajattelematon velkavivun käyttö voi johtaa nopeastikin erittäin suuriin tappioihin.

Mikäli treidaajan tilin alkupääoma laskee tietyn summan alapuolelle, hänen meklarifirmansa laittaa vireille marginaalivaroituksen (englanninkielisessä termistössä “margin call”). Kun tämä varoitus on annettu, treidaaja voi joko lisätä tilillään olevan pääoman määrää tai sulkea avoinna olevia positioitaan tuodakseen pääoman määrän takaisin hyväksytylle tasolle.

Jos treidaaja ei pysty vastaamaan marginaalivaroitukseen, hänen meklarifirmansa alkaa sulkea avoimia positioita hänen puolestaan ilman erillistä hyväksyntää, tuodakseen tilipääoman määrän hyväksyttävälle tasolle. Lisäksi treidaaja saattaa joutua maksamaan meklarifirmalle komission kustakin suljetusta positiosta.

Marginaalivaroituksen tuomat positioiden sulkemiset saattavat tuoda ongelmia treidaajan toteuttaman strategian käytännön toteuttamiseen, mahdollisesti vähentäen voittojen määrää sekä tuoden poikkeuksellisen tekijän strategian osana olevaan riskinhallintaan.

Summattuna voidaan todeta, että velkavivun käytöllä osana valuuttakaupankäyntiä on sekä hyviä että huonoja puolia. On olemassa kuitenkin asioita, joita treidaaja voi tehdä rajoittaakseen velkavivun tuomien tappioiden riskiä.

Ensinnäkin voit avata harjoittelutilin / demotilin meklarifirman kanssa, testaten velkavivun käyttöä positioiden otossa ja strategiasi toteutuksessa ennen varsinaisen asiakastilin avaamista. Voit harjoitella esimerkiksi tietyn etukäteen määritellyn aikaperiodin yli, vaikkapa kolmen tai kuuden kuukauden yli. Velkavivun käytön oppimisen ohella pääset samalla testaamaan kehittämäsi strategiasi voitollisuutta ylipäätään.

Toinen tapa on aktiivisesti rajoittaa velkavivun käytöstä potentiaalisesti toteutuvia tappioita. Kun teet tappioiden rajaamisesta prioriteetin strategiaasi, lisäät samalla huomattavasti sitä todennäköisyyttä, että treidaamisesta tulee sinulle menestyksekäs ura. Realisesti voit olettaa, että kaikki ottamasi positiot eivät tule tuottamaan voittoa. Oppimalla sen, kuinka voit rajoittaa tappiot tietylle vaihteluvälille, voit hallita paremmin riskiä pääomiesi nopeasta vähenemisestä.

Lisäksi sinun kannattaa lähestyä velkavivun käyttöä hitaasti. Käyttääksesi velkavipua menestyksekkäästi, voit aloittaa kasvattamalla velkavivun määrää pienen määrän kerrallaan. Vaikka meklarifirmasi saattaa tarjota jopa 100 kertaisen velkavivun pääomallesi, aloittelevana treidaajana varvas kannattaa kostuttaa tämän strategian suhteen markkinoilla vaikkapa vain kaksinkertaista velkavipua hyödyntäen. Pienillä velkavivuilla myös mahdolliset tappiot ovat huomattavasti vaatimattomampia.

Ole myös valmiina sulkemaan tappiolle ajautuneet positiot. Mikäli jokin positioistasi laskee arvoltaan, sinun tulisi olla valmis sulkemaan se ja rajoittamaan siitä maksimaalisesti johtuvia tappioita. Vaikka arvoltaan laskeneen position määrän tuplaaminen saattaisi tuntua houkuttelevalta, tällainen strategia on erittäin riskipitoinen, etenkin velkavivun käytön myötä. Osa suurimmista valuuttamarkkinoilla toteutuneista tappioista ovat johtuneet juuri siitä, että treidaaja on lisännyt positionsa kokoa sen voimakkaan arvon laskun myötä sen sulkemisen sijasta.

Voit hyödyntää strategisia stop-loss markkinamääräyksiä osana riskinhallintaasi, jotka tekevät ylipäätäänkin valuuttatreidaamisen huomattavasti helpommaksi, etenkin sen vuoksi, että valuuttamarkkinat ovat avoinna 24 tuntia vuorokaudessa. Tämän realiteetin myötä positiosi voivat liikkua voimakkaastikin arvoltaan yön yli. Strategisesti sijoitetut stop-loss markkinamääräykset rajoittavat yhtäältä potentiaalisia tappioita, mutta ne (“take profit” muodossaan) myös suojaavat potentiaalisia voittoja.

Kaiken muun ohella yksi tärkeistä huomioonotettavista tekijöistä on kylmän pään pitäminen keskellä aktiivista treidaamista.

Kun aloitat treidaamisen, on täysin mahdollista, että kohtaat sarjan voittavia treidejä putkeen kuin myös sarjan tappioita tuottavia treidejä. Useiden tappiota tuottavien positioiden sarjan aikana ei kannata vaipua epätoivoon, samaan tapaan kuin voittoisan treidausputken aikana ei kannata heittäytyä yliluottavaiseksi.

Velkavivun tullessa kuvioihin treidaamisen voitoista ja tappioista johtuvat tunteiden ylä- ja alamäet ovat entistäkin intensiivisempiä. Siten on tärkeää muistaa, että jokainen positio ei tule tuottamaan voittoa.

Edelleen näiden syiden johdosta on kenties viisaampaa laittaa kokoon treidaussysteemi, joka on mieluummin konservatiivinen kuin agressiivinen velkavivun käytöltään.