Venäjä rahasto

Venäjä rahasto vaihtoehtoihin lukeutuvat OP-Venäjä, Nordea Venäjä, Danske Invest Arvo Venäjä, sekä Evli Venäjä sijoitusrahastot.

Nämä rahastot sijoittavat hallinnoimansa varallisuuden etupäässä Venäjällä pörssilistattujen yritysten osakkeisiin tai Venäjää päämarkkinapaikkanaan pitävien firmojen arvopapereihin.

Toisaalta esimerkiksi FIM Russia rahasto voi sijoittaa varallisuutensa sen sääntöjen puitteissa myös muihin entisen Neuvostoliiton maiden alueella toimiviin yrityksiin, kuten ukrainalaisiin firmoihin.

Venäjää käsitellään sijoituksina kehittyvinä markkinoina, joka kansantaloutena hyötyy etenkin öljy-ja kaasusektorin, mutta myös muiden raaka-ainemarkkinoiden positiivisesta kehityksestä.

Kehittyvänä markkinana Venäjää kuvaavat merkittävät rakenteelliset uudistukset sekä väestön vaurastuminen, jonka tulisi lisätä ajan myötä myös maan pankkien, vähittäiskaupan, ja kotimarkkinoille suunnattujen yhtiöiden kiinnostavuutta sijoituskohteena.

Venäjä on esimerkiksi Suomeen verrattuna talousalueena kehityskaarensa alussa, joka lupaa pitkällä aikavälillä erittäin lupaavia tuottomahdollisuuksia.

Tällaisen profiilin omaavana kehittyvien markkinoiden taloutena Venäjä sijoitukset ovat toisaalta myös erittäin riskipitoisia, ja minimisijoitusajaksi tällaiseen rahastoon suositellaan useimmiten useita vuosia.

Jos uskot Venäjän talouskasvun jatkuvan positiivisesti myös tulevaisuudessa, tällainen rahasto saattaa sopia sijoitussalkkusi osaksi.

Koska yksittäisenä sijoituksena Venäjä rahastot edustavat huomattavaa riskiä, sinun kannattaa hajauttaa sijoitussalkkuasi voimakkaasti myös muihin kohteisiin, kuten muihin (vähemmän riskisiin) osakerahastoihin ja korkorahastoihin.

Jos haet sijoitussalkkuusi lisätuottoa kehittyviltä markkinoilta osana hajautettua portfoliota, Venäjän ohella myös muut ns. BRIC-maat (Brasilia, Venäjä, Intia, Kiina) ovat houkuttelevia vaihtoehtoja. Alan ennusteiden mukaan näiden maiden osuus maailman bruttokansantuotteesta tulee kasvamaan 40 prosenttiin vuoteen 2040 mennessä.

Suomeen rekisteröidyt Venäjään sijoittavat rahastot ovat aktiivisesti hallinnoituja, mikä tarkoittaa, että kukin salkunhoitaja pyrkii voittamaan jonkin tietyn vertailuindeksin analyysin ja kokemuksen kautta tehdyillä osakevalinnoillaan.

Tämän sijoitustyylin vastakohtana löytyvät kustannuksiltaan halvimmat Venäjä indeksirahastot, jotka on rakennettu vain seuraamaan tiettyä Venäjän markkinoita seuraavaa indeksiä. Tällaisia sijoitusrahastoja löytyy kansainvälisesti mm. Pictet rahastoyhtiöltä.

Venäjä rahasto lista

Alla olevassa listassa, joka on otettu Morningstarin rahastotietokannasta, ei ole eritelty kasvu-ja tuotto-osuuksia sisältäviä rahastoja.

Danske Invest Arvo Venäjä
Danske Invest Russia
Danske Invest Russia Small Cap
eQ Venäjä
Evli Venäjä
FIM Russia
FIM Russia Small Cap
Finlandia Venäjä
Nordea Venäjä
OP-Venäjä
Säästöpankki Venäjä
Seligson & Co Russian Prosperity Fund Euro
Taaleritehdas Rupla Osake