Vietnam rahasto

Vietnam rahasto on sijoitusrahastona sellainen jonka pääasiallinen sijoituskohde ovat joko Vietnamilaiset osake- tai korkomarkkinat.

Morningstarin Suomi palvelun haun perusteella Suomessa saatavista muttei Suomessa rekisteröidyissä rahastoissa tarjolla on vain yksi puhtaasti Vietnamiin sijoittava rahasto, nimeltään db x-trackers FTSE Vietnam.

Se kuuluu rahastoluokkaan Emerging Asia Single Country Equity.

Suomessa rekisteröidyistä rahastoista löytyy kuitenkin rahastoja joiden sääntöjen puitteissa rahasto sijoittaa osan, muttei kaikkia hallinnoimiaan varoja Vietnamin markkinoille.

Rahoitustarkastuksen ja Morningstarin tietojen mukaan näihin rahastoihin kuuluvat:

  • OP-Kehittyvä Aasia -erikoissijoitusrahasto

OP rahastoyhtiön antamien tietojen mukaan rahasto sijoittaa voimakkaasti kasvaville kehittyvän Aasian talousalueille, joihin kuuluvat rahaston sääntöjen mukaan niin Vietnamin, Bangladeshin kuin Koreankin markkinat.

Rahastoyhtiön rahastoesitteen mukaan muita mahdollisia sijoituskohteita ovat markkinat Kiina, Intia,Pakistan, Indonesia, Malesia, Filippiinit, ja Thaimaa.

Rahastoon sijoittavien kehotetaan tekevän niin vain osana pitkän aikavälin sijoitussuunnitelmaa.

Rahasto suosittelee minimipitoajaksi seitsemän vuotta ja minimimerkintä rahastolle on ollut historiallisesti noin 200 000€.


OP-Kehittyvä Aasia erikoisrahaston vertailuindeksinä käytetään MSCI Emerging Markets Asia indeksiä.