Vipu rahasto

Vipu rahasto on sijoitusrahasto joka pyrkii lisäämään rahaston tuottoa esim. johdannaisten avulla.

Tällaisia rahastoja Suomen markkinoilla ovat mm. sijoitusrahasto Danske Vipu.

Rahastot jotka eivät hae tuoton lisäystä vipuvaikutuksen avulla sijoittavat maksimissaan 100% hallinnoimastaan varallisuudesta markkinoille.

Vipuvaikutusta apunaan käyttävät voivat sijoittaa esimerkiksi 2:1 vipusuhteessa markkinoille johdannaismarginaalitilien avulla.

2:1 vipuvaikutus esimerkiksi tarkoittaa että rahasto voi sijoittaa 2 euron arvosta johdannaiseen jokaista 1 euroa vastaan joka on rahaston johdannaistilillä heidän käyttämällään tilillä.

Paljon suuremmatkin vipumarginaalit ovat mahdollisia, tyypillisesti jopa 100:1 vipuvaikutukseen asti, varsinkin valuuttamarkkinoilla, riippuen vipuvaikutuksen hakijasta.

Tällainen vipuvaikutuksen haku on tyypillinen strategia varsinkin ns. hedge rahastoille, jotka voivat käyttää johdannaisia myös kurssilaskuista hyötymiseen, ja joilla ei tyypillisesti ole vertailuindeksiä johon rahaston menestystä verrataan.

Maksimi vipuvaikutus jota rahasto voi käyttää on tyypillisesti määritelty rahaston säännöissä. Useimmat Suomessa vipuvaikutusta käyttävistä rahastoista ovat luonteeltaan ns. erikoissijoitusrahastoja.


Voit etsiä näitä rahastoja Danske Vipu rahaston lisäksi Morningstarin Suomi (morningstar.fi) palvelusta.