Visio Varainhoito

Visio varainhoito on vuonna 2009 perustettu varainhoitoyhtiö, joka toimii Helsingistä käsin.

Yhtiön varainhoito tapahtuu pääasiassa kahden rahaston salkunhoidon kautta, joihin firman asiakkaat voivat sijoittaa varallisuuttaan.

Nämä kaksi rahastoa ovat nimiltään “VISIO Allocator” sekä “VISIO Finland 140/40”, jotka molemmit aloittivat toimintansa vuonna 2010.

Rahastoista “VISIO Allocator” on erikoissijoitusrahasto, jonka tavoitteena on absoluuttinen tuotto (multistrategia), pohjoismaisille pääomamarkkinoille tapahtuvien sijoitusten kautta.

“VISIO Finland 140/40” on puolestaan erikoissijoitusrahasto, jonka perusfilosofiana on sijoittaa 140% varoista salkunhoitajien mielestä eniten nousupotentiaalia omaaviin suomalaisiin osakkeisiin, rahoittaen 40% sijoituksista myymällä lyhyeksi alisuoriutuvia kotimaisia osakkeita.

Yhtiön toimitila sijaitsee osoitteessa Aleksanterinkatu 21 H (City-käytävä), Helsingissä.


Voit tutustua mm. rahastojen historialliseen tuottoon, rahastoesitteisiin, ja firman henkilöstöön, yrityksen virallisten nettisivujen kautta, osoitteessa www.visiovarainhoito.fi.