Yhteinen ASP tili ja yhteinen asuntolaina

Yhteinen ASP tili ja yhteinen asuntolaina voi olla järkevä valinta varsinkin silloin, kun haluat välttää kahdesta tilistä ja lainasta aiheutuvat kulut.

Ensiasunnon ostamisen tullessa pariskunnille ajankohtaiseksi keskeisiä eteen tulevia kysymyksiä ovat muun muassa se, kannattaako ASP-säästäminen tehdä yhdessä vai erikseen ja pitäisikö ASP-asuntolaina ottaa yhdessä vai erikseen?

Jos ei ole itsestään selvää, että pariskunta ottaa yhteisen ASP-tilin, ja asiaa joudutaan pohtimaan, kannattaa valita kaksi erillistä ASP-tiliä.

Tämä sen takia että ASP-tileihin voidaan tehdä muutoksia säästämisen aikana, ja ne voidaan liittää yhteen ja erottaa uudestaan kahdeksi tiliksi. Lisäksi kaksi erillistä ASP-tiliä voivat ottaa yhden yhteisen ASP-lainan (tai kaksi erillistä ASP-lainaa samaan ensiasuntoon).

Toisaalta aviopuoliso, joka on täyttänyt 40 vuotta, ja ei siten voi hankkia omaa ASP-tiliään, voidaan liittää tallettajalle asetetut ehdot täyttävän puolisonsa ASP-tiliin. Muiden yhteistallettajien on täytettävä ikärajaehdot.

Asunnon ostamisen erillisillä ASP-tileillä yhdessä jonkun toisen kanssa, molempien tulee säästää 10 prosenttia omistukseensa tulevan osuuden (50 prosenttia asunnosta) hinnasta.

Yhteinen ASP-asuntolaina vs erilliset ASP-asuntolainat

Yhteisen ASP-asuntolainan puolesta puhuvat etenkin tällaisen ratkaisun edullisemmat kustannukset.

Kahdesta erillisestä lainasta tulee aina enemmän muun muassa kuukausittaisia kuluja (kuten tilinhoitomaksu) maksettavaksi, kun taas yhteisestä asuntolainasta aiheutuu vain yhden lainan kulut.

Yhteinen asuntolaina on usein paras vaihtoehto myös silloin, kun osapuolet ovat samanlaisessa tilanteessa asuntosäästöjen, tulotason, ja maksukyvyn suhteen.

Kahden erillisen ASP-lainan suhteen yksi keskeisimmistä puolesta puhuvista tekijöistä on se, että mahdollisilta riitatilanteilta vältytään helpoiten, kun kummallakin osapuolella on oma ASP-asuntolainansa.

Milloin kannattaa ottaa erilliset asuntolainat?

Jos asuntolainaa suunnittelevasta pariskunnasta vain toinen osapuoli on säästänyt ASP-tilille, asuntolainat on otettava erikseen.

Tilanne on samankaltainen myös esimerkiksi silloin, kun nuoren ensiasunnon hankkijan vanhemmat haluavat taata vain oman lapsensa asunnon hankintaan liittyvän lisälainan.

Pariskuntien yhteiset asuntolainat

Yhteinen ASP-asuntolaina on yleinen valinta avoliitossa ja avioliitossa eläville.

Jos yhteinen asuntolaina on otettu mutta suhde päättyy lopulta eroon, yhteinen ASP-asuntolaina ei aiheuta erillislainoja enempää ongelmia.

Tässä tapauksessa toinen lainan ottajista voi ottaa lopun lainan maksettavakseen ja ostaa näin toisen ulos, tai jos kumpikaan ei halua jäädä asuntoon, loput velat voidaan yleensä kuitata ASP-lainalla hankitun asunnon myynnillä.

Neuvoja yhteisen asuntolainan hoitoon

Kun olette valinneet yhteisen asuntolainan, sitä varten kannattaa laatia yksityiskohtainen maksusuunnitelma, jotta epäselvyyksiltä vältytään.

Yksi tyypillisistä käytännöistä on avata yhteinen taloustili pankkiin, johon kumpikin osapuoli siirtää rahaa sovitusti, ja jonka tilitiedoista molemmat voivat nopeasti todeta, onko lainaerät lyhennetty sovitun aikataulun mukaisesti.


Yhteinen asuntolaina sallii pariskuntien päättävän kuukausilyhennysten jakamisesta keskenään, kunhan asuntolainan kokonaislyhennys tulee suoritetuksi pankin kanssa sovitussa aikataulussa.