Yhteinen laina kun toisella ASP tili

Katsaus siihen tilanteeseen, jossa tavoitteena on yhteinen laina kun toisella on ASP-tili ja toisella ei ole.

Tavoitteena tässä tapauksessa on normaalisti ottaa yksi, yhteinen ASP-laina, sillä ASP-järjestelmän ulkopuolella tämä yhteinen laina on tyypillisesti lähes aina mahdollinen.

ASP-järjestelmässäkin yksi, yhteinen ASP-laina on mahdollinen, kun toisella ei ole ASP-tiliä, mutta vain erityisehdoin.

ASP-tiliin (ja siten otettavaan ASP-lainaan) ei voida normaalisti liittää henkilöä, joka ei täytä ASP-järjestelmän tallettajalle asetettuja puitteita mm. iän suhteen.

Aviopuoliso voidaan kuitenkin liittää tiliin mukaan, vaikka hän olisi täyttänyt 40 vuotta. Muiden yhteistallettajien on täytettävä ikärajaehdot.

Kun ASP-lainaa hakee kaksi henkilöä yhteisellä tilillä, myös laina on tällöin yhteinen.

Kaksi erillistä ASP-tiliä ja yksi yhteinen ASP-laina

Yhteiseen ASP-tiliin liittämisen ohella ASP-ehdot täyttävä toinen henkilö voi avata oman ASP-tilinsä, sillä jos kahdella ASP-säästäjällä on erilliset tilit, he voivat hakea yhteistä lainaa.

Jos ASP-laina on yhteinen, kummallakin tallettajalla tulee olla vaadittava määrä hyväksyttyjä ASP-talletuksia omalla tilillään, jotta laina voidaan myöntää yhteisenä.

Lisäksi molemmilla tallettajilla tulee olla säästettynä 10 prosenttia oman osuutensa hankintahinnasta.

Kahden erillisen ASP-tilin varoin ostettavan asunnon suhteen tilien talletuksista otetaan huomioon yhteensä enintään 3 000 euroa per vuosineljännes.

Ainoastaan hyväksytyt talletukset (150–3 000 euroa vuosineljänneksen aikana) otetaan huomioon ASP-korkotukilainaa laskettaessa.

Kaikki talletukset voidaan kuitenkin ottaa huomioon 10 prosentin omasäästöosuuteen. Mikäli talletuksia on tehty vuosineljännestä kohden enemmän kuin 3 000 euroa, osuuden ylittävät varat ovat pankin näkökulmasta muita omia varoja.